Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Předzahrádky u restaurací budou mít v Jičíně nová pravidla

Předzahrádky u restaurací budou mít v Jičíně nová pravidla

Rada města Jičína schválila podmínky pro umístění a provedení restauračních předzahrádek situovaných v Městské památkové rezervaci Jičín (MPR).

Jičín
11.březen 2017 - 08:00

Podmínky předložil architekt města na základě jednání s dalšími odborníky a provozovatelé musí své předzahrádky upravit nejdéle do tří let. Důvodem pro zavedení podmínek je snaha o kultivaci území MPR tak, aby zahrádky svým ztvárněním nenarušovaly vzhled historického jádra města Jičína.

Nově nebudou jako předzahrádky připuštěny žádné kompaktní objekty např. typu stavba, domeček atd.; nepřípustné je použití podesty, s výjimkou předzahrádek umístěných na místech, komunikacích s výraznějším podélným sklonem (více než 5 %, tj. převýšení 5 cm na 1 m) a s výjimkou předzahrádek umístěných v parkovacím/jízdním pruhu pozemní komunikace; v podloubích budou předzahrádky umístěny pouze v ploše mezi pilíři podloubí a dále v podloubí, aby byl zachován min. 2m průchod pro pěší, na chodnících bude zachován prostor pro průchod pěších s přihlédnutím ke konkrétním místním podmínkám. Dále budou předzahrádky bez ohrazení (ohraničujících konstrukcí) s výjimkou ohrazení předzahrádky po jejích bočních stranách zarážkou – zábranou do maximální výšky 1 m za účelem usnadnění orientace nevidomým a slabozrakým.

Do max. výšky 1 m je možné ohradit tu stranu předzahrádky, která bezprostředně sousedí s parkovacím či jízdním pruhem pozemní komunikace nebo je to nezbytné podle obecně technických požadavků na stavby. Upravena jsou i pravidla vybavení předzahrádek - zastínění může být řešeno jen slunečníky či mobilními markýzami s textilním potahem a s tlumenými barvami.

Není dovoleno zde umísťovat jakýkoli provozní mobiliář jako výčepní, chladící a pokladní pulty, skříně, grily, televizní obrazovky apod. Podlaha nebude zakryta žádnou krytinou a nábytek bude zhotoven z tradičních materiálů jako je dřevo, kov, ratan, výjimečně z plastu, pokud bude mít designovou a řemeslnou kvalitu.

Vedle největšího jičínského sídliště má vzniknout odpočinková zóna

MPR je v Jičíně prohlášena výnosem Ministerstva kultury z roku 1967 kulturní památkou a je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Její obvod je vymezen ulicemi Pod Koštofránkem, 17. listopadu, Na Hrádku, B. Němcové, Nerudovou, Na Příkopech a Tylovou, v Libosadu ohradní zdí parku Letohrádku, vozovkou státní silnice Jičín – Železnice na severu a železniční tratí Jičín – Turnov na jihu.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Ing. Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)