Svátek má: Matěj

Regiony

Velikost textu:

Město zahájilo přípravu soutěže na řešení Galerie cti U Koruny

Město zahájilo přípravu soutěže na řešení Galerie cti U Koruny

Město Hradec Králové připravuje architektonickou soutěž na řešení území okolo Galerie cti U Koruny. Cílem soutěže bude najít nejlepší návrh na úpravu tohoto veřejného prostoru i návrh, jak pracovat s vlastním monumentem Galerie cti. Do přípravy soutěže bude zapojena i veřejnost.

Hradec Králové
8. února 2024 - 08:00

Území, o které se bude v soutěži jednat, je vymezeno ulicí U Koruny, Sukovými sady a Gočárovou třídou. „Účastníci této architektonické soutěže budou řešit zlepšení pobytových kvalit tohoto prostoru a to, jak se může stát plnohodnotnou a přitom svébytnou součástí systému veřejných prostranství města. Podstatnou součástí řešeného území je i betonový monument Galerie cti, který je jedním z dokladů vizuální kultury v období reálného socialismu a pozdní moderny. Město bude v soutěži hledat možnosti, jak s tímto monumentem pracovat jako s dokladem doby a podnětem ke kritickému zamyšlení se nad vývojem nejen českých dějin,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast územního plánování a památkovou péči Adam Záruba. Do celého procesu přípravy soutěže bude zapojena i veřejnost, a to několika způsoby.

První setkání s veřejností se uskuteční už 15. února, a to od 18 hodin v bývalém objektu střední odborné školy, ve vnitrobloku u křižovatky Koruna. „Na tomto setkání zhodnotíme nejen současný stav území a jeho okolí, ale zaměříme se navíc i na jeho budoucnost. Budeme chtít od veřejnosti slyšet, jaké jsou její představy, jaké jsou problémy a potřeby místních obyvatel a co by mělo být součástí řešení území. Výstupy ze setkání budou jedním z podkladů pro přípravu zadání soutěže,“ říká náměstek Záruba.

Na toto veřejné setkání nad mapou naváže ještě odborná debata, která se uskuteční 29. února od 18 hodin v Galerii moderního umění v Hradci Králové. „Jejím cílem bude přispět k odborné diskusi na téma práce s ideologickými pomníky komunismu ve veřejném prostoru a zajistit, aby zadání odpovídalo současné úrovni poznání v Česku i zahraničí. Stejně jako u veřejného setkání budou i v tomto případě výstupy z debaty jedním z podkladů pro přípravu zadání soutěže,“ dodává náměstek Záruba.

Architektonická soutěž by měla být vyhlášena v dubnu, výsledky by pak měly být ještě v říjnu tohoto roku. V první fázi soutěže může svůj koncept řešení prostoru předložit každý, kdo splní podmínky účasti v soutěži definované v soutěžních podmínkách. Z předložených konceptů vybere odborná porota v anonymním režimu minimálně pět konceptů, jejichž autory město vyzve k předložení podrobnějších návrhů. Ve druhé fázi soutěže porota ocení nejlepší návrhy. S vítězem soutěže bude město jednat o dopracování projektu.Přípravou a organizací soutěže byla pověřena plánovací kancelář ONplan. Zadání soutěže je připravováno spolu s pracovní skupinou složenou z odborníků na různá témata z odborů magistrátu města i externistů.

Kralovehradeckénovinky.cz informovala Kateřina Rohlíčková, tisková mluvčí, Magistrát města Hradce Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
42%
Ne
transparent.gif transparent.gif
30%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
28%