Svátek má: Petr

Politika

Velikost textu:

Zbořil: Morava a Slezsko nejsou Česko

Zbořil: Morava a Slezsko nejsou Česko

<< NĚCO Z HISTORIE >> V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout čin Zikmunda Lucemburského, který v roce 1436 připojil natrvalo Markrabství moravské k Českému království.

Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
26. července 2023 - 02:20

Co nám k tomu můžete říct pane Zbořile?

„Ono to nebylo tak jednoznačné, vývoj vztahů Čech,  Moravy a Slezska se vyvíjel  komplikovaněji. Těch událostí bylo víc než jedno rozhodnutí krále a císaře Zikmunda, ale přece jenom to byl státotvorný akt, který byl ku prospěchu všech tří částí Českého království. Asi proto jeho historický odkaz je vzpomínán i v současné Ústavě České republiky z 1.ledna 1993,“ připomíná Zdeněk Zbořil v úvodu rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Morava a Slezsko se vývojem od Čech odlišovaly…

Ten vztah byl komplikovaný, nebylo všechno tak jednoznačné. Na příklad, po odmítnutí stavovského povstání Karlem starším ze Žerotína se tyto vztahy vyvíjejí v důsledku a jako následek pobělohorských konfiskací a vyhnání nekatolické šlechty, a nebo všech, kteří nechtěli přijmout katolictví. A tak habsburská rekatolizace zemí Koruny české probíhala trochu odlišným způsobem v každé z těchto zemí.

Zajímavé také je, že došlo i k rozdílnému vývoji vzdělanosti uvnitř Jednoty bratrské. Pak bychom se mohli z tohoto historického okna podívat dokonce i na situaci po listopadu 1989, kdy se objevilo hnutí takzvaných „národních moravistů“. To sice nebylo příliš úspěšné, ale přece jen dosáhlo omezené popularity a zůstalo po něm jejich heslo ze začátku devadesátých let minulého století: „Morava a Slezsko nejsou žádné Česko“. Tím se upozornilo na to, že česká národní identita není jen jednoznačným národním hnutím, který rozvíjelo jako národní obrození od 18. stol. a jako „probuzení politické“ od století devatenáctého. A došlo i na to, že se připomínalo, i když jen opatrně, že nešlo jenom o vztah česky a německy mluvících národností, Židů a takzvaných Němců, ale že to bylo mnohem „středoevropsky“ komplikovanější,“ pokračuje Zdeněk Zbořil.Marie Terezie země rozdělila…

„Dědictví renesance a dědictví středoevropské kultury bylo rozdílné na Moravě a v českých zemích a dokonce i industrializace 19. a pozdějších století měla svoje odlišné rysy v Čechách na Moravě. A samozřejmě i ve Slezsku, i když už od dob Marie Terezie ztrácelo Slezsko takový význam, jaký mu původně byl přisuzován. Dokonce se to dnes překrylo pozoruhodným rozhodnutím, že z vůle magistrátu máme v Praze novou sochu Marie Terezie, v jakémsi avantgardním kuželkovitém provedení.  Je to zajímavé i proto, že za její vlády se tyto tři země rozdělily a kompenzací pak bylo připojení Slovenska a státní ambice ve Versailles ustanoveného Československa. Ale to už je trošku zapomenutá písnička, o které Zikmund, císař římský a král český, nemohl ani snít, na rozdíl od části politických elit ve 20. stol., které „snily“ o Evropě v jiném státním modu,“ dodává Zdeněk Zbořil.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX
Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%