Svátek má: Slavomír

Regiony

Velikost textu:

Rada města Jičína projednala návrh rozpočtu města na rok 2021

Rada města Jičína projednala návrh rozpočtu města na rok 2021

Rada města Jičína vzala na vědomí návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2021. Jde o první projednání návrhu, který bude dále připomínkován ve finančním výboru a na pracovním jednání Zastupitelstva města.

Jičín
25. listopadu 2020 - 08:00

Rada města se potom k návrhu vrátí dne 30. listopadu a předpokládá se, že zastupitelé budou rozpočet schvalovat na veřejném zasedání dne 16. prosince. Návrh rozpočtu je postaven jako výdajově a příjmově vyrovnaný v hodnotě 460 968 000 Kč.

Návrh rozpočtu reaguje na ekonomické dopady koronaviru. Není v něm prozatím zohledněno usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které velmi významně upravuje daňové zatížení práce. Jednání sněmovny se uskutečnilo až po posledním jednání Rady města Jičína. Bude-li snížení daně z příjmů na 15 procent pro většinu zaměstnanců skutečně zavedeno, přinese to výpadek v příjmové části rozpočtu.

V příjmové stránce rozpočtu je nejvyšší položkou Daň z přidané hodnoty – sdílený výnos. Je ve výši 123 milionů Kč. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti je druhou nejvyšší příjmovou položku. Je ve výši 60 milionu Kč. Právě v této položce by se projevil propad zmíněný v předchozím odstavci. Daňové příjmy jako celek jsou odhadovány ve výši 292 574 240 Kč. Velmi důležitou příjmovou položkou jsou také dotace, kde návrh rozpočtu odhaduje částku 84 399 360 Kč. Třetí nejdůležitější kapitolou příjmu jsou příjmy z vlastní činnosti, kde figuruje částka 45 328 400 Kč. Sem spadají zejména příjmy z pronájmů.

Z hlediska investic a rekonstrukcí se město Jičín bude soustředit hlavně na dokončení zahájených stavebních prací. U řady z nich má město schválenou dotaci, která usnadní jejich financování. Počítá se tedy i nadále s rekonstrukcí stacionáře Domovinka pro seniory, s výstavbou učeben nad jídelnou ZŠ Husova, s obměnou oken Valdštejnského zámku, se stavební úpravou ve Valdštejnské lodžii nebo se zateplením, výměnou elektroinstalace a obnovou osvětlení ve sportovní hale.Návrh také počítá s pořízením nového svozového vozidla pro technické služby, které je nezbytné pro zajištění odpadových služeb. Největší investiční akce, která začne v příštím roce, a to výstavba sítí a infrastruktury v lokalitě bývalých kasáren, v návrhu rozpočtu obsažena není. Bude řešena samostatně formou rozpočtového opatření.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)