Svátek má: Miroslav

Regiony

Velikost textu:

Město Jičín má nové logo

Město Jičín má nové logo

Rada města schválila nové logo města Jičína. Nahradí přibližně 13 let staré logo, které v současné době již nesplňuje standardy na loga kladená a je zastaralé.

Jičín
11. února 2021 - 08:00

Se starým logem se obtížně pracovalo v grafických programech, například nebylo možné ho adekvátně použít na informačních plakátech. 13 let starý grafický manuál navíc neobsahoval moderní náležitosti, jako jsou podpisy e-mailů a mnohé další prvky, které přinesla digitální doba. Logo a grafický manuál města vzhledem ke svému stáří nebyly připraveny na postupující digitalizaci úřadu, což by v budoucnu přinášelo další kolize. Ruku v ruce s logem a grafickým manuálem jde i web města www.mujicin.cz. Jeho modernizace je plánována rovněž na letošní rok, a proto je nutné řešit grafické prvky.

Autorem je grafik Lukáš Taneček. Je autorem i původního loga. Město Jičín nejprve uvažovalo nad vypsání soutěže o návrh loga, proběhly i konzultace se společností, která tyto soutěže běžně organizuje. Město k ní nakonec nepřistoupilo. Náklady za soutěž o návrh by dosahovaly řádově vyšších statisíců Kč, případně až milionu Kč. K zamítnutí však vedly nejenom finanční důvody – soutěž o návrh je vhodná pro organizace, které spíše hledají svou identitu a nemají tradici, na kterou by šlo navázat. Což není případ Jičína. Byl proto osloven autor starého loga, pan Taneček.

V zadání bylo, aby logo drželo tradici Valdické brány jako hlavního symbolu města. Mělo také odkazovat na historičnost města Jičína a zároveň logo mělo být dostatečně jednoduché, aby ho kdokoliv dokázal nakreslit. Písková barva, ve které ve v logu vyvedena Valdická brána odkazuje na řadu historických památek ve městě, ostatně v odstínech pískové je například i Valdštejnský zámek, kostel sv. Jakuba nebo Valdštejnská lodžie. Modrá barva užitá v nápisu Jičín odkazuje jednak na původní logo města, jednak vychází ze znaku města.

Jednání s panem Tanečkem probíhala nejprve na půdorysu tzv. pracovní skupiny Moderní komunikace, poté se uskutečnila dvě jednání na širším půdorysu, kterých se zúčastnili čtyři členové Rady města, vedoucí městského úřadu, zástupci odboru kultury a cestovního ruchu, architekt města, vedoucí odboru památkové péče a tiskový mluvčí. Pan Taneček zapracoval připomínky a vybraná varianta byla dne 27. ledna 2021 předložena k posouzení Zastupitelstvu města, které připomínky k podobě loga nevzneslo. RM proto nyní podobu loga schválila.

Krizový štáb ORP Jičín je nadále činný


Další krokem je vypracování definujícího logo manuálu, který určí, jak logo používat v prostředí webu nebo například na plakátech. Také je třeba uzavřít smlouvu o licenci, jejímž prostřednictvím město Jičín logo převezme od jeho autora.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)