Svátek má: Vendelín

Regiony

Velikost textu:

Podzimní svozy odpadu začínají v sobotu 18.září

Podzimní svozy odpadu začínají v sobotu 18.září

Podzimní svozy velkoobjemového odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu začnou 18. září a o víkendech potrvají až do 16. října.

Ilustrační foto
18. září 2021 - 08:00

Občané se při nich budou moci bezplatně zbavit starého nábytku, koberců, barev, baterií, chladniček a podobně, které od nich budou pracovníci Hradeckých služeb přebírat na desítkách stanovišť po celém městě.

Odpady je třeba předávat výhradně osobně přímo obsluze svozové techniky. V žádném případě je neodkládat na stanoviště před příjezdem svozové posádky. Umístění odpadů na veřejné prostranství může být klasifikováno jako přestupek, v případě vážného ohrožení zdraví a života obyvatel i jako trestný čin. Odložené harampádí bez dohledu může být nebezpečné nejen pro hrající si děti a další lidi, ale i pro obsluhu sběrných vozidel, která neví, s jakým materiálem zachází.

„Když lidé našim pracovníkům předají tekutinu a řeknou, že se jedná o kyselinu, tak se s ní podle toho zachází. Když však někdo nechá odpad na chodníku, tak je problém. Obvykle nebývá v původních obalech a naši pracovníci tudíž nevědí, o jaký odpad jde a jak s ním zacházet,“ vysvětluje ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Škody, které mohou vzniknout například únikem minerálních olejů do půdy či vody jsou značné. „Ačkoliv na tuto skutečnost upozorňujeme neustále, stále je řada nezodpovědných občanů, kteří svým chováním znečišťují veřejné prostranství a ohrožují životní prostředí i zdraví a bezpečnost ostatních obyvatel města,“ doplňuje ředitel Hradeckých služeb.

Sbírané odpady: objemný odpad (starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.), pneumatiky, elektrospotřebiče, apod.

Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.

V Hradci bude možné třídit gastroodpad, zatím na zkoušku

Co nelze přinést: odpad ze zeleně: (drobné větve, listí, tráva, atd.), stavební sutě, stavebně demoliční. Odpady ze zeleně lze zdarma odevzdat na kompostárně.

Odpad (eternit, azbest, apod.), nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad (běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob), jakékoli odpady z podnikatelské činnosti. Stavební odpady lze předat na sběrných dvorech.

Informoval Magistrát města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.mmhk)