Svátek má: Alexandr

Regiony

Velikost textu:

Vrty potvrdily možnost výstavby podzemního parkoviště

Vrty potvrdily možnost výstavby podzemního parkoviště

Inženýrskogeologický průzkum, který proběhl v závěru loňského roku a měl určit strukturu a přesný rozsah podzemních vrstev v oblasti, potvrdil, že v prostoru Velkého náměstí je možné vybudovat podzemní parkoviště podle návrhu konstrukčního řešení.

Hradec Králové
27. ledna 2021 - 08:00

Vrty na Velkém náměstí v Hradci Králové potvrdily možnost výstavby podzemního parkoviště.

Hlavním podkladem průzkumu byly tři vrty, jeden v blízkosti mariánského sloupu, druhý u trafostanice před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a třetí v Komenského ulici. Jejich umístění stanovili zpracovatelé studie podzemního parkoviště spolu s archeology Muzea východních Čech.

Tři průzkumné vrty provedla odborná firma, která následně spolu se specialistou na zakládání staveb také průzkum vyhodnotila. „Tento inženýrskogeologický průzkum odkryl poprvé v historii geologické složení a pořadí vrstev základových půd až do hloubky 25 metrů pod povrchem náměstí. V minulosti zde prováděné archívní průzkumy nepřesáhly hloubku deset metrů pod terénem,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

„Vrty potvrdily kulturní vrstvu s možnými archeologickými nálezy, to se však předpokládalo. Důležitým výsledkem ale je to, že průzkum potvrdil vhodnost navrhovaného konstrukčního řešení a jeho realizovatelnost. Toto řešení by mělo být bezpečné a v daných podmínkách historického hustě zastavěného centra města nejvhodnější z hlediska minimalizace vlivu výstavby na okolí,“ doplňuje investiční náměstek Jiří Bláha.

Kulturní vrstvy s větší mocností byly nalezeny v blízkosti podzemní trafostanice a souvisí s její výstavbou, kdy do zpětných zásypů výkopů byly použity tyto kulturní vrstvy promíchané s místními zeminami.

Projektanti z týmu ARN Studia, které zpracovává ověřovací studii případné stavby podzemního parkoviště, mají navržené technologické řešení, jak by stavební práce mohly probíhat. „V první fázi by z povrchu Velkého náměstí byly vybudovány opěrné obvodové stěny a založen nosný systém, respektive sloupy a vrchní deska. Současně by byla provedena ražba spojovacího tunelu z Komenského ulice, kudy by probíhal transport vytěženého materiálu a současně materiálu stavby,“ popisuje architekt Jiří Krejčík.

Tato část stavby by tedy probíhala bez zatížení dopravy na Velkém náměstí a většina prací by tak již byla prováděna pod zemí, přičemž zařízení staveniště by bylo umístěno v Komenského ulici. „Zvolené řešení výstavby v konstrukčních podzemních stěnách metodou top-and-down je standardní, proveditelné a ověřené na řadě staveb nejen ve světě, ale i v Česku,“ dodává Jiří Krejčík.

Rekonstrukce dalšího z kiosků na Pražském mostě je téměř u konce

„Výsledky průzkumu jsou pro nás velmi pozitivní a historicky důležitou zprávou. K definitivnímu rozhodnutí o vybudování podzemního parkoviště je ale ještě třeba spousta dalších kroků a schvalovacích procesů a bezpochyby to nejdůležitější slovo bude mít městské zastupitelstvo. Zatím tedy není o ničem rozhodnuto, ale už nyní je tento projekt napadán ze strany různých sdružení, spolků a občanských aktivistů, ostatně jak je v Hradci Králové zvykem. Bohužel tyto snahy ve svém důsledku komplikují i další záměry nejen města, je to také určitý signál pro jiné investory, kteří u nás chtějí podnikat a vytvářet nová pracovní místa,“ uzavírá primátor Hrabálek.

Královéhradeckénovinky.cz informoval, Petr Vinklář tiskový mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)