Svátek má: Vladislav

Regiony

Velikost textu:

Město již má finance na projekt Pajkrovy flošny

Město již má finance na projekt Pajkrovy flošny

Rekonstrukce Pajkrovy flošny v Hradci Králové dostává první konkrétní obrysy.

Pajkrova flošna v Hradci Králové
28. července 2020 - 08:00

V objektu, který byl v druhé polovině 18. století postavený jako součást hradecké pevnosti a jehož vlastníkem je město, by mělo vzniknout krajské networkingové studentské centrum. Městu se podařilo získat třímilionovou dotaci na projektovou dokumentaci, o dotaci bude radnice žádat i na financování samotné rekonstrukce, jejíž celkové náklady se odhadují na 71 milionů korun bez DPH. Provozovatelem objektu by v budoucnu měla být hradecká Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.

„Farmaceutická fakulta má zpracovanou studii, na kterou budou navazovat projektové dokumentace vyšších stupňů. Partnery projektu jsou současně Královéhradecký kraj a Univerzita Karlova, se kterými nyní budeme společně specifikovat konkrétní zadání na projekt, který umožní budoucí provoz a aktivity centra. Teprve poté bude možné soutěžit projektanty,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Investorem celé rekonstrukce bude město, které zajistí všechny stupně projektové dokumentace, stavební povolení a vysoutěží dodavatele stavby. „Předpokládáme, že rekonstruovaný objekt zůstane v majetku města a bude pronajatý farmaceutické fakultě, která jej bude provozovat. Tedy podobný model jako v případě budovy Muzea východních Čech, která patří městu, ale sídlí zde a provozuje ji krajská organizace,“ vysvětluje primátor.

Objekt Pajkrovy flošny, který je veden jako kulturní památka, je umístěný mezi botanickou zahradou a stadionem hasičů v jižní části centra města Hradce Králové.
 

„Rekonstrukci tohoto historického objektu, jejíž náklady se odhadují na více než sedmdesát milionů korun bez DPH, chceme částečně financovat z dotací a úvěru. Na projekt se nám již podařilo získat tři miliony korun z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Projektový záměr pak byl zaslán k registraci v rámci nového období ITI hradecko-pardubické aglomerace jako strategický projekt v oblasti inovační infrastruktura. Nové studentské centrum by mělo přispět k rozvoji vědeckovýzkumného a inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji, které má zde velký potenciál. Dohoda o podmínkách pro financování provozu bude na pořadu dne po zpracování projektové dokumentace,“ doplňuje Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:mmhk)