Svátek má: Bohumil

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Co nabízí pokus o převrat v Kazachstánu

EU, ČR, RF a mnoho dalších státu vzniklých po rozpadu SSSR mají dnes možnost přistoupit ke změně balance v zahraniční politice, k vypracování preventivních měr,...

...aniž by se o nich muselo veřejně mluvit a vyhodnocení faktů z pokusu o převrat v Kazachstánu.

Potvrzuje se historická zkušenost, že kličkování i na dobu omezenou mezi Západem a s ním spojeným Tureckem, ČLR a RF, pomalé a pozdní předání moci politiky první etapy převratů ve všech státech bývalého SSSR, včetně ČR v době objektivních a zásadních geopolitických změn, které praktikoval Nazarbajev po celá desetiletí, nemůže být úspěšné. Existuje potřeba vysvětlit širší veřejnosti skutečný původ, historii a konání britských elit a jejich srovnání s jinými. Takové vysvětlení nenabízí vysoká škola, ani Wikipedie a podobné zdroje.

Elity v RF a ČLR, potažmo i lokální elity v ČR nejsou skutečnými elitami. Jsou to slouhové, kteří dostali důkaz, že jsou v časové tísni. Měli by proto co nejrychleji alespoň definovat hranice mezi nacionálními a zahraničními zájmy, chtějí-li přežít. Protože tuší, že se něco děje, co je může připravit o moc, začali navrhovat nové projekty. Ty jsou založené na sofistikované myšlence podvodu se změněnou rétorikou oligarchů. Proto je nutno projekty analyzovat jako projekty inkluzivního kapitalismu. V ČLR se mi jeví, že se to děje v zájmu národní oligarchie, v RF ne. Tam existuje dostatek indicií a nepřímých důkazů a několik přímých, že i nejnovější projekty v RF jsou čistě prozápadně orientované. Sofistikovaně využívají nacionálně zaměřenou rétoriku i prezidenta Putina. Jeví se mi, že zneužívají prezidenta ve svých propagačních materiálech.

Pokus o převrat v Kazachstánu vybízí tak kromě jiného zamyslet se nad a) druhy revolucí a převratů různého charakteru, jejich evolucí, podmínkami, příčinami a následky, b) procesem a integrací nových lidí do systému moci, kteří přišli s cílem obohatit se a po té až sloužit občanům a státu, c) jak se chovat v současné geopolitické situaci, kterou charakterizuje dynamická transformace globalismu a nikdo neví nic, mnozí se hádají a neviditelní třetí se asi radují.

Pokus o převrat v Kazachstánu obsahuje současně příznaky revoluce a převratu, obojí s nacionalistickým nádechem a oligarchickým charakterem. Pro prezidenta Putina, jako politika druhé etapy revoluce-převratu a transformace SSSR do RF, který jenom těžko může být charakterizován současně jako politik třetí etapy, to znamená vyhodnotit a) vystrašení ruských elit a oligarchů z dění v Kazachstánu, b) vyhodnotit vlastní změnu rétoriky s veřejným přiznáním během poslední tiskové konference o tom, že nemůže vykonávat vliv na Centrální banku RF, že nemá plnou moc a právo a c) přiznat veřejně, že je pod tlakem ze všech stran, ale nemá v plánu sdílet konání a osud Nazarbajeva. Otázka: Kdo jiný v RF by měl mít právo rozhodovat o CB, ruských financích a podmínkách práce s nimi, když již ne prezident Putin?

Pokus o převrat nabízí možnost provést analýzu a zveřejnit její výsledky týkající se konání a funkce oligarchů. Ti mj. pokrytecky v poslední době projevují zájem o socialistické myšlenky, plánování a dokonce i o SSSR. Vydávají knihy na tato témata a nechají vystupovat například Alexeje Kudrina (1960) se srovnáním životní úrovně dnes a v době SSSR. Jako nápovědu projevujícího se zájmu nejenom ruských oligarchů o státní peníze připomínám skutečnost nefungování trhu, jeho pevné rozdělení, riziko rozvoje nefungující tržní ekonomiky a v neposlední řadě charakter podnikání doma a v a se zahraničím (spekulace, obchod, export, atd.)Pokus o převrat nabízí možnost představit si, jaká bude blízká budoucnost v EU, ČR a RF v době, kdy západní, čínští a ruští oligarchové a další se obracejí ke státu o pomoc, nabízejí pracovat přes něj, prý pro blaho národa, ve skutečnosti ale do svých kapes a současně transformují oligarchický kapitalismus s pomocí jeho kognitivní složky do moderního feudalismu. Utajování zakladatelů společností, údajně a mj. kvůli riziku sankcí, tam i zde, mluví samo za sebe, podobně jako možné dva vývoje: směrem k modelu totálního moderního kolonialismu, nebo nacionálně osvobozeneckého. To je v podstatě model prezidenta Putina.

Model totálního moderního kolonialismu - jehož konstruování jsme svědky, vede rychle ke koloniální diktatuře s větší represí, moderní genocidou zástupců levicových a patriotistických myšlenek a na konci k opravdové revoluci. Model nacionálně osvobozenecký není o moc lepší. Proč? Protože se jedná v podstatě o známý nacionálně buržoasní model. Model ale dovoluje pouze RF a ČLR vymanit se z polokoloniálního stavu způsobeným globální sítí a finančním systémem s pomocí vojenské a technologické převahy. Tu dokumentuje výzva prezidenta Putina USA a NATO při plném ignorování EU, jednání RF a USA v Ženevě, Bruselu a Vídni a emociálně zabarvená, ne profesionální diplomacii odpovídající reakce vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, pana Joseph Borrella.

Oba zmíněné modely povedou k objektivní socialistické revoluci, nebudou-li lidstvo a planeta mezitím zničeny. Proč? Protože v žádném z nich (včetně RF a ČLR) se nepožaduje de-oligarchizace, změna vlastnictví a existuje snaha prosadit nepodmíněný základní příjem v té, čí oné formě. Proto neočekávám nikde brzo opravdovou revoluci. Socialistickou revoluci (s krví a obětmi), která se mi jeví jako syntéza sociální a proti oligarchické revoluce očekávám později. Evropská levice by se měla na ni připravovat, i když se jedná na první pohled o běh na dlouhou trať, který nevylučuje tvrzení, že vývoj společnosti neprobíhá lineárně.

Jak praví přísloví, všechny dobré věci jsou tři, v závěru příspěvku se ještě jednou zmíním o upevňování vlivu RF ve světě mj. ve funkci tvůrce platforem pro rozvoj technologické suverenity partnerů. K intenzivnímu upevňování vlivu RF ve světě dojde v případě realizace předem zmíněného nacionálně osvobozeneckého modelu v RF po prezidentských volbách (2024), úspěšném předání moci, rozhodne-li se prezident Putin nekandidovat a vojensky - technologickým šach – matem, např. v Jižní Americe v podobě zmíněného Cirkonu a Kalibru.  

V rámci tzv. nacionálně osvobozeneckého modelu RF se bude podílet na vytváření funkční euroasijské infrastruktury. Ta se bude intenzivně vyvíjet, bude vzájemně propojovat, umožňovat sdílení a podporovat technologickou suverenitu partnerů. Do uvedené infrastruktury se snaží vstoupit i USA. Již kvůli rozdílu mezi vlastnictvím a kontrolou moře (USA) a země (teritorium EAHU), geografií a agresivitě, USA budou izolovány, nebudou to mít lehké. Vše se bude odehrávat po souši. RF jako zdroj technologií, vědeckých znalostí a kreativity nemá ambice impéria v klasickém slova smyslu, chápe konání kazašských elit a ví, že až dozraje čas, Kazachstán jako dopravní koridor přijde sám, nebo rozdělený na části, které budou odpovídat duchu doby. RF nechá ty, kteří to nepochopili pást dobytek, válčit mezi sebou a žít podle hesla - Každý podle svých schopností, každému podle potřeb. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%