Svátek má: Jana

Zprávy

Velikost textu:

Expert: Západ nenávidí Rusko, protože nedělá to, co je mu nakázáno!

Expert: Západ nenávidí Rusko, protože nedělá to, co je mu nakázáno!

Rusko s „ekonomickým nacionalismem" představuje ideologickou hrozbu pro západní elity vedené Spojenými státy, tvrdí politický expert T.J. Coles.

Ilustrační foto
11. listopadu 2018 - 04:20

Ve své knize, jejíž výňatek je citován v CounterPunch, analytik tvrdí, že Amerika chce zachovat svou ekonomickou hegemonii ve světě a ruská neochota dělat to, co se mu nakazuje, brání vládě neoliberálního řádu.

Ve své nové knize „Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign?(Spojený militarismus: A co vaše média a profesoři neříkají o zahraniční politice Velké Británie?“) političtí odborníci T.J. Coles a Matthew Alford představili své vlastní úvahy o „anglo-americkém vztahu" k Rusku.

Ve výňatcích z knihy na internetových stránkách CounterPunch, které se skládaly z Alfordových provokativních otázek a Colesových podrobných odpovědí, se podělil o své názory na tzv. konsenzus evropských a amerických elit o potřebě vojenské výzvy proti Rusku.

„Co se týče Ruska, je třeba uvažovat o mnoha otázkách. Je to hrozba? Pro koho? Jaká hrozba je Rusko?" vysvětluje Coles. Takže podle analytika, pro britský establishment Rusko především představuje ideologickou hrozbu - „protože je to velká země s velkým počtem obyvatel". A přesto, na rozdíl od Velké Británie, s jejími přírodními zdroji, ropy a plynu, je Rusko zcela soběstačné. Coles se dokonce zmínil o některých zprávách Evropské rady, které uvádějí, že Moskva může představovat „ideologickou alternativu" EU.

Jak  analytik poznamenává, již více než sto let považují britští stratégové Rusko za nepřítele. Zde můžeme zmínit „Velkou hru" XIX. - počátku XX, století, bitvu o strategické zdroje a obchodní cesty, kterou někteří historici nazývají „První studená válka". Poté, když se bolševiky dostali k moci v Rusku, přidala se ke konfrontaci nad zdroji i ideologická. V té době paranoia dosáhla toho, že Winston Churchill začal pochybovat o labouristické straně vytvořené v roce 1900, že je to jen krytí pro bolševiky.

To umožnilo konzervativcům oslabovat sílu labouristů. Podle Colese „tam, kde existuje hrozba, se otevře příležitost". Stejně jako tehdy vládnoucí elity ve Velké Británii používaly „hrozbu" bolševiků, aby se vypořádaly s labouristickou stranou, tak i dnes by se měl každý Ruska obávat. Expert navíc připomíná, jak první Británie použila chemické zbraně nebo, jak to řekl Churchill, „správný lék" proti bolševikům, když v Rusku vedl operaci na podporu bílé armády. Ale dnes, z nějakého důvodu, každý mluví o tom, jak Moskva ohrožuje Západ, řekněme, svým „Novičokem".


Po zhroucení SSSR a rezignaci proamerického prezidenta Borise Jelcina se Rusko začalo pohybovat směrem k „ekonomickému nacionalismu", říká TJ Coles. A USA se to nelíbilo - trhy přestaly být svobodné, americké korporace se musely vypořádat s novými omezeními. To se stalo skutečnou hrozbou, ale není možné říci veřejnosti, že Západ „nenávidí Rusko, protože nedělá to, co je mu řečeno". Coles je přesvědčen, že skutečným cílem s ohledem na Rusko je zachovat ekonomickou hegemonii Spojených států a kulturu „volného trhu", zatímco Amerika bude i nadále pro sebe a některé protekcionistickou. Bez ohledu na to, co tvrdí hlavní média v USA a Velké Británii, že Rusko nebo Čína nepředstavují vojenskou hrozbu, Západ prostě nemá rád „ekonomický nacionalismus" těchto zemí.

Analytik zdůrazňuje, že hodnocení armády často protiřečí tomu, co říkají politici a média. Takže odborníci americké vojenské akademie pozemních sil před mnoha lety uvedli, že jakékoli pokusy NATO o podporu prozápadní vlády na Ukrajině vyprovokují Rusko k „anexi" Krymu. To znamená, že Moskva náhle „nezaútočí" na Kyjev, ale bude demonstrovat svou reakci na akce NATO.

Pokud se podíváte na mapu, můžete vidět, že Rusko je obklopeno „nepřátelskými silami" aliance, říká T.J. Coles. A jen málo lidí o tom mluví, a pokud ano, je to jen v klíčovém termínu „zadržování" Moskvy. Ale logicky, abychom něco zadrželi, mělo by se toto „něco" zpočátku rozrůstat. A opět zde americká armáda sděluje Kongresu, že Rusko se „nerozšiřuje", s výjimkou těch okamžiků, kdy je provokováno.

„Představte si, jako by se Skotsko oddělilo od Velké Británie a Rusové začnou provádět vojenské cvičení v blízkosti našich hranic, zdánlivě zabránit Britům, aby obsadili Skotsko. Děláme totéž na Ukrajině," tvrdí analytik. Nebo, kdyby Rusko provedlo své vlastní manévry v Kanadě nebo Mexiku, okamžitě by to bylo považováno za velkou hrozbu a porušování Charty OSN.

Hlavním hráčem jsou samozřejmě Spojené státy, které se snaží vytvořit neoliberální pořádek prostřednictvím hrozby použití síly. Velká Británie „slepě následuje" Washington. Pokud by to nebylo pro Spojené státy, Londýn by sotva umístil své síly poblíž ruských hranic, věří odborník.


Samozřejmě, nikdo neútočí na Rusko, ale to není nejdůležitější věc. „Chceme uvolnit již napjatou geopolitickou situaci nebo ji zhoršit natolik, že se objeví nepříjemné události?" diví se analytik. Nemluvíme-li o přímém útoku na ruské území, tak je spíše otázkou útok na „národní zájmy" Moskvy, které, stejně jako v případě britských elit, se ne vždy shodují se zájmy lidí. A tak když v rámci těchto zájmů chce Moskva zachovat Ukrajinu, díky níž prochází většinu dodávek ropy a plynu do Evropy, ve své sféře vlivu nebo alespoň držet od Evropy, protože to může dát Bruselu výhodu ve vztazích vůči Moskvě.

Všechny tyto detaily neomlouvají „protiprávní jednání" Ruska na Krymu, ale ukazují, jak málo média pokrývají skutečný stav věcí, tvrdí Coles.

(kou, prvnizpravy.cz, counterpunch.org, foto: arch.)