Svátek má: Matouš

Regiony

Velikost textu:

Rada města schválila plán hospodaření Jičína pro rok 2020

Rada města schválila plán hospodaření Jičína pro rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 pracuje s částku více než 509 milionů Kč. Návrh projedná Zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 18. prosince. Rozpočet je postaven jako příjmově a výdajově vyrovnaný a pracuje s částkou 509 315 192 Kč.

Jičín
3. prosince 2019 - 08:00

Investiční výdaje jsou plánovány v hodnotě 132,5 milionu Kč. Většina velkých investičních akcí má zajištěnou dotační podporu od různých poskytovatelů. To znamená, že v konečném důsledku tyto velké investiční akce finančně zatíží méně, než jak se jeví z rozpočtovaných nákladů. Mezi investice podpořené dotací tak patří rekonstrukce „bývalé VZP“ na Polyfunkční komunitní centrum (výdaj 31 milionů Kč v rozpočtu na příští rok), zateplení a rekonstrukce vstupů v bytovém domě Na Jihu čp. 541 – 544 (15,2 milionu), Cesta Valdštejnských architektů (13 mil. Kč) pátá etapa regenerace sídliště Husova (10 milionů) a rekonstrukce ulice Jaselská v úseku mezi ulicemi Foersterova a Skautská (9,1 milionu).

Všechny tyto investice jsou již smluvně podchyceny, respektive jsou již realizovány a práce na nich se přelijí do roku 2020, kdy budou dokončeny.


Krom popsaného jsou v investiční části rozpočtu i investice „nové“, zatím smluvně nepodložené. Největší z nich je výměna tobogánu a přístupového schodiště v Aqua Centru (odhad nákladů 13 milionů Kč) a dále následují investice do opravy střechy nad spojovacím traktem a výměna oken v budově úřadu na Žižkově náměstí (6,5 milionu Kč), rekonstrukce kotelny ZŠ 17. listopadu včetně rozvodů (4,2 milionu Kč), rekonstrukce denního stacionáře Domovinka v ulici Hoffmanova (3,8 milionu Kč), obnova techniky a vozidel v technických službách (3,5 milionu Kč) a rekonstrukce kotelny a tepelných rozvodů v MŠ J. Š. Kubína (2,3 milionu Kč). Rozpočet také investuje do projektové přípravy, která je nezbytná pro všechny budoucí stavební záměry.


Ostatní výdaje jsou provozní. Zajišťují činnost nejen městského úřadu a samosprávy, ale i mateřských a základních škol, sociálních služeb včetně domova pro seniory, Technických služeb města Jičína, sportovišť a kulturních zařízení, tedy například Biografu Český ráj nebo Masarykova divadla. Dále pojímají podporu cestovního ruchu i kulturních akcí, jako jsou festival Jičín – město pohádky nebo Valdštejnské slavnosti, které se konají v květnu 2020. Péče o památky je také zahrnuta do provozních výdajů, přestože tyto záměry mají mnohdy spíše investiční charakter. Zmiňme například rekonstrukci budov na Čestném dvoře Valdštejnské lodžie (v rozpočtu 13 milionů Kč) nebo další etapu výměny oken v jičínském zámku (4 miliony Kč). V neposlední řadě je z provozních výdajů podporován sport. Jičín dotuje sportovní činnost mládeže, trenéry dětských oddílů a také vrcholový sport, který je v našem městě reprezentován házenou, florbalem a judem.

Hlavní příjmy pro rozpočet plynou z daní a poplatků. Pro rok 2020 jsou odhadovány ve výši zhruba 327,7 milionu Kč. Druhý nejvýznamnější příjem představují již zmíněné dotace, které pro rok 2020 dosáhnou výše téměř 93 milionů Kč. Významné jsou i příjmy z vlastní činnosti (cca 44,6 milionu Kč) a kapitálové příjmy (cca 29,5 milionu Kč).


Letošní hospodaření města skončí v přebytku, proto je kladný zůstatek rovněž zohledněn v příjmech pro rok 2020. Celkově, včetně nečerpaného příspěvku na pěstounskou péči, činí 14,4 milionu Kč.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)