Svátek má: Světlana

Regiony

Velikost textu:

Sociální služby města Jičína zakoupí nový automobil

Sociální služby města Jičína zakoupí nový automobil

RM schválila použití finančních prostředků z investičního fondu Sociálních služeb města Jičína na nákup automobilu.

Jičín
5. listopadu 2018 - 08:00

Sociální služby města Jičína zakoupí automobil pro přepravu imobilních občanů. O poskytnutí peněz sociálním službám RM rozhodla již při svém 128. jednání dne 22. srpna, kdy do fondu alokovala 1 milion Kč právě na nákup automobilu pro přepravu imobilních občanů. Následně byla vypsána veřejná zakázka. Na základě výsledků byla vybrána nejnižší cenová nabídka, a sice od firmy AUTOSTYL a.s. z Trutnova ve výši 685 tisíc Kč včetně DPH. Půjde o speciálně upravené osmimístné vozidlo značky Toyota.

Ze zbývajících prostředků v investičním fondu sociální služby pořídí elektrický vakový zvedák s váhou do domova pro seniory a sprchové lůžko do pečovatelské služby. Vakový zvedák je univerzální, takže ho lze využívat pro pomoc při přesunu všech uživatelů, kteří dopomoc potřebují. Sprchové lůžko v pečovatelské službě umožní poskytnout osobní hygienu špatně pohyblivým občanům. Bude umístěno v domě s pečovatelskou službou v ulici Přátelství (tzv. Kachlák). Vakový zvedák a sprchové lůžko budou pořízeny na základě dodaných cenových nabídek, kdy v obou případech byla vybrána nejnižší cena.  

Technické služby města Jičína se budou řídit plánem zimní údržby

Automobil, vakový zvedák a sprchové lůžko jsou nezbytné pro udržení standardu poskytovaných sociálních služeb.

Královehradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)