Svátek má: Bohuslav

Regiony

Velikost textu:

Z Programu regenerace památek může Jičín vyčerpat téměř tři miliony

Z Programu regenerace památek může Jičín vyčerpat téměř tři miliony

Rada města schválila rozdělení prostředků na regeneraci městské památkové rezervace a městské památkové zóny.

Valdštejnovo náměstí
12. března 2019 - 08:00

Dotační peníze budou směřovat do čtyř investičních akcích, z čehož dvě půjdou do objektů ve vlastnictví města a dvě do domů v soukromém vlastnictví. V případě druhých dvou je ještě nezbytný souhlas Zastupitelstva města.

Největší podíl finančních prostředků si vyžádá rekonstrukce střechy, krovů a vnitrobloku na rohu Palackého ul. č. p. 73. Uznatelné náklady na tuto akci jsou 3 672 717,18 Kč, dotační podpora bude činit 1 836 000 Kč. Jedná se o historický dům ze 17. století, rozkládající se na rohu Palackého ulice a Valdštejnova náměstí. Město pronajímá bytové i nebytové prostory. V současnosti je znám jako sídlo prodejny Alpine Pro.

Program regenerace také pomůže s rekonstrukci odvětrávacího systému v jezuitské koleji, ke kterým město Jičín nutně muselo přistoupit, aby byly možné další případné úpravy této historické památky. Celkové uznatelné náklady jsou 1 944 053 Kč, přičemž z dotace může jít 524 tisíc Kč. Obě dvě výše popsané investice již byly schváleny.

Program regenerace památek umožňuje účast i soukromých vlastníků. V letošním roce proto může dojít k obnově fasády domu na Valdštejnově náměstí č. p. 94, kde dotace dosáhne výše 180 tisíc Kč ze státního rozpočtu a 40 tisíc Města Jičína.


Další soukromý vlastník plánuje obnovu střechy dvorního křídla v domě na náměstí Svobody, č. p. 14. Zde je možnost dotační podpory ve výši 60 tisíc Kč od státu a 17 tisíc od města. Jak bylo řečeno, tyto dvě akce vyžadují souhlas zastupitelů. Veřejné zasedání se uskuteční dne 20. března.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)