Svátek má: Slavomír

Regiony

Velikost textu:

V pondělí budou zastupitelé schvalovat rozpočet Hradce Králové

V pondělí budou zastupitelé schvalovat rozpočet Hradce Králové

Výše plánovaných investic města Hradce Králové v roce 2021 startuje na úrovni 225 milionů korun. Vyplývá to z návrhu rozpočtu na příští rok, který městští ekonomové plánují jako schodkový.

Hradec Králové
5. prosince 2020 - 08:00

Rozdíl mezi předpokládanými příjmy (2,124 miliardy korun) a výdaji (2,245 miliardy korun) ve výši 121 milion radnice uhradí z volných prostředků z minulých let. Návrh rozpočtu projednala rada, v pondělí budou rozpočet schvalovat zastupitelé.

Tvorbu tohoto strategického dokumentu města letos významně ovlivnila aktuální situace kolem pandemie koronaviru. „V oblasti příjmů jsou pochopitelně zcela zásadní ty daňové. U nich vycházíme především z návrhu státního rozpočtu a bylo potřeba zohlednit jejich očekávaný pokles. Další snížení příjmů města souvisí i s opatřeními, která jsme přijali v rámci balíčku Antivirus II, kde jsme například na celý příští rok odpustili poplatky za zábor veřejného prostranství restauracím či pořadatelům akcí ve městě. Na výdajové straně rozpočtu zároveň nedošlo k vyřazení žádné investiční akce zařazené ve střednědobém výhledu, pouze v některých případech došlo k časovému posunu z důvodů upřesněného odhadu realizace. Nechceme nijak tlumit investiční aktivity, pokud to bude v možnostech města,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Po období, kdy rostly daňové příjmy, přišlo letos na jaře letošního roku zbrzdění jako důsledek pandemie koronaviru. Vládní nařízení a zákonné úpravy, které měly a mají zmírňovat dopady, podstatně zasáhly i příjmy města.

„Pro následující rok nelze předpokládat, že se sdílené daně vrátí na úroveň roku 2019, kondice ekonomiky se nezvýší skokově. Proto odhadujeme plnění daňových příjmů ve výši 1,7 miliardy korun, což je o 124 miliony korun méně než byla skutečnost v roce 2019. Tuto hodnotu považujeme za realistickou v případě, že nedojde k podstatným změnám v rámci rozpočtového určení daní,“ vysvětluje Monika Štayrová, ekonomická náměstkyně primátora.

Výchozí pro stanovení výše běžných výdajů pro rok 2021 byla hodnota schváleného rozpočtu na rok 2020, do které byly následně zapracovány další vybrané požadavky jednotlivých úseků. Po provedených úpravách je navržena pro běžné výdaje hodnota ve výši 1,9 miliardy korun.

„Hodnota kapitálových výdajů, tedy investic města, je v návrhu rozpočtu na rok 2021 téměř 225 milionů korun. Na příští rok byl posílen rozpočet odboru správy majetku, navýšen je i rozpočet pro vybavení interiérů nově budovaného domu odlehčovací služby v Honkově ulici o 13 milionů nebo rekonstrukce ZUŠ Střezina o 10 milionů korun. Mezi nově zařazené akce patří například rekonstrukce jídelny při ZŠ SNP 12,5 milionu korun,“ dodává náměstkyně Štayrová.Akce, které jsou součástí letošního rozpočtu a nebudou do konce roku dokončeny nebo nebyly zahájeny, budou na jaře převedeny do upraveného rozpočtu roku 2021 v rámci vypořádání. „To jsou především ty největší investice, které již mají schválené finanční krytí, jejich realizace stále trvá nebo se připravují a jsou těsně před zahájením. Jedná se o Velké náměstí, křižovatka Mileta, fotbalový stadion, Lávka přes Labe u Aldisu nebo inteligentní dopravní systém. Lze tedy předpokládat, že upravený rozpočet roku 2021 bude svým objemem srovnatelný s tím aktuálním,“ připomíná náměstkyně Štayrová.  

Návrh rozpočtu města byl předložen k projednání v politických klubech stran zastoupených v zastupitelstvu města a opakovaně byl také projednáván na finančním výboru zastupitelstva města.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.)