Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

Víc jak 77 tun odpadu svezly Hradecké služby během mobilních svozů

Víc jak 77 tun odpadu svezly Hradecké služby během mobilních svozů

Největší část odpadu v rámci podzimních svozů tvořil objemný odpad, zejména nábytek, matrace, textil, dále kov nebo bílé elektro.

Mobilní svozy odpadu v Hradci Králové
23. října 2019 - 08:00

Svozy probíhaly o víkendech od 14. září a vozy Hradeckých služeb postupně navštívily 96 sběrných stanovišť po celém městě.

Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.


Sbírané ostatní odpady: jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob - objemný odpad (starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.), pneumatiky, elektro spotřebiče, apod.Co nelze přinést: odpad ze zeleně (drobné větve, listí, tráva, atd.), stavební sutě, stavebně demoliční odpad (eternit, azbest, apod.), nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad (běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob), jakékoli odpady z podnikatelské činnosti. Odpady ze zeleně lze zdarma odevzdat na kompostárně.

Mobilní svozy budou probíhat opět na jaře, harmonogram bude včas zveřejněn. Do té doby lze výše uvedený odpad odkládat na sběrných dvorech, které jsou v Hradci Králové čtyři a každý den je otevřen minimálně jeden z nich. Informoval na stránkách města Ing. Petr Vinklář.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:mmhk)