Svátek má: Marek

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Co nabízí pokus o převrat v Kazachstánu

EU, ČR, RF a mnoho dalších státu vzniklých po rozpadu SSSR mají dnes možnost přistoupit ke změně balance v zahraniční politice, k vypracování preventivních měr,...

...aniž by se o nich muselo veřejně mluvit a vyhodnocení faktů z pokusu o převrat v Kazachstánu.

Potvrzuje se historická zkušenost, že kličkování i na dobu omezenou mezi Západem a s ním spojeným Tureckem, ČLR a RF, pomalé a pozdní předání moci politiky první etapy převratů ve všech státech bývalého SSSR, včetně ČR v době objektivních a zásadních geopolitických změn, které praktikoval Nazarbajev po celá desetiletí, nemůže být úspěšné. Existuje potřeba vysvětlit širší veřejnosti skutečný původ, historii a konání britských elit a jejich srovnání s jinými. Takové vysvětlení nenabízí vysoká škola, ani Wikipedie a podobné zdroje.

Elity v RF a ČLR, potažmo i lokální elity v ČR nejsou skutečnými elitami. Jsou to slouhové, kteří dostali důkaz, že jsou v časové tísni. Měli by proto co nejrychleji alespoň definovat hranice mezi nacionálními a zahraničními zájmy, chtějí-li přežít. Protože tuší, že se něco děje, co je může připravit o moc, začali navrhovat nové projekty. Ty jsou založené na sofistikované myšlence podvodu se změněnou rétorikou oligarchů. Proto je nutno projekty analyzovat jako projekty inkluzivního kapitalismu. V ČLR se mi jeví, že se to děje v zájmu národní oligarchie, v RF ne. Tam existuje dostatek indicií a nepřímých důkazů a několik přímých, že i nejnovější projekty v RF jsou čistě prozápadně orientované. Sofistikovaně využívají nacionálně zaměřenou rétoriku i prezidenta Putina. Jeví se mi, že zneužívají prezidenta ve svých propagačních materiálech.

Pokus o převrat v Kazachstánu vybízí tak kromě jiného zamyslet se nad a) druhy revolucí a převratů různého charakteru, jejich evolucí, podmínkami, příčinami a následky, b) procesem a integrací nových lidí do systému moci, kteří přišli s cílem obohatit se a po té až sloužit občanům a státu, c) jak se chovat v současné geopolitické situaci, kterou charakterizuje dynamická transformace globalismu a nikdo neví nic, mnozí se hádají a neviditelní třetí se asi radují.

Pokus o převrat v Kazachstánu obsahuje současně příznaky revoluce a převratu, obojí s nacionalistickým nádechem a oligarchickým charakterem. Pro prezidenta Putina, jako politika druhé etapy revoluce-převratu a transformace SSSR do RF, který jenom těžko může být charakterizován současně jako politik třetí etapy, to znamená vyhodnotit a) vystrašení ruských elit a oligarchů z dění v Kazachstánu, b) vyhodnotit vlastní změnu rétoriky s veřejným přiznáním během poslední tiskové konference o tom, že nemůže vykonávat vliv na Centrální banku RF, že nemá plnou moc a právo a c) přiznat veřejně, že je pod tlakem ze všech stran, ale nemá v plánu sdílet konání a osud Nazarbajeva. Otázka: Kdo jiný v RF by měl mít právo rozhodovat o CB, ruských financích a podmínkách práce s nimi, když již ne prezident Putin?

Pokus o převrat nabízí možnost provést analýzu a zveřejnit její výsledky týkající se konání a funkce oligarchů. Ti mj. pokrytecky v poslední době projevují zájem o socialistické myšlenky, plánování a dokonce i o SSSR. Vydávají knihy na tato témata a nechají vystupovat například Alexeje Kudrina (1960) se srovnáním životní úrovně dnes a v době SSSR. Jako nápovědu projevujícího se zájmu nejenom ruských oligarchů o státní peníze připomínám skutečnost nefungování trhu, jeho pevné rozdělení, riziko rozvoje nefungující tržní ekonomiky a v neposlední řadě charakter podnikání doma a v a se zahraničím (spekulace, obchod, export, atd.)Pokus o převrat nabízí možnost představit si, jaká bude blízká budoucnost v EU, ČR a RF v době, kdy západní, čínští a ruští oligarchové a další se obracejí ke státu o pomoc, nabízejí pracovat přes něj, prý pro blaho národa, ve skutečnosti ale do svých kapes a současně transformují oligarchický kapitalismus s pomocí jeho kognitivní složky do moderního feudalismu. Utajování zakladatelů společností, údajně a mj. kvůli riziku sankcí, tam i zde, mluví samo za sebe, podobně jako možné dva vývoje: směrem k modelu totálního moderního kolonialismu, nebo nacionálně osvobozeneckého. To je v podstatě model prezidenta Putina.

Model totálního moderního kolonialismu - jehož konstruování jsme svědky, vede rychle ke koloniální diktatuře s větší represí, moderní genocidou zástupců levicových a patriotistických myšlenek a na konci k opravdové revoluci. Model nacionálně osvobozenecký není o moc lepší. Proč? Protože se jedná v podstatě o známý nacionálně buržoasní model. Model ale dovoluje pouze RF a ČLR vymanit se z polokoloniálního stavu způsobeným globální sítí a finančním systémem s pomocí vojenské a technologické převahy. Tu dokumentuje výzva prezidenta Putina USA a NATO při plném ignorování EU, jednání RF a USA v Ženevě, Bruselu a Vídni a emociálně zabarvená, ne profesionální diplomacii odpovídající reakce vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, pana Joseph Borrella.

Oba zmíněné modely povedou k objektivní socialistické revoluci, nebudou-li lidstvo a planeta mezitím zničeny. Proč? Protože v žádném z nich (včetně RF a ČLR) se nepožaduje de-oligarchizace, změna vlastnictví a existuje snaha prosadit nepodmíněný základní příjem v té, čí oné formě. Proto neočekávám nikde brzo opravdovou revoluci. Socialistickou revoluci (s krví a obětmi), která se mi jeví jako syntéza sociální a proti oligarchické revoluce očekávám později. Evropská levice by se měla na ni připravovat, i když se jedná na první pohled o běh na dlouhou trať, který nevylučuje tvrzení, že vývoj společnosti neprobíhá lineárně.

Jak praví přísloví, všechny dobré věci jsou tři, v závěru příspěvku se ještě jednou zmíním o upevňování vlivu RF ve světě mj. ve funkci tvůrce platforem pro rozvoj technologické suverenity partnerů. K intenzivnímu upevňování vlivu RF ve světě dojde v případě realizace předem zmíněného nacionálně osvobozeneckého modelu v RF po prezidentských volbách (2024), úspěšném předání moci, rozhodne-li se prezident Putin nekandidovat a vojensky - technologickým šach – matem, např. v Jižní Americe v podobě zmíněného Cirkonu a Kalibru.  

V rámci tzv. nacionálně osvobozeneckého modelu RF se bude podílet na vytváření funkční euroasijské infrastruktury. Ta se bude intenzivně vyvíjet, bude vzájemně propojovat, umožňovat sdílení a podporovat technologickou suverenitu partnerů. Do uvedené infrastruktury se snaží vstoupit i USA. Již kvůli rozdílu mezi vlastnictvím a kontrolou moře (USA) a země (teritorium EAHU), geografií a agresivitě, USA budou izolovány, nebudou to mít lehké. Vše se bude odehrávat po souši. RF jako zdroj technologií, vědeckých znalostí a kreativity nemá ambice impéria v klasickém slova smyslu, chápe konání kazašských elit a ví, že až dozraje čas, Kazachstán jako dopravní koridor přijde sám, nebo rozdělený na části, které budou odpovídat duchu doby. RF nechá ty, kteří to nepochopili pást dobytek, válčit mezi sebou a žít podle hesla - Každý podle svých schopností, každému podle potřeb. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Rakety nad Chrámovou horou

Rakety nad Chrámovou horou

Jan Campbell 

17. dubna 2024
Množství dotazů ve smyslu, co bude dál, bude velká války, co dělat apod., které dostávám, vybízí mě odpovědět krátce: Nevím.

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné… (2)

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné… (2)

Jan Campbell 

15. dubna 2024
2.1 Krátce k charakteru Pattona v kontextu současného vojenského dění

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné…. (1)

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné…. (1)

Jan Campbell 

13. dubna 2024
Rok 2024, jako každý rok, přináší dárky, kterých bychom si měli vážit. Dárky příjemné i nepříjemné, v každém případě ale vytvořené člověkem s jeho výjimečnými schopnostmi: lidskými a zvířecími. Přičemž obě mají nadčasový charakter a platnost.

Sláva vědcům, letcům a kosmonautům

Sláva vědcům, letcům a kosmonautům

Jan Campbell 

12. dubna 2024
Příspěvek jsem napsal 12. dubna, v den, kdy jsem měl vystoupení na konferenci v Jekatěrinburgu na téma-Analýza domácích a zahraničních hodnotových praktik (v kontextu, jak migrace mění hodnotové orientace).

Hlavní přístupy a strategie Kazachstánu v ŠOS

Hlavní přístupy a strategie Kazachstánu v ŠOS

Jan Campbell 

6. dubna 2024
Hlavními cíli ŠOS (Šanghajské organizaci pro spolupráci) v souladu s Chartou ŠOS ze dne 7. června 2002, jsou posílení vzájemné důvěry a dobrých sousedských vztahů mezi členskými zeměmi;...

Proměna

Proměna

Jan Campbell 

4. dubna 2024
Teplejší období tradičně přináší nejen jarní únavu, ale také obnovu a jistý nový začátek. Krátce: proměnu.

Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%