Svátek má: Matouš

Regiony

Velikost textu:

Na digitalizaci agend a kybernetickou bezpečnost šly miliony

Na digitalizaci agend a kybernetickou bezpečnost šly miliony

Tři významné IT projekty celkem za více než 48 milionů korun letos dokončilo město Hradec Králové a jeho magistrát.

Ilustrační foto
10. prosince 2019 - 08:00

Na digitalizaci agend a kybernetickou bezpečnost hradeckého magistrátu šly letos desítky milionů. Na  investice, které zjednoduší komunikaci obyvatel či firem s úřadem, zefektivní správu městského majetku a zároveň zvýší zabezpečení informačních systémů, se městu podařilo získat dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů.

„V dnešní době je naprosto logické, že občané mají možnost vybrané záležitosti vyřešit z pohodlí svého domova pouze od počítače nebo z chytrého telefonu a jejich návštěva na úřadě není nutná. Zároveň to však předpokládá vysokou úroveň zabezpečení dat,“ říká Monika Štayrová, náměstkyně primátora odpovědná za oblast ekonomiky a dotací.

Náklady na projekty, které letos hradecký magistrát v oblasti infomačních technologií dokončil a uvedl do provozu, byly více než 48 milionů korun.

„Podařilo se nám získat dotace ve výši 35,2 milionů korun. Žádosti jsme podávali do třech různých výzev Integrovaného regionálního operačního programu, z toho v jedné výzvě jsme byli jedním z pouhých šesti projektů schválených k financování. Realizací těchto projektů zároveň naplňujeme koncepci SMART, ke které se město rovněž hlásí. Chceme patřit mezi města, která progresivně využívají IT technologie. Především ke zvyšování dostupnosti a komfortu poskytovaných služeb klientům magistrátu, současně i ke zvyšování efektivity práce úředníků,“ dodává náměstkyně Štayrová.

Prvním projektem, který je v provozu od letošního léta, je Portál občana. Díky němu může veřejnost, firmy či instituce plnohodnotně komunikovat s úřadem elektronicky. Kromě vlastního podání žádosti, a to samozřejmě i mimo úřední hodiny, umožní také sledování aktuálního stavu vyřizování takto učiněných podání. Zatím se to týká jen části agend, a to především v oblasti samosprávy, postupně se ale tato elektronická služba bude rozšiřovat i na vyřizování potřebných záležitostí v jiných oblastech.

Hlavním smyslem Portálu občana je možnost elektronické komunikace s úřadem a minimalizace nutných návštěv občana na magistrátu města. „Stále však zůstane několik činností, u kterých bude nutné na úřad zajít. Týká se to především osobních dokladů, kde občané musejí absolvovat focení a doklad si samozřejmě i fyzicky převzít. Celou řadu agend však chceme postupně plně digitalizovat, občan vyplní on-line formulář, připojí potřebné přílohy a pak bude moci sledovat, který odbor nebo úředník má jeho žádost na starosti. To vše z pohodlí svého domova, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,“ vysvětluje Markéta Bartušová, tajemnice Magistrátu města Hradec Králové.

Další novinkou v oblasti IT magistrátu jsou specifické agendové informační systémy ve čtyřech různých oblastech podle aktuální potřeby města - nový vyvolávací a rezervační systém, systém pro evidenci majetku města, systém pro evidenci dotací poskytovaných městem a vybudování bezdrátové sítě v budově magistrátu. Vyvolávací a rezervační systém pro klienty úřadu byl pořízen z důvodu potřeby modernizace původního systému. Je nasazen na odboru správním (osobní doklady, matrika) a odboru dopravně-správních agend (registr vozidel, řidičů). Klient se může objednat k přepážce vyřizující požadovanou službu přes portál občana na vybraný čas. Nový systém usnadňuje obsluhu pro pracovníky obou odborů. Ti mohou lépe řídit fronty u jednotlivých přepážek, měnit pořadí klientů podle specifické potřeby, regulovat zatížení přepážek apod.

Systém pro evidenci majetku města byl pořízen za účelem efektivnější správy městského majetku. Původní systémy pro evidenci movitého a nemovitého majetku, které byly oddělené, byly nahrazeny jedním systémem, ve kterém je evidován movitý i nemovitý majetek města. Odbor správy majetku města si podrobně určil, jaké funkce po systému požaduje, a je tedy mnohem lépe schopen reagovat na požadavky vedení města, například zajistit požadované informace, které bylo nutné dříve zpracovávat ručně,“ dodává k novému využití vedoucí IT odboru Jan Nagy.

Nový informační systém pro evidenci dotací pokrývá agendu poskytování podpory veřejně prospěšným projektům. Tím je možné získat přehled o všech žadatelích o dotaci napříč všemi programy, o jejich úspěšnosti a dalších úkonech v oblasti žádostí o dotace. Dosud bylo nutné tyto informace sbírat po jednotlivých odborech, ty si je vedly v tabulkách.

Situace se výrazně zjednodušila i žadatelům. Pomocí inteligentních formulářů je možné požádat o dotaci v jednom z aktuálně vypsaných programů. Žádost bude formou úplného elektronického podání zaevidována přímo do systému pro evidenci dotací. Žadatelům tak odpadne osobní návštěva úřadu či tisk žádosti a jejich odesílání na úřad. Systém umožňuje také komunikaci žadatele a úřadu, a tak v případě nutnosti doplnění žádosti je možné jej provést jednoduše přes portál.


Vybudování bezdrátové sítě v budově magistrátu města zlepšuje dostupnost elektronických služeb pro veřejnost i zaměstnance města. Bezdrátová síť je navržena tak, aby pokryla všechny prostory magistrátu a je rozdělena do samostatných sítí pro veřejnost a pro zaměstnance s možností automatického přechodu mezi jednotlivými přípojnými body. Podporuje aktuální dostupné možnosti zabezpečení a zajišťuje komfortní správu.


Projekt Kybernetická bezpečnost informačních systémů v sobě obsahuje několik částí, které tvoří spolu synergický celek zlepšující zabezpečení informačních systémů. Byl pořízen například systém sledující vnitřní datový tok sítě pro řízení výkonnosti a bezpečnosti sítě. Získali jsme tím nástroje, které umožňují zlepšit efektivitu provozu sítě. Jako další části zabezpečení slouží nový firewall, systém pro centralizovanou správu logů, systém pro správu mobilních zařízení, implementace přihlašování do počítačů pomocí čipových karet a nový systém pro zálohování dat.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)