Svátek má: Martin

Regiony

Velikost textu:

Vzácný vodouš rudonohý vyvedl mláďata v Ptačím parku

Vzácný vodouš rudonohý vyvedl mláďata v Ptačím parku

Úspěch na Josefovských loukách, kriticky ohrožený vodouš rudonohý tam poprvé vyvedl mláďata.

Mládě vodouše rudonohého na Josefovských loukách
15. června 2019 - 08:00

Vzácný vodouš rudonohý vyvedl mláďata v Ptačím parku Josefovské louky poprvé v jeho historii. Už dříve se zde tento tažný druh objevoval a pokoušel o hnízdění, úspěšný byl až letos.

„Vodouš rudonohý vyhledává vlhká místa nebo okolí mělkých vod, především zamokřené louky. Kvůli odvodňování, ničení mokřadů a intenzivnímu zemědělství začal z naší krajiny ubývat a je v kategorii kriticky ohrožených. Těší nás, že vyhnízdil právě na Josefovských loukách,“ komentuje úspěch správce parku Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.

Vyvedení mláďat vodouše v ptačím parku u Jaroměře je v rámci východních Čech výjimečné. V celé republice se vyskytuje jen několik desítek párů, přičemž dosud vodouš rudonohý hnízdil především v jižní části republiky.

„Domníváme se, že tu může hnízdit dokonce více párů. Tokající vodouše jsme letos viděli na pastvině divokých koní i na březích velkých tůní,“ informuje Alice Janečková, která v parku dohlíží na pastvu koní.

Vodouš rudonohý je pro pozorovatele nezaměnitelný díky dlouhým rudým nohám a černo-červenému zobáku. „Pozoruhodný je i jeho tok. Samec obhajuje teritorium letem v kruzích, přičemž za hlasitého volání střídá třepotavý let s klouzavým. Na zemi potom obíhá samici se zdviženými křídly. V době hnízdění se vodouši chovají nenápadně a žijí skrytě. Po vyvedení mláďat jsou ale vůči vetřelcům agresivní a varují pronikavým voláním,“ popisuje Michálek.

Mokřad, který ornitologové řízeně zaplavují, ukazuje v období sucha svůj význam pro zadržení vody v krajině a ochranu přírody. Území je útočištěm pro mnoho druhů ptáků a dalších živočichů. „Například všech sedm párů čejek chocholatých má dnes už téměř dospělé potomky,“ říká Michálek.

Ornitologové letos v parku pozorovali také vzácnou pisilu čáponohou a kromě ptáků tu jsou i vážky, motýli či obojživelníci včetně rosničky zelené.


„Ptačí park Josefovské louky by nevznikl bez finanční podpory stovek drobných i větších dárců. Jen díky této podpoře se plocha území spravovaného Českou společností ornitologickou stále rozrůstá postupným vykupováním dalších pozemků. Darovat lze jednoduše na stránkách ptačího parku www.josefovskelouky.cz. Za poskytnuté dary patří všem velký dík!," dodává Břeněk Michálek správce parku z České společnosti ornitologické.


(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:ČSO. Alice Janečková)