Svátek má: Rostislav

Regiony

Velikost textu:

Rekonstrukci budovy Městského úřadu stále provází problémy

Rekonstrukci budovy Městského úřadu stále provází problémy

Rada města Jičína schválila další, již 9. dodatek ke smlouvě se společností Miras – stavitelství a sanace s.r.o.

Stavba
18.květen 2017 - 08:00

Po úspěšném vyřešení ceny a termínu zhotovení nového schodiště předložila firma městu cenovou nabídku související s provedením záporového pažení okolo objektu "A". Zde je nyní vykopána jáma kvůli nutnémuprovedení izolací objektu. Zjistilo se ale jiné složení zeminy, než předpokládal projekt a je nutné provést tzv. záporové pažení, z důvodu blízkosti frekventované komunikace v ul. Ruská a 17. listopadu.

Toto pažení vč. výkopových prací bude stát cca 945 tis. Kč bez DPH. V rámci dodatku je zároveň upraven termín dokončení těchto prací do 15. 8. 2017. Termín na zhotovení schodiště je ponechán do 30. 5. 2017. Odbor investic upozornil, že pokud nedojde k výrazné změně přístupu zhotovitele k provádění stavebních prací, tak je vysoké riziko, že smluvní termíny nebudou ze strany zhotovitele dodrženy. Město má totiž na zateplení objektu přislíbenu dotaci a termín odevzdání díla musí být nejdéle do poloviny srpna, aby nebyla dotace ohrožena.

Jičín přispívá místním spolkům a organizacím dotacemi na aktivity

S firmou jsou vedena dlouhosáhlá jednání, která bohužel nejsou jednoduchá, a firma s městem dostatečně nespolupracuje. Při započetí prací dojde k dalším výkopům kolem budovy, které zřejmě zasáhnou částečně i do vozovky. Tudíž dojde nejspíše i k úpravě provozu na křižovatce.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Ing. Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)