Svátek má: Lumír

Regiony

Velikost textu:

Prázdniny umožnily provést rekonstrukce ve školách a školkách

Prázdniny umožnily provést rekonstrukce ve školách a školkách

Letní prázdniny nejsou pro školy obdobím klidu. Kdy jindy je možné provést větší opravy? Nejinak tomu bylo v Jičíně i letos.

Úprava rozvodů tepla v MŠ U Kina
3. září 2019 - 08:00

Drobné opravy proběhly prakticky na všech základních a mateřských školách zřizovaných městem, avšak z těch větších stavebních prací zmiňme zejména Základní školu Železnická a Mateřské školy Fügnerova, U Kina a Větrov. A také základní školu v Soudné, kde se podařilo završit kompletní zateplení budov.

Před několika lety praskl hydrant v Základní škole Železnická. Havárie si vybrala velkou daň na podlaze v šatnách. Městu Jičínu se povedlo prostory uvést do provozuschopného stavu a navíc na základě pojistky požádalo o uplatnění plnění. Aby však bylo vyplaceno, bylo třeba splnit podmínku, totiž opravit poničenou podlahu v šatnách. A tak město naplánovalo práce na letošní prázdniny s tím, že zakázku vyhrála firma Zdeněk Pauk z Lázní Bělohradu.

Když práce začaly, vyvstal problém. Havarijní stav páteřní kanalizace se ukázal v celé své děsivé kráse. Staré potrubí se na několika místech doslova rozpadlo. Bylo nutné přijmout vícenáklady, provést hlubší zemní práce a kanalizaci zcela vyměnit. Práce, které se měly omezit na interiér šaten, bylo nezbytné vyvést i před hlavní vchod. Časový tlak byl značný. Těžko si představit provoz základní školy s uzavřeným hlavním vchodem. Pro žáky však máme skvělou zprávu. Vše se stihlo a školní docházka není ohrožena, byť dílčí práce ještě budou probíhat krátce po začátku školního roku. Celkové náklady dosáhly přibližně 2,2 milionu Kč.

Velkou událostí je dokončení stavebních úprav na Základní a Praktické škole v Soudné. Snížení energetické náročnosti probíhalo od podzimu 2017. V soupisu prací figuruje kompletní zateplení pláště, oprava střechy, úprava rekuperace tepla v prostorách i úprava okolí školy a zahrady. Vše zajistila firma STAV – AGENCY s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. S 19milionovými náklady městu pomůže dotace z Operačního programu životní prostředí. Evropská unie tak městu Jičínu poskytne příspěvek ve výši 40 procent uznatelných nákladů. Úhrada investiční akce byla rozdělena do několika let, tudíž letos město zaplatí již jen zlomek z celkových nákladů.

Přijďte se do ZŠ v Soudné podívat. Ve čtvrtek 5. září od 10 hodin se uskuteční den otevřených dveří a slavnostní kolaudace její nové podoby.

Mateřská škola Větrov představí svou novou Zahradu indiánů z Větrova. Skýtá mnoho zábavy a bude klást důraz na environmentální výchovu. Nabízí prolézačky, herní prvky, labyrint, kopec na sáňkování a mnoho dalšího. Práce dodala firma Zahradní svět a.s. z Čejkovic u Jičína přibližně za 966 tisíc Kč. Jičín byl úspěšný s žádostí o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí, od kterého získá 500 tisíc Kč. Na jaře se zasela tráva, a aby ji nespálilo horko, tým zaměstnanců školy ji během prázdnin zaléval. Zajímavé také je, že zahrada se rozkládá na soukromém pozemku a město s vlastníkem – firmou IMMOTEL – vyjednalo nájemní smlouvu na 20 let.

MŠ U Kina je od letošních prázdnin napojena na centrální zdroj tepla. Práce zajistila firma TZB Kladno s.r.o. Zásah se týkal všech místností v budově, protože škola podstoupila kompletní rekonstrukci rozvodů tepla. Celkové náklady jsou přibližně 1,7 milionu Kč.

Obdobné práce prodělala MŠ Fügnerova. Také ona byla napojena na centrální zdroj tepla a byla provedena rekonstrukce rozvodů do místností. Výrazným úpravám se zde nevyhnuly kotelna a stravovací provoz. Zakázku získala firma Vladimír Fof z Nechanic, celkové náklady jsou asi 1,36 milionu Kč. A co se týká MŠ Fügnerova, je tu i další dobrá zpráva. Za dlouhých zimních nocí nebude přístupová cesta přikryta ranní tmou, jelikož během jara byly nainstalovány tři nové stožáry. Toto stálo asi 73 tisíc Kč.

Na MŠ Máj pokračuje průběžná obnova sociálních zařízení. Přibližně každý rok se opraví toalety v jedné ze tříd, a to včetně výměny obkladů a baterií. Letos tyto práce přijdou asi na 95 tisíc Kč.

Na Základní škole Poděbradova je vyměňován běžecký ovál. Práce zajišťuje firma J.I.H. – sportovní stavby z Prahy, která s nabídkovou cenou 469 900 Kč bez DPH zvítězila ve výběrovém řízení. Činnost skončí nejpozději v prvním zářijovém týdnu. Běžecká dráha je na několika místech poškozena kořenovým systémem. A ještě: Trochu netradiční letní práce, které se rovněž týkají ZŠ Poděbradova, spočívají v úpravě starého výtahu na uhlí v tělese hlavního schodiště. Výtah zůstane na svém místě jako památka na doby dřívější. Byl však natřen a proběhla i dílčí oprava, zkrátka tomuto mementu historie byla poskytnuta náležitá péče.

Nesmíme zapomenout na učebny ve 2. nadzemním podlaží (tedy prvním patře) Valdštejnského zámku. Náročná investice, během níž byly zrekonstruovány i prostory pro Městské informační centrum Jičín a svatební salon, se konečně chýlí ke konci. Učebny poslouží jednak místním příspěvkovým organizacím, zejména ZUŠ J. B. Foerstera a K-Klubu, jednak univerzitnímu studiu, které v Jičíně poskytuje Česká zemědělská univerzita v Praze. Byla již vysoutěžena zakázka na dodání nábytku pro tyto místnosti. Stoly, židle, skříně a další nábytek dodá firma Dřevotvar z Hradce Králové za 395 tisíc Kč.


Nezapomínejme na dětská hřiště. V současnosti budou dvě osazena novými herními a rekreačními prvky. Jedná se o hřiště nedaleko atletického oválu ve sportovním areálu a poblíž ZŠ Poděbradova. Dětské herní prvky, jako jsou prolézačky a houpačky, budou samozřejmě splňovat nejpřísnější bezpečnostní požadavky, a rodiče dětí jistě nepohrdnou novými lavičkami a piknikovými stolky. Budou položeny i nové travní dlaždice. Vše dodá firma Bonuita Group Service, která zvítězila ve výběrovém řízení s cenou přibližně 519 tisíc Kč. Staré herní prvky už byly zastaralé a revizní technik doporučil výměnu.

Jistě by se toho našlo více. A kromě toho všeho probíhají projekční práce. Každá větší akce totiž vyžaduje přípravu, proto již dnes se rýsuje harmonogram prací pro budoucí léta.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.měú)