Svátek má: Svatoslav

Regiony

Velikost textu:

V Šimkových sadech vzniká nová květná louka

V Šimkových sadech vzniká nová květná louka

Z nové květnaté louky se budou moci těšit příští a přespříští sezonu návštěvníci Šimkových sadů. Minulý týden se o založení louky postaraly Technické služby Hradec Králové a navazují tak na úspěšný testovací projekt v ulici Na Potoce.

Šimkovy sady
26. října 2020 - 08:00

Kromě estetického hlediska si město od louky slibuje i podpoření rozšíření a rozmanitosti zde žijících druhů hmyzu, zejména motýlů, a rozvoj přírodě bližší péče o městské parky a zelené plochy.

Pro výsev květnaté louky byl založen pás podél páteřní cesty v Šimkových sadech. „Pás má tvar stužky, která je jakousi reminiscencí na původní koryto Piletického potoka, jenž zde historicky protékal. Vynechali jsme jen část plochy, kde se pořádá majáles. Výběr lokality jsme konzultovali s magistrátním odborem hlavního architekta a odborem životního prostředí,“ říká náměstek primátora pro životní prostření Martin Hanousek.

Těšit se z plné krásy louky bude možné až v přespříští sezoně, kdy pokvete výrazněji. Už příští léto by se ale tady mohly některé druhy lučních květin objevit.

„Pro výsev bylo zvoleno osivo kopretinové louky. Právě kopretina je u veřejnosti velmi oblíbená, ale vedle nejhojněji zastoupených semen kopretiny bílé osivo obsahuje i karmínově kvetoucí jetel inkarnát, krvavec menší, zářivě žlutě kvetoucí štírovník růžkatý, který vyhledávají ke kladení vajíček modráskové, dva druhy chrp, silenky či růžový vičenec ligrus. Ke třiceti druhům květin se zapojí i zhruba desítka druhů trav,“ představuje část rostlin z použitého osiva náměstek ředitele technických služeb pro správu městské zeleně Daniel Jeřábek.


Technické služby už vloni na jaře založily testovací loučku v ulici Na Potoce. Letos, ve druhé sezoně přilákala mnoho hmyzích druhů. „Květy například přilákaly vítaného hosta, kterým je modrásek jehlicový. A i když se jedná o jednoho z nejběžnějších modrásků, sám od sebe by se v této lokalitě zřejmě nevyskytl,” uvádí Daniel Jeřábek.

Sady architekta Lisky by se měly dočkat revitalizace

Péče o květinové louky je oproti běžné péči o městskou zeleň odlišná. „V první řadě se provádí méně častá seč, a to jen dvakrát do roka a navíc se sběrem. Luční druhy vyžadují chudé půdy, tak oproti jiným travnatým plochám není žádoucí hnojení. Co je naopak potřeba, jsou dostatečné srážky, zvláště v prvním roce po výsevu. Založením lučního pásu v Šimkových sadech pokračujeme v záměru rozšiřovat přírodě bližší péči o městské i příměstské parky a zelené plochy. Zájem o sledování péče o zeleň v Šimkových sadech projevila už na podzim také Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové,“ dodává náměstek primátora Martin Hanousek.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.hk)