Svátek má: Kristián

Regiony

Velikost textu:

V jičínském regionu se daří udržovat úroveň sociálních služeb

V jičínském regionu se daří udržovat úroveň sociálních služeb

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín předložil zprávu o plnění priorit stanovených Plánem rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičína za rok 2018. RM ji vzala na vědomí.

Ilustrační foto
23. listopadu 2019 - 08:00

Rada projednala zprávu o plnění plánu sociálních služeb 2018. Ze zprávy vyplývá, že se v jičínském regionu daří udržovat požadovanou úroveň sociálních služeb. Na financování sociálních služeb v regionu se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, města a obce a Evropský sociální fond.

Náklady v roce 2018 byly více než 180 milionů Kč. Ministerstvo na dotacích poskytlo přibližně 76 milionů Kč, z jičínského rozpočtu šlo přibližně 9,4 milionu Kč a z krajského rozpočtu asi 16,6 milionu Kč. Zbytek byl financován především uživateli sociálních služeb.  Finančně nejnáročnější je zajištění sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby. V roce 2018 tyto služby přišly na více než 144 milionů Kč. Konkrétně se jedná o pečovatelskou službu, domovy pro seniory, denní stacionáře, týdenní stacionáře, osobní asistence, poradnu pro osoby se zdravotním postižením, poradnu pro osoby se zrakovým postižením, sociální rehabilitaci, tísňovou péči a chráněné bydlení.


Plán rozvoje sociálních služeb nepracuje pouze s územím města, nýbrž širším regionem. Uvedené služby jsou tak provozovány v různých městech a obcích – v Jičíně, Sobotce, Mnichově Hradišti, Lázních Bělohradu, Libošovicích, Milíčevsi, Mlázovicích, Poděbradech, Hradci Králové a Pardubicích, přičemž řada zařízeních má místní pracoviště či poradenská centra v dalších městech a obcích. Sociální zařízení mají různý charakter; co se týká zřízení, obvykle jde o příspěvkové organizace obcí, měst či Královéhradeckého kraje, nebo o neziskové organizace. Projevuje se stárnutí populace a růst provozních a mzdových nákladů – například v roce 2017 tyto služby přišly na přibližně 124 milionů Kč.


Péče o seniory a zdravotně postižené osoby je sice finančně nejnáročnější položkou v sociálních službách, ne však jedinou. Plán rozvoje sociálních služeb okruhy pojmenovává takto: sociální služby pro zdravotně postižené děti a mládež (např. Apropo Jičín), sociální služby pro děti a mládež (např. Klub Exit v Jičíně), sociální služby pro rodiny s dětmi (např. Manželská a rodinná poradna Jičín), sociální služby pro osoby v mimořádně nepříznivé životní situaci (např. Noclehárna Čejkovice), sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a služby pro rodiny s dětmi (např. Mateřské centrum Kapička), sociální bydlení a ubytování.

V roce 2018 bylo v souladu s plánem poskytováno celkem 28 sociálních služeb. Podílelo se na nich celkem 18 neziskových organizací.  

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)