Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Územní řízení k cyklostezce Jičín-Železnice bylo pozastaveno

Územní řízení k cyklostezce Jičín-Železnice bylo pozastaveno

Ústní jednání k územnímu řízení stavby cyklostezky Jičín-Železnice, které bylo plánováno na 26. ledna bylo zrušeno.

Jičín, pohled ze Zebína
31.leden 2016 - 10:00
Důvodem je podání námitek k podjatosti úředníků Městského úřadu i vedení města. Námitky podalo Občanské sdružení VOLŠE. Řízení tak bude muset být postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k projednání.

Od listopadu 2015 probíhá územní řízení ke stavbě cyklostezky Jičín – Železnice. To město Jičín zahájilo poté, co Ministerstvo dopravy v poslední instanci zamítlo odvolání města Jičína k rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který zrušil rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Jičín, že tuto stavbu lze povolit pouhým ohlášením stavby. Odbor dopravy totiž uvažoval, že výstavba budoucí cyklostezky vedoucí mezi Jičínem Železnicí proběhne na stávající historické cestě, tudíž zde již stavba existuje. Město tedy v loňském roce nechalo vypracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení a územní studii, která byla projednána i s veřejností. Přesto se mezi veřejností objevily hlasy, které nesouhlasí s plánovaným povrchem cyklostezky, tedy asfaltem. Proto se odpůrci asfaltové cyklostezky účastnili jednání zastupitelů dne 18. prosince 2015, kde navrhovali jiný povrch, a to ze zhutnělého kameniva. Někteří zastupitelé se přiklonili k tomuto materiálu, většina ale byla pro ponechání asfaltového povrchu, tudíž nadále podpořili výstavbu cyklostezky dle plánu.


V rámci územního řízení mělo dne 26. ledna 2016 proběhnout ústní jednání. To bylo ale zrušeno, neboť Občanské sdružení VOLŠE z. s. podalo námitku k podjatosti úředníků Městského úřadu i vedení města. Tímto se tedy celé řízení pozastavilo a bude postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k projednání.

„Osobně se necítím v této věci nijak podjatý, svou práci vykonávám v souladu s právními předpisy a dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Další postup a rozhodnutí v řízení tak bude na Krajském úřadu,“ vyjadřuje se k situaci starosta města JUDr. Jan Malý.

Město mělo už v roce 2014 na cyklostezku zajištěno financování dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cca 3,2 milionu korun. Předpokládaná projektová cena stavby je 5 226 000 Kč a s touto částkou se počítalo jak v roce 2015, tak v rozpočtu letošním. Žádalo by se také znovu o dotaci, kterou mělo město velkou šanci získat.

Naplánovaná, téměř dva kilometry dlouhá a tři metry široká, bezbariérová stezka pro cyklisty, chodce a bruslaře by měla vést starou původní cestou jabloňovou alejí ze severního okraje Čeřovky u zahrádkářské kolonie, kolem Zebína, až na stávající komunikaci k Prostřednímu Mlýnu v Železnici, kde by měla končit asi 200 m od železnické pily. Podél cesty se počítá i výsadbou a úpravou zeleně a stezka nemá být osvětlená, aby nerušila přírodní scenérie.

Zastupitelé již dali cyklostezce třikrát zelenou, stejně tak jako vedení města Železnice s propojením souhlasí. Vznikly také dvě petice, jedna pro stavbu cyklostezky, druhá proti ní. Kralovehradeckenovinky.cz informovala Ing. Magdaléna Doležalová, mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch)