Svátek má: Arnošt

Regiony

Velikost textu:

Městský mobiliář nemá jednotnou podobu, to se však má změnit

Městský mobiliář nemá jednotnou podobu, to se však má změnit

Jičínská rada města schválila vytvoření tzv. Generelu městského mobiliáře. Jedná se o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítka a další „doprovodný“ inventář na veřejných prostranstvích.

Jičín
24. února 2020 - 08:00

Tento mobiliář v současnosti nemá jednotnou koncepci, v jednotlivých ulicích se značně liší a právě generel má zavést jednotný charakter. RM schválila vytvoření pracovní skupiny, která se tématem bude zabývat. Supervizorem bude městský architekt Ing. arch. Radek Jiránek.

Město Jičín nemá aktuálně zpracovaný žádný koncepční materiál týkající se mobiliáře. Na tuto skutečnost upozorňuje i Program regenerace Městské památkové rezervace Jičín, který zpracování generelu přímo doporučuje. To vše souvisí i s faktem, že stávající mobiliář je často ve špatném technickém stavu a vzhled prvků mnohdy neodpovídá estetice prostoru.

Jičínští dobrovolní hasiči lákají na sportovní den!

Generel by měl obsahovat analýzu současného stavu a navrhnout opatření pro opravy, výměnu či doplnění tohoto vybavení. V neposlední řadě generel bude specifikovat vzhled nových prvků a bude obsahovat i doporučený časový plán realizace.   

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. et Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)