Svátek má: Petr

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Autonomie – kooperace – svoboda

Původně jsem chtěl ukončit čtvrté pokračování - Očistec na zemi.

Důležitých a současně zajímavých témat v době covid-19, volební kampaně na startovní čáře a metastázující krize podobné malignímu melanomu je více než dost: WEF (Si, Putin, von der Leyen, António Guterres), výdaje na zbrojení, vztah USA s RF a ČLR. Rozhodl jsem se ale dát přednost tématu s českými kořeny. Ty uviděly světlo dne v roce 1900 a dovolily vyrůst osobnosti se vzácnou trojicí – vzdělání, obchod, diplomacie. Dnes obojí představuje deficit. Současně ale i příležitost připomenout si význam inspirace, umění pohlédnout za kulisy dění a rozhodování a jak důležitý v životě je humor, diskrétnost a trpělivost. Trojice je dnes o to vzácnější, protože její kořeny byly několikrát odříznuty od nitě vody, která na planetě vše spojuje a umožňuje život.

28. ledna umožnila druhá neviditelná (ideová) nit setkání těch, kterým bylo souzeno nehledě na dobu, místo a podmínky připomenout si život, dílo a dědictví JUDr. Jana Jiřího Rückla (1900 – 1938). V modifikované formě se uskutečnilo pracovní setkání místo původně plánované velké konference pod záštitou Dominika kardinála Duky OP., Mons. Charlese Daniela Balwo (apoštolský nuncius v ČR), Mons. Jana Graubnera (arcibiskup olomoucký, předseda ČBK a velkopřevor České magistrální delegace Řádu rytířů Božího hrobu a dalších). Protože na 28. listopad plánovaná velká konference musela být ze známých důvodů odložena na neurčito, zmínil jsem se v několika médiích zveřejněném příspěvku (napsaném 29.11.2020) nazvaném Letem světem (1) o osobnosti a životním osudu JUDr. Jana Jiřího Rückla, dnes bohužel polozapomenuté epizodě českých dějin s nadčasovým významem.

Přepisování dějin, úpadek kvality vzdělání a komplexní výzva covid-19, včetně vakcínové rulety odvlékají pozornost politiků, občanů a studentů od dění ve světě. Kromě toho vstup vzpomínkám, historii a zdravému rozumu na veřejnou scénu je dnes prakticky znemožněn. Proto si dovoluji připomenout v této formě tři na první pohled nesouvisející, ale důležité skutečnosti: 1) Jan Jiří Rückl, československý prvorepublikový průmyslník, právník, filozof a odborník na vědeckou organizaci práce. 2) Papež František, autor knihy, která je od 1.12.2020 nabízena v angličtině pod názvem Let us dream a od 4.12.2020 v němčině pod názvem  Wage zu träumen (Dovoluji (si) snít). 3) Církev a její role ve společnosti (minulé, současné a budoucí) s různými hospodářskými, politickými a hodnotovými systémy.  

Včerejší setkání těch, kterým bylo souzeno nehledě na dobu, místo a podmínky připomenout si život, dílo a dědictví Jana Jiřího Rückla se uskutečnilo bez narušení vládou přijatých omezení v profesionální, přátelské, a jak se mi jeví z reakcí účastníků, vzájemně obohacující se atmosféře. I proto se v ní mohla zviditelnit nadčasovost významu pojmu vztah (státu, církve a osobnosti), nadčasovost širokého vzdělání (jazyky, filozofie a politika) a nadčasovost umění skloubit víru a podnikání s politickou aktivitou tak, aby tato trojice odpovídala duchu moderní doby. Ten charakterizuje mimo jiné nutnost být trpělivým, diskrétním a aktivním, ne pasivním.

V kontextu uvedených nadčasovostí – vztahu, vzdělání a umění skloubit na první pohled si protiřečící, se nacházejí konkrétní témata. Některá z nich popíši podrobněji v jednom z příštích příspěvků. Po vydání kolektivní monografie, jejíž editory jsou JUDr. Jan Kotous a PhDr. Michal Pehr, PhD bude možné si udělat ucelenější obraz o osobnosti Jana Jiřího Rückla, ale i o možnostech obohacení probíhajících politických procesů v ČR a ve vztahu k zahraničí, včetně vztahu k USA. Dnes se omezím pouze na krátký přehled témat, která se mi jeví aktuální.

1) Idea Československého státu. 2) Nemožnost studovat a ukončit univerzitní studia v Mnichově v době, kdy byla ČSR považována Německem za nepřátelský stát, a následky: přejezd do Paříže, rozšíření kruhu vlivných osobností, kontaktů a zkušeností. 3) Odmítnutí žádosti vzdělaného člověka o přijetí do služeb MZV ČSR. 4) Rückl - Skutečný komoří jeho Svatosti Pia XI, Náměstek Latinského Patriarchy Jerusalemského. 5) Rückl, Masaryk a volba prezidenta republiky Beneše v roce 1935. 6) Rückl a jeho role při řešení vztahu vlády s KSČ. 7) Rückl a československá diplomacie při tvorbě vzájemných diplomatických vztahů mez ČSR a Svatým stolcem v porovnání se snahou o dosažení dohody mezi ČR a Svatým stolcem po  - roce 1993. 8) Spolupráce Rückla se slovenským episkopátem s příklady důležitých a humorných příběhů. 9) Rückl jako politický lobbyista. 10) Historické paradoxy na příkladu podpory Beneše Jozefovi Tiso (1887 – 1947), úmluva o vytvoření lepších vztahů mezi státem a církví (z roku 1928) atd. 11) Právní problematika, včetně čl. 10 Ústavy ČR, článku 16. smlouvy se Svatým stolcem, aplikační přednost před zákonem, otázka suverenity státu apod.Uvedená témata nutně vedou k hodnocení trojic: 1) Stát v nezvratném odcházení (na Západě nehledě na jeho přechodné znovuobjevení v době covid-19) – církev (mající čas, vědění a proto i moc) – občan (v nejistotě, strachu a marnosti, ale s možností volit vlastní hodnoty). 2) Kognitivní kapitalismus – Svatý stolec – role Svatého stolce v historii politického a hospodářského života společnosti. 3) Autonomie – kooperace – svoboda (státu, církve občana) teorie a praxe, dnes a zítra.

Protože mnohým z nás a mladé generaci především se často jeví jako správné pouze to, co si přejeme, připomínám Lady Gaga (1986, rozená Stefani Joanne Angelina Germanotta), která zpívala (ne náhodou) hymnu USA v rámci inaugurace prezidenta Bidena: Všichni dávno víme jednu důležitou věc: skoro nic není takové, jak se to jeví. A také Jana Nerudu (1834 – 1891): Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času, bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. Souhlasu netřeba. 29.01.2020.

Jan Campbell

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%