Svátek má: Ondřej

Regiony

Velikost textu:

Lékaři budou učit pečovatele o seniory, jak aktivně stárnout

Lékaři budou učit pečovatele o seniory, jak aktivně stárnout

V průběhu dvou let, kdy projekt potrvá, projdou poskytovatelé péče interaktivním kurzem v rozsahu 32,5 hodin.

Ilustrační foto
7. března 2022 - 08:00

Cílem mezinárodního projektu EducAGE, do něhož se Lékařská fakulta v Hradci Králové zapojila v listopadu loňského roku, je proškolit poskytovatele zdravotní a zdravotně-sociální péče o seniory tak, aby dokázali stimulovat jejich fyzické a kognitivní funkce s cílem co nejdelšího zachování přiměřené tělesné a duševní aktivity, odvrácení ztráty soběstačnosti a rozvoje geriatrických syndromů, a tím u nich posílit zdravé a aktivní stárnutí.

Projekt, kterého se účastní partneři ze Španělska, Portugalska a Maďarska, koordinuje The Polytechnic Institute of Guarda (IPG) a je financován programem Evropské unie Erasmus+. Za Lékařskou fakultu v Hradci Králové se do projektu zapojili lékaři ze III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

„Během spolupráce se zaměstnanci, pracujícími v domovech důchodců a denních stacionářích, jsme si uvědomili nedostatek informací a školení, které zlepšují dovednosti pečovatelů v příslušných zařízeních,“ říká Carolina Vila-Chã, profesorka na IPG a koordinátorka projektu EducAGE. „Proto jsme vytvořili projekt, který umožní profesionálům i dobrovolníkům, aby získali nové znalosti i přístup k digitálním nástrojům, které jim umožní zdokonalit svoji každodenní práci.“

V průběhu dvou let, kdy projekt potrvá, projdou poskytovatelé péče interaktivním kurzem v rozsahu 32,5 hodin. Školení bude probíhat hybridní formou, obsah bude dostupný v digitální formě. Na podporu neformálního vzdělávání vznikne i mobilní aplikace, která podpoří formy mikro-učení, tedy výuky pomocí didakticky zpracovaných mediálních výukových modulů, obsahující různé tipy, krátké zprávy a jednoduché aktivity na podporu zdravého stárnutí. V rámci projektu jsou také plánovány interaktivní schůzky s evropskými experty, během nichž si účastníci vymění zkušenosti z oblasti péče o zdraví a gerontologie.Podle odhadu Evropské komise bude do roku 2050 na území Evropy 149,2 mil. stárnoucích lidí (což bude činit 28,5 % populace). Projekt tedy odpovídá na výzvu Evropské komise přispět k vyšší kvalitě života stárnoucí populace. Je rovněž v souladu s vládními prioritami výzkumu a vývoje na téma zdravé stárnutí populace a zapadá i do portfolia výzkumné činnosti na Lékařské fakultě v Hradci Králové, kde je také healthy aging jedním z podporovaných témat.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Mgr. et Mgr. Hana Živná za Univerzitu Karlovu, Lékařská fakulta v Hradci Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%