Svátek má: Bořek

Regiony

Velikost textu:

V Jičíně se konala konference historických sídel

V Jičíně se konala konference historických sídel

Masarykovo divadlo se stalo místem celostátní konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která se konala od čtvrtka do soboty 3. až 5. října 2019. Na 120 hostů z měst a obcí celé České republiky zavítalo do našeho města.

Konference
8. října 2019 - 08:00

Tématem konference byl „Vztah k místu a způsob jeho zprostředkování veřejnosti“. Jičín příležitost využil k prezentaci sebe samotného coby města, které se pečlivě stará o památkově chráněné budovy a odpovědně je zapojuje do každodenního společenského života.

Odpovědnost byla ostatně takovým druhým, nevyřčeným podtitulem letošní konference. Jičín se totiž představil jako město, které zadává veřejné zakázky s ohledem na společenskou odpovědnost a které prosazuje moderní trendy, jako jsou separace odpadů nebo podpora výrobků lokálního původu. Veřejné zakázky jsou v Jičíně zadávány tak, aby byly podporovány regionální produkty, aby v nich nebyla obsažena dětská či jiná nelegální práce, aby byly maximálně šetrné k životnímu prostředí a také aby měly vzdělávací složku. Odpovědné veřejné zadávání zakázek se úzce vztahuje i k rekonstrukci památek. O tématu na konferenci hovořil Mgr. Adam Gromnica z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Celostátní konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je skutečně velkou událostí. Jde o nejprestižnější počin v Jičíně v letošním roce. Pořadatel je pečlivě vybírán. Stane se jím vždy město, které na svém území má jednak vysoký počet historických památek, jednak projevuje starost o jejich péči, rekonstruování a zapojování do života. A připomeňme, že Jičín je držitelem titulu Historické město za rok 2016.

„Za 30 let památky v Jičíně ožily a pořádání konference je oceněním pro všechny, kteří se o to přičinili. Stačí si všimnout centra města, zámeckého parku, Valdštejnské lodžie, zámku a mnoha dalších budov v jičínské památkové rezervaci. Zůstává tu ale ještě hodně práce, protože nejen jezuitská kolej je stále ve špatném stavu a město musí zajistit udržitelnou obnovu všech svých kulturních památek,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček, který má členství Jičína ve sdružení na starosti a o pořádání konference v Jičíně usiloval. Během ní se také ujal role moderátora a sám měl jednu z přednášek, která měla všem hostům představit město Jičín jako takové.  

Do Jičína dorazili zástupci ze dvou ministerstev – kultury a pro místní rozvoj, dále rovněž předseda sdružení historických sídel Bc. Libor Honzárek, náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová, senátor Ing. Tomáš Czernin, ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková a mnoho dalších hostů. Většina z nich měla přednášku či pronesla řeč během pásma.

Ve čtvrtek ráno konference začala tiskovou konferencí. Následoval první blok o městě Jičíně. Městský architekt Ing. arch. Radek Jiránek nastínil například plán mobility a pocitové mapy, jež občané vyplňovali přes internetový dotazník a které prozradily, kde jsou nejvíce využívané lokality pro chodce, cyklisty a motoristy. A také kde jsou nejvíce riziková a zatížená místa. Mapy jsou veřejně přístupné na webu cidlina.jicin.cz. Vedoucí Oddělení památkové péče MěÚ Jičín Mgr. Martin Mezera představil nejdůležitější památky města a ředitel Národního památkového ústavu v Josefově Ing. Jiří Balský památkovou tematiku rozebral v Královéhradeckém kraji.

Odpolední čtvrteční blok nesl název Nová síť - Český kulturní network – hybatelé živé kultury. O co jde? Nová síť z.s. jakožto otevřená kulturní organizace usiluje o propojení regionů ČR s Prahou i zahraničím. Hlavními projekty jsou Český kulturní network, Festival nového divadla Malá inventura a PRALIN (tj. mezinárodní kulturní výměna mezi Prahou a Berlínem). Hovořilo se tak například o Valdštejnské lodžii a zde působícím Valdštejnském imagináriu, které chce dramaturgicky využít genius loci této historické památky. Všechny pořádané kulturní akce v Lodžii, které přitom neustále přibývají, se odkazují k historii a duchu místa, včetně faktu, že objekt letohrádku vlastně nikdy nebyl dokončen kvůli předčasné smrti Albrechta z Valdštejna.

Z dalších přednášek tohoto bloku zmiňme Luhovaného Vincenta. Takový název nese spolek z lázní Luhačovice. Jeho hlavním cílem je hledat kulturní využití pro lázeňské město dle požadavků 21. století a s ohledem na bohatou historii. V rámci bloku jsme se podívali ještě na plzeňské opuštěné nádraží a také do Žďáru nad Sázavou, kde stojí zámek postupně obnovovaný z prostředků rodiny Kinských.

Páteční dopolední blok patřil Asociaci muzeí a galerií. Pozornost byla věnována způsobu popularizace muzeí a muzejní pedagogice. S přednáškami vystoupili zástupci z Prahy, Jihlavy, Mělníka, Brna a samozřejmě Jičína. Hned v prvním příspěvku bylo představeno jičínské muzeum hrou, tedy způsoby propagace pomocí videospotů a zpřístupnění vztahu k místu veřejnosti pomocí této formy. Vlastní formy prostupnosti muzejnictví do široké veřejnosti představili také zástupci ostatních muzeí z vyjmenovaných měst.


Naneštěstí není prostor zmínit se o všech příspěvcích a přednáškách. Předchozí odstavce zdaleka nejsou výčtem, nýbrž v podstatě nahodilým výběrem.

Hosté se také mohli přímo podívat do Valdštejnské lodžie, Centra přírodních věd – Hvězdárny Jičín, Biografu Český ráj, na Valdickou bránu, do židovské školy čp. 100 nebo si jenom tak projít centrum města v čele s Valdštejnovým náměstím, zámeckou zahradou nebo místními kostely. Představil se také kolektiv z Valdštejnského imaginária, a to zejména doprovodným programem během čtvrtečního společenského večera. A ti nejvytrvalejší z hostů v sobotu vyrazili za monumenty Mariánské zahrady, kdy prožili dojem z komponované krajiny Františka Josefa Schlika.

„Konferencí se účastním posledních patnáct let a mohu říci, že tato je jedna z nejlepších. Skvěle připravená organizačně i obsahově. Inspirující příspěvky vzbuzují mezi posluchači velkou pozornost,“ konstatoval předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Bc. Libor Honzárek.

Jičín se převedl v plné síle svého charisma a na návštěvníky zapůsobil přímo magicky. Sál Masarykova divadla, jehož rekonstrukce je v přípravě, navodil správnou historizující náladu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, že akce proběhla bez větších komplikací, především představitelům Odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Jičín, Kulturních zařízení města Jičína, zapsaného spolku Balbineum a Valdštejnského imaginária.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.měú)