Svátek má: Slavomír

Regiony

Velikost textu:

Město podpoří revitalizaci ramen na Labi a Orlici

Město podpoří revitalizaci ramen na Labi a Orlici

Na území Hradce Králové se na Labi a Orlici nachází řada zanikajících slepých a mrtvých ramen.

Ilustrační foto
1. prosince 2020 - 08:00

Pro zajištění větší zásoby vody v krajině a pro obnovu cenných přírodních vodních a mokřadních biotopů chce město některá tato říční ramena postupně vyčistit a revitalizovat. Oživení by se mohla dočkat ramena Třebešská Labice, Jesýpek, Bejkovna a další. Radnice se na tom dohodla společně s Vodovody a kanalizacemi Hradec Králové a Povodím Labe.

„Výsledkem této dohody je memorandum, ve kterém se město a VaK zavazují převést dotčené pozemky na společnost Povodí Labe. To pak zahájí přípravu revitalizačních akcí a mělo by vyvinout maximální úsilí k jejich samotné realizaci,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora Hradce Králové pro oblast životního prostředí.

Většinou půjde o odbahnění a vyčištění osmi slepých ramen, protože není vždy reálné a žádoucí propojení těchto mrtvých koryt s řekou. V memorandu, které již schválilo hradecké městské zastupitelstvo, je zakotvena spolupráce na revitalizaci třech říčních ramen na Labi a pěti na Orlici.

„Ty lokality byly vybrané jednak s ohledem na potřebnost a reálnost jejich revitalizace, ale současně i tak, aby to bylo pozemkově relativně jednoduché, tedy kde jsou potřebné pozemky ve vlastnictví města, VaKu nebo státu, respektive ve správě Povodí Labe. Předpokládáme, že většina revitalizačních prací bude právě v režii správce toku, proto se pozemky sjednocují a převádějí právě na Povodí Labe. Ze strany města se jedná o pozemky o celkové ploše zhruba 21 tisíc metrů čtverečných,“ dodává náměstek Hanousek.

Postupně by tak se vyčištění a oživení měla dočkat labská slepá ramena Třebešská Labice, Jesýpek a Machkova Labice, na Orlici pak říční ramena Bejkovna, Holštejn, Jezuitská jezera, Stará Orlice a Sýkorky.„Tento záměr jedině vítáme a chceme s městem a Povodím Labe shodně spolupracovat. Naše společnost pro realizaci záměru poskytne pozemky ve svém vlastnictví. Jedná se například o lokality slepých ramen v povodí Orlice, které považujeme za nepotřebný majetek pro provoz vodovodu a kanalizace,“ doplňuje Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Radnice plány, které jsou jedním z dalších opatření města proti změně klimatu, konzultovalo i s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové, která se podílela na revitalizaci slepého ramena Orlice u Stříbrného rybníka.

Plánovaná revitalizace těchto území obnoví ekologické a vodohospodářské funkce říčních ramen a tůní a posílí akumulační a retenční schopnost říční nivy.

„Zásahy budou spočívat především v odstranění bahnitých sedimentů, prosvětlení břehových porostů, tvorbě nových tůní a obnově písčin. Cílem revitalizací je také obnova či tvorba vhodných biotopů pro vzácné druhy rostlin, hub a živočichů, zejména na území evropsky významné lokality Orlice a Labe a přírodní památky Orlice. Za Povodí Labe oceňuji podporu od obou subjektů, s nimiž jsme podepsali Memorandum. Jedná se o první krok v administrativní a projektové přípravě akcí, která může trvat přibližně tři roky,“ uvádí generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.)