Svátek má: Oldřich

Regiony

Velikost textu:

Neziskovky mohou od Nadace ČEZ získat až 200 000 korun

Neziskovky mohou od Nadace ČEZ získat až 200 000 korun

Do konce března mohou české neziskové organizace žádat o příspěvek až 200 tisíc korun na svůj rozvoj v rámci grantu Neziskovky 2023 Nadace ČEZ.

Neratov chráněné dílny
13. března 2023 - 08:00

Peníze mohou využít například na vzdělávání či zlepšení motivace personálu, na rozšíření poskytovaných služeb nebo třeba na získání různých certifikací. Loni Nadace ČEZ v rámci grantu podpořila 116 projektů celkovou částkou 9,9 milionů korun.

Cílem grantu Neziskovky Nadace ČEZ je podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče. Příjem žádostí probíhá od 1. do 31. března a organizace mohou získat až 200 tisíc korun. S nápadem grantu zaměřeného na rozvoj samotného neziskového sektoru, přišla Nadace ČEZ před čtyřmi lety. Příležitost doposud využilo 243 projektů, na jejichž realizaci věnovala nadace téměř 20 milionů korun. Jen loni schválila 116 projektů za bezmála 10 milionů.

„Stejně jako v jiných oblastech, i v sociální péči se metody a přístupy neustále vyvíjejí a posouvají dopředu, aby péče o klienty byla co nejvíce přizpůsobená jejich individuálním potřebám. Neziskové organizace, které chtějí nabízet špičkovou péči, se proto musí neustále rozvíjet, začleňovat nové poznatky do svých programů, vzdělávat se, zlepšovat… Jsme rádi, že můžeme českému neziskovému sektoru v tomto pomoci,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

„V Královéhradeckém kraji Nadace ČEZ v loňském roce podpořila v rámci grantu Neziskovky částkou 550 tisíc korun 7 organizací. V Pardubickém kraji 5 organizací dostalo celkem částku 400 tisíc korun. V Kraji Vysočina podporu dostalo 6 organizací v hodnotě 650 tisíc korun,“ upřesnila Šárka Lapáčková Beránková.

Na východě Čech například Sdružení Neratov založilo chráněné bydlení, kde žijí lidé s mentálním postižením. Otevřelo chráněné dílny s různým zaměřením, kde našlo práci na 200 osob s různými druhy znevýhodnění. Zřídilo speciální školu, pro kterou předloni vybudovalo novou bezbariérovou moderní budovu v nedalekých Bartošovicích. V Neratově funguje i hospoda a pivovar, ve kterých také pracují lidé s handicapem. Spolek rozšířil svou působnost a nabídl zaměstnání lidem s postižením i v Žamberku a vzdálenějších Králíkách, v roce 2020 zaregistroval další sociální službu – denní stacionář, a tím to z daleka nekončí.

SKP-CENTRUM, o.p.s. prostředky z grantu Neziskovky využila na pomoc osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozuje pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb.Grant zaměřený na rozvoj, zvýšení kvality a profesionalizaci neziskových organizací v sociální oblasti vypsala Nadace ČEZ poprvé na podzim 2020. Využít jej mohou například hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny, terapeutické dílny apod. Je určený právě na profesní rozvoj těchto neziskovek: finance lze využít například na mzdové náklady, úhradu školení a seminářů, nákup vybavení a služeb souvisejících s rozvojem, nebo na pokrytí nákladů souvisejících se získáním známek kvality či registrace.

Více informací o podmínkách grantu Neziskovky najdete na webu Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz).

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:čez)Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?