Svátek má: Zina

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Červené pondělí

Není pochyb, že na planetě existuje velký spor mezi dobrem a zlem, i když ve skutečnosti neexistují.


Přesto cítíme kolem sebe zlo a můžeme zaznamenat jeho sílící tendenci i v době velikonoční, která má v ČR spoustu příznivců i odpůrců kvůli jejich specifickému rázu, i v době pandemie strachu z koronaviru. Umírající starý a nevyléčitelný člověk a systém vědí, že mají málo času. Ti, kteří nepřijmou na vědomí, že doposud zjištěná velice malá genetická stabilita koronaviru prakticky nedovolí najít jednu všeobecně působící očkovací látku, jeden lék a jednu terapii budou žít, pokud neumřou, ještě několik měsíců v nejistotě a strachu do té doby, než se vyrovnají s koronavirem. Nebo nevyrovnají a budou nemocni či umřou. Je jedno, na co. Všichni, kdo nebere na vědomí uvedenou skutečnost, budou v té či oné formě prosit Boha o pomoc a milost, protože se budou nacházet na hranici života a smrti.  

Byl jsem privilegován osudem a mohl strávit měsíce během studia italštiny ve Florencii a pobývat v domě režiséra Franca Zeffirelliho (1923 - 2019). Byla to doba po slavné prezentaci dvou mladých jako Romeo a Julie (1968) a před koncem přípravných prací na filmu Ježíš Nazaretský. Premiéra filmu, ve kterém je Ježíš definován jako obyčejný člověk – jemný, křehký, jednoduchý, byla 27.3.1977 na Rai1. Zeffirelli nechal Ježíšovi původní náboženský význam, soustředil se však na jeho rozšíření a doplnění dobovými souvislostmi. Monumentální krása eposu spočívá především v pečlivě propracované výtvarné stránce, kultivovaném přepisu, ambivalentním výkladu zázraků (například zvěstování Panny Marie) a osobitém režijním rukopisu. Vše uvedené jsem mohl v různých variacích obdivovat i mnoho let později během jeho operních inscenací. Zmiňuji se o Zeffirelli ve spojení s Velikonocemi, jejichž oslavy byly pro mne také jemné, křehké a jednoduché a znovuzrození proběhlo v tichu bez svědků. Zmiňuji se o Zefiirelli i ve spojení s jeho působením jako politik - gay, kritizovaný různými religiózními skupinami a jako konzervativní římsko-katolický Senátor, kterého, kdy by byl mezi námi, bych se zeptal na názor ve spojení s mediálními útoky italských liberálních medií proti Rusku a jeho pomoci Itálii (na oficiální pozvání premiéra vlády) v boji proti koronaviru. Útoky liberálních médií se odehrávají v tichu Vatikánu asi proto, že je, jak jsem nedávno psal, v kleštích Anglosasů.

Velikonoční pondělí, během kterého pracuji na příspěvku, je v pořadí druhým dnem velikonočního oktávu. Křesťané prožívají velikonoční radost ne z toho, že pondělí je dnem pracovního klidu ustanoveným zákonem, ale radost ze svého vykoupení. Při reflexi dění, které jsem pozoroval během krátkých procházek v blízkém parku, čtení zpráv a přání, která jsem obdržel v komputeru, formou SMS a telefonicky vyčnívá nad všemi velikonočními přáními a radostí ze života - Heribert Prantl, sloupkař a autor SZ (Süddeutsche Zeitung).

Izajáš (hebrejsky יְשַׁעְיָהוּ, Ješajahu), často také zván Jehova spása, je jeden z významných proroků období Starého zákona. Jako období jeho působení se uvádí roky 781 – 687 př. n. l. v severním i jižním izraelském království. Připisuje se mu autorství biblické knihy Izajáš, někdy jen autorství její první části, kapitoly 1-39. Byl synem blíže neznámého Amoce (nezaměňovat s Amosem), který byl podle rabínské tradice z královského rodu. Za ženu si vzal prorokyni a měl s ní dva syny. Ty stejně jako on nesou symbolická jména: Maher-šalal-chaš-baz a Šear-jašub. Působil během vlády judských králů Azarjáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše a o jeho povolání prorokem se píše v 6. kapitole knihy Izaiaš. Jeho prorokování má zvláštní charakter: je nekompromisní pevnosti a má hloubkou spiritualitu.

Zmiňuji se o Izajáši, o jehož smrti neexistuje dokumentovaná zpráva, abych připomenul složitý osud Izraele, Sýrie, Asýrie, Egypta a Izajášovo pokračování v tradici proroka Ozeáše (hebrejsky הושֵעַ), současníka proroků Elíši a Ámose. Ozeáš kázal proti odpadu od víry, proti upadlé morálce národa a hrozil soudem v podobě asyrského vpádu a zničení národa. Tato hrozba se naplnila při zničení Samaří v roce 722 př. n. l. Psaním o síle a lásce nebyl Izajáš příliš oblíben u ortodoxního kněžstva a některých králů. Izajašovo dílo bylo nalezeno v Kumránu v rozsahu asi sedmimetrového svitku. Osu celého díla tvoří myšlenka odcizení. Odcizení se projevuje v tom, že lidé více než na Boha dbají na to, aby měli dostatek majetku a veškerého možného přepychu. Diskutovaná, požadovaná a částečně nerealistická řešení následků pandemie strachu z koronaviru, založená na strachu odpovídají myšlence odcizení.

Heribert Prantl připomenul svým velikonočním přáním vzpomenout si na setkání s Ježíšem pomocí Izajášova výroku: Chci vás utěšit tak, jako by vás utěšovala vaše matka (překlad autora příspěvku). Výrok je významný tím, že Bůh není představen jako muž - král, otec nebo pastevec, ale jako žena - matka, která utěšuje své dítě nebo děti. Představa Boha jako Bohyně - matky je fascinující již proto, že je to matka, kdo nás porodil, krmil od první dne, vychovával, doprovázel životem dorůstajícího člověka, aby nás mohla pustit do života, přijímat nás a těšit kdykoliv to bude nutné, potřebné, či námi přáno. Až do své smrti.Bohyně jako matka představuje pramen vzpomínek na mládí a minulost, řadu otázek pro nás ne vždy příjemných a útěchu v době nouze a konce. Konec čehokoliv si můžeme sami představit při poslechu sinfonie v neobvyklé tónině fis-Moll Josepha Haydna, zvané Abschiedssinfonie (Sinfonie na rozloučenou). Sinfonii charakterizuje diferenciovaná dynamika, rytmika s pomocí synkop, disonance, neobvyklý dlouhý, pro mnohé monotónní druhá věta a zcela neobvyklý konec v adagio, během kterého postupně odcházejí hudebníci s instrumenty, než nastoupí ticho, prázdno a je tma. Po té aplaus…beze strachu.

Zmiňuji se o sinfonii, protože s rostoucím věkem se blížíme nejenom my, ale i náš hospodářsko – politický systém svému konci. Konec je vlastní křesťanské víře, životu jako strádání, soucitu s druhými, zkrátka všemu, co můžeme pochopit, myslet si nebo milovat. Umírající matka mě utěšovala: neměj strach! A současně mi připomněla srovnání: starý (umírající) člověk a dítě. Srovnání nabízí možnost ptát se, proč se radujeme více z dětí bez zubů, než starších, nebo starých lidí bez zubů. Srovnání nabízí zamyslet se nad doprovodem umírajícího na práh do nám neznámého. Nad Velikonocemi jako svátku matky a mateřství a současně ptát se, kolik států na světě má ve své ústavě zakotveno právo nezletilého dítěte? Dětem přece patří budoucnost, a také naše. Tu pro nás představuje stáří a konec.

Heribert Prantl mi připomenul knihy vydané v roce 1923 ve Varšavě: Król Maciuś Pierwszy a Król Maciuś na wyspie bezludniej. Napsal je spisovatel Janusz Korczak, vlastním jménem Henryk Goldszmit (1878 – 1942). Tento polský židovský autor literatury pro děti, vojenský lékař (studoval anatomii, bakteriologii a psychiatrii) a publicista je znám pod přezdívkami Pan Doktor nebo Starý Doktor. A také proto, že své děti, které léta opatroval v sirotčinci, kde jich bylo cca 200, nenechal odejít samotné na smrt, do vyhlazovacího tábora Treblinka. Odešel s nimi do plynu, i když nemusel. V českém překladu doporučuji rodičům a učitelům nejenom po dobu karantény: Král Matýsek první (Albatros, 1988) a Jak milovat dítě: internát a Domov sirotků (vybrané kapitoly z díla), ISBN 978-80-905124-4. Doporučuji je pro jejich aktuálnost a nezbytnost konečně se začít zamýšlet nad pedagogikou pozornosti, úcty a nutnosti jednat odpovědně při hodnocení pandemie a při hodnocení předkládaných řešení její následků. Ty se mi jeví ve všech možných barvách, jenom tu růžovou nevidím. Proč?

Lidských obětí z pandemie strachu z koronaviru bude mnohem více, než obětí z přímého nebo nepřímého působení koronaviru. Bude tomu proto, že vyhlášením pandemie strachu z koronaviru se zakryl pro veřejnost strach z dlouhé a vědoucími již dlouho ohlašované hospodářské recese. V boji s ní nelze vyhlásit tak jednoduše nouzový stav a dostat národ pod kontrolu a z ulice, jako v případě virového onemocnění. Proto je nutné chápat nouzový stav jako víceúčelový prostředek k řešení: 1) Dluhové pasti, ve které se nacházejí veřejné finance, podnikatelská sféra a banky, pomocí transformace bankovní sféry a převodu levných aktiv do anonymních nadnárodních fondů. 2) Pohnutí se z místa v tzv. 4IR (čtvrté industriální revoluci). 3) Institucionalizace krize a jejího přechodu do chronického stavu

Na téma 4IR nedávno napsal profesor Pavel Sirůček (1965), politický ekonom a člen Centra strategických a teoretických studií KSČM kvalitní analýzu. Téměř paralelně vzniklo Zamyšlení na téma 4IR, napsané pro sborník Ruské akademie přírodních věd, jejímž zahraničním členem je autor tohoto příspěvku. V kontextu dluhové pasti, nouzového stavu a tzv. 4IR, abych jmenoval tři bezprostřední jevy a vyhnul se mezinárodním (RF,ČLR, EAHS, BRICS) se nachází transformace koncepce priorit občanů. Po vyhlášení nouzového stavu prioritou občanů na dlouhou dobu bude bezpečnost člověka a její zabezpečení. O bezpečnosti jsem psal v posledním příspěvku, Strach-Bezpečnost-Solidarita.

Bezpečnost člověka a její zabezpečení budou doprovázeny bezprecedentním informačním tsunami, propagandou bezkontaktní spolupráce, výuky, vzdělání a odloženou jadernou válkou mezi mocnostmi. Zmiňuji se již po několikáté o nebezpečí výuky pomocí platforem, protože učící se neučí logice, matematice a disciplíně, a protože skutečná vzdělanost se stává nebezpečnou provokací (K. J. Liessmann) pro vlastníky opravdu velkého kapitálu. Pro velké a široké vlastnictví ve světě stačí málo opravdových vlastníků velkého kapitálu a málo skutečně vědoucích. Mladá generace plave a bude dále plavat v mělkém internetovém rybníku, jehož břehy již dnes tvoří nerozum. V mělkém rybníku nelze chytit velkou rybu, říkají Číňané. Odpočívat na břehu nerozumu a v jeho objetí podpoří transformaci člověka. Bude bez svědomí a vědomí. Často lze slyšet označení – zombie: v bankovnictví, nápojovém průmyslu, chování a poslušnosti.  Je proto na politických lídrech zamyslet se nad budoucností po jejich konci, jestliže mají svědomí, ví, co je láska a odpovědnost a nepřejí si, aby jejich děti nebo vnoučata sdíleli podobný osud, který popisuje Neal Stephenson (1959), americký spisovatel, představitel cyberpunku a experimentátor s novými médii, nejenom ve svém románě Anathem (2008), česky Anatém (Talpress 2012). Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
21%
Ne
transparent.gif transparent.gif
8%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
71%