Svátek má: Berta

Regiony

Velikost textu:

Plán rozvoje sociálních služeb reflektuje dopady stárnutí populace

Plán rozvoje sociálních služeb reflektuje dopady stárnutí populace

Rada města Jičína doporučuje Zastupitelstvu schválit Plán rozvoje sociálních služeb 2019 – 2022. Jedná se již o v pořadí pátý zpracovaný plán.

Ilustrační foto
6. června 2019 - 08:00

Plán pojmenovává potřeby a stanovuje krátkodobé cíle pro rozvoj sociálních služeb. Dokument má necelých 100 stran. Komplexně analyzuje aktuální situaci v sociálních službách na Jičínsku. Trend hovoří jasně: Předpokládá udržení provozu všech hlavních organizací poskytujících sociální služby a nezbytné je v mnoha případech navýšení kapacity pro klienty nebo zavedení nových zařízení. Dokument byl sestavován a schválen zástupci obcí, veřejnosti, Královéhradeckého kraje, organizací poskytujících sociální služby a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín.

Protože populace stárne, největší výzvou je péče o seniory. Plán upozorňuje, že je třeba zřídit v daném období 135 lůžek v domově pro seniory. Dále je třeba posílit tzv. odlehčovací službu o 30 lůžek, zřídit 4 denní stacionáře pro seniory o 60 místech a založit zařízení pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí o kapacitě 25 lůžek. Také je třeba navýšit kapacitu stacionáře Domovinka z 20 na 30 osob


Plán řeší i péči o osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Je třeba navýšit kapacitu Pečovatelské služby Jičína a Charitní pečovatelské služby Jičín v součtu o přibližně 250 osob v celém správním území města Jičín. V regionu by měl také vzniknout týdenní stacionář s kapacitou 35 lůžek.


Uvedený výčet není kompletní, poukazuje však na nutnost sociální služby rozvíjet. Město Jičín se snaží požadavek po navýšení kapacit naplňovat. Například bývalé budovy kasáren se promění v domov pro seniory, provozovaný firmou Senecura s.r.o. Největší investicí je probíhající přestavba budovy „bývalé VZP“ na autobusovém nádraží na Polyfunkční komunitní centrum, kam se přesune hned několik sociálních služeb. Tím se uvolní místo v objektu Vrchlického čp. 823 a 824, které bude poskytnuto pro službu chráněného bydlení. Jičín také řeší rekonstrukci sídla stacionáře Domovinka, pro kterou brzy požádá o stavební povolení.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)