Svátek má: Ondřej

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Dehermetizace

V české sbírce reakcí, komentářů a analýz letošní Mnichovské bezpečnostní konference jsem nenašel důležitý postřeh, odpověď: Proč se vše vyvíjí hůř, než se ještě před rokem oficiálně předpokládalo.

Dokazuje to mimo jiné obsah názvu konference Nezápadnost a nesplněná naděje organizátorů a scénáristů konference na odpor k názvu. Obojí tvoří ještě větší bezradnost organizátorů a účastníků po ukončení konference, než byla ta, před zahájením.

Metastázující bezradnost se potvrzuje již třetím rokem. Její kořeny jsou ukotveny Západu vlastní lži, v pokrytectví a agresivitě. Kořeny jsou již obrostlé neschopností, neochotou, možná i nemožností naučit se rychle novému jazyku éry Trump, staré historické pravdě obsažené ve Velké šachovnici a v neposlední řadě i následkům studené války na poli vysokých technologiíí mezi USA – ČLR – RF.

Frank-Walter Steinmeier a Mike Pompeo

Spolkový prezident bez boxerek a ochrany ve starém zvyku – umyj mě, ale ať nejsem mokrý, chtěně – nechtěně vyzval do ringu svým referátem a tézí – pozápadnění světa není programem (Die Verwestlichung der Welt sei nicht das Programm) vyzbrojeného ministra zahraničí USA Mike Pompeo. Ten hned prvním úderem – vynecháním důležitého slova idea z referátu prezidenta, ho poslal na odpočívadlo, tím získal převahu a mohl dokazovat, že právě pozápadnění je programem.

Jako důkaz pro své tvrzení ministr použil základní instrument PR, o kterém se zmiňuje již Starý testament, středověká prezentace tzv. tančících medvědů (divokých zvířat) i novodobé disciplinování býků. Instrument představuje německý výraz an der Nase herumführen. Italsky - menare per il naso,  francouzsky - mener quelqu'un par le bout du nez,  rusky - водить за нос (vodít' za nos), česky zjednodušeně a jasně: obelhat nebo klamat.

Vítězné tažení Západu

Využitím schopnosti transformovat systémové selhání Evropské migrační politiky do výhody a důkazu vítězného tažení Západu Mike Pompeo umlčel všechny, kteří v minulosti obelhávali, obelhávají a klamou občany. Takového mistrovství v umění využit cynismus a pokrytectví v kontextu národního zájmu nejsou evropští politicky korektní zbabělci schopni. Svým mistrovským představením ministr Pompeo potvrdil směr pochodu a roli EU a NATO ve hře popsané nebožtíkem Brzezinski ve své Velké šachovnici. Prezentací jednoho z nástrojů americké diplomacie hned na začátku projevu ministr Pompeo oslabil na dlouhá léta Evropské politiky a diplomaty v jejich snaze budovat alternativní pozice na cestě ke spolupráci a soužití s Ruskou federací a ČLR. Emancipace EU ala Marcon, adieu!

Na tom nic nemění skutečnost, že prezident Steinmeier v žádném případě svoji formulací nepodezíral prezidenta Trumpa a jeho politiku v neochotě angažovat se ve světě. Ani skutečnost, že hospodářské úspěchy USA nikdy nemohou odstranit pochybnosti o demokracii v USA, v NATO a ve vztahu USA – EU. Ministr Pompeo jako Hamlet: Be or not to be? Všichni aktivní a rádoby politici a diplomaté, včetně těch v záloze a přípravě by si měli konečně uvědomit, že se nejedná o jednu epizodu, ale o princip a obsah politiky America First, a že když káže liška, je nutno hlídat si své husy.

EU a NATO jako slouha nebo otrok

V Mnichově byla jasně a nekompromisně potvrzena dávno Spoejnými státy přidělená role EU a NATO jako slouhy v lepším případě, v horším jako otroka. Obě role obsahují mimo jiné obsluhu investic USA do vysokých technologií. O nich byla v Mnichově řeč po té, co v předdveří konference americký ministr Justicie William Barr (1950) vypustil testovací balon s velkým symbolem a významem. Většina médií české kotliny v místní turbulenci a makající politici s pohledem na cestu, kterou se bojí nebo nesmí z mnoha důvodů opustit, si nevšimli balonu letícího nad českou kotlinou. Podobně létaly opět utajované americké balóny v 50 létech. Pro snazší pochopení metafory s balonem a nejenom americké a české posedlosti se špionáží, společnostmi Huawei, ZTE a vůbec s čínskými technologiemi, uvádím zástupně i na konferenci v Mnichově zmíněnou problematiku 5G a doplňuji několika skutečnostmi.

USA t.č. nejsou schopny nezávisle provádět výstavbu mobilní sítě 5G, protože jsou závislé na cizí pomoci. Závislost na cizí pomoci, a je jedno, kdo ji nabízí, nemůže být částí obsahu America First. Huawei a ZTE, které již kontrolují 40% světového trhu síťového vybavení a skutečnost, že USA využívají IT společnosti pro globální dohled, a nyní se obávají, že by to Huawei a další mohly (za)brzdit, nabízejí logický důvod proč se stát pro USA a její vazaly nepřijatelnými partnery. Vedení Huawei, ZTE a podobných společností to mělo vědět přinejmenším již od roku 2015 - 2016. To samé platí i pro politické vedení ČLR, které by nemělo být překvapeno, pracují li jeho politicko - obchodní, vědecko – technická a podobná analytická oddělení tak, jak by měly a mohly.

Obsah balonu, který vypustil ministr Justicie William Barr během čtvrtečního referátu na půdě CSIS lze shrnout do jedné věty: USA a její spojenci by měli společně postupovat, aby vyloučili, že jejich hospodářský osud se dostane do rukou Číny. Větu doplňuji o vlastní překlad citátu z referátu: Měli bychom si rozmyslet, jakým způsobem posílit dva velké poskytovatele, Ericsson a Nokia, kteří nedosahují velikosti a moci Huawei, nemohou se spoléhat na pomoc státu a nemají za zády trh, který představuje domácí trh Číny. Podle slov ministra Barr Huawei je s kontrolou 40% světového trhu první společností ve světě, kromě USA, zatímco finská Nokia a švédký Ericsson obsadily 17% respketive 14% trhu. Nebudu se dále rozepisovat o referátu ministra a pokusím se odpovědět, co znamená vypuštění balonu ministrem Justicie a s jakými následky by měli evropští politici a podnikatelé počítat.

Balon představuje ideu, tj. myšlenku a ne konkrétní návrh. Návrh obyčejně nedělá žádný ministr Justicie. Idee ministra ale představuje možnost přiblížení se USA společnostem Nokia a Ericsson s cílem získání kontroly nad (evropskými) společnostmi. Přiblížení se s následnou kontrolou se může podle platných zákonů realizovat pouze přímo nebo via konsorcium amerických společností, případně s účastí prověřených společností spojenců-vazalů. Jinými slovy: USA si levně vytisknou dolary, EU to vše draze zaplatí, protože nebude konkurence. Ministr Pompeo mistrně klamal a současně mluvil pravdu: Pozápadnění Evropy je programem. Neřekl ale, že výlučně podle not Trumpova hitu - Amerika First.To není vše

Oddělené posouzení si zasluhuje skutečnost, že ministr Barr se nezmínil ani slovem o společnosti Samsung. To indikuje nutnost hlubšího hodnocení idee prezentované členem vlády z bezpečnostněpolitických důvodů. Nehledě na skutečnost, že USA nejsou nakloněny účasti státu v privátních společnostech, a že výjimka potvrzuje pravidlo, je nezbytné se podívat do nedávné historie vysokých technologií. Již první pohled do ní potvrzuje, že to, co udělal ministr Barr, odpovídá epizodě z 80 let minulého století. Tehdy povolil US-Kongres stovky milionů dolarů na financování konsorcia Sematech. To mělo za cíl udržet na laně a vzít pod kontrolou japonskou konkurenci vyrábějící polovodiče. Jak to dopadlo, víme.

Víme také o druhé idei pana ministra Barr: Vývoj technologie OpenRAN. Tato technologie představujue Open Radio Access Network, odděluje hardware od software a sídlí plnohodnotně ve virtuálním systému. Tím se podle mé omezené znalosti technologií 5G standard transformuje do formy podobné softvérovému update. Barr, vědíc více než já díky svým poradcům a asistentům označil ideu jako pie in the sky, tj. nerealistickou a časově náročnou. Otázka zní: Proč zmiňuje ministr justicie technologii RAN, kterou současně hodnotí jako pie in the sky, a kterou t.č. nemůže nabidnout žádná americká společnost?

Ve výsledku lze hodnotit vystoupení ministra Barr jako bezmocnost, zoufalství a výzvu k národní mobilitě. Tu naposledy umožňovala studená válka. Dnes je jiná doba. V případě vládou USA iniciovaného angažmá s následnou kontrolou společností Ericsson a Nokia je v součaných podmínkách ve světě možné očekávat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že obě společnosti zmizí nejenom z čínského trhu. To i proto, že již probíhající technologická studená válka dotlačila Rusko a Čínu k užší spolupráci. Ta může opravdu ohrozit výměnu zpravodajských informací a spolupráci v oblasti americké bezpečnosti se spojenci, podkopat technologickou dominanci Západu a zvětšit bezradnost i v kontextu špionážního skandálu švýcarské Crypto – společnosti. Chtěně nechtěně se tak Huawei stává mostem mezi Moskvou a Pekingem. Účast v diskusích na úrovni státu o vývoji hardwaru a softwaru neruší přípravy zavedení sítě G6 již k roku 2030 s následky pro EU, které si dnes nechci ani představit.

Další role EU a NATO

Velká šachovnice (The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books (October 1997), ISBN 0-465-02726-1) popisuje role slouhů a otroků USA a mluví jasně. Potvrzuje to i skutečnost, že od historického projevu prezidenta Putina na Mnichovské konferenci v roce 2007 můžeme pozorovat a ročně konstatovat, že Západ  - vědomně či nevědomě neporozuměl, nerozumí a nechce rozumět obsahu proejvu. Proč tomu tak je? Zástupně uvedu tři důvody ze života a profesionální praxe.
1) Existuje principiální nedostatek potřeby rozumět tomu, co představuje Rusko, jeho historie, Ruská federace a její funkce jako suverénní civilizace v srdci Eurasie.
2) Ruské elity požívali celá desetiletí především Francouzi ovlivňovanou výchovu a výuku cizích jazyků, vzdělání v historii kultury Západu a Východu a významu tradicí, včetně evropského humanismu.
3) Desetiletími, ba staletími v Evropě udržovaná nízká úroveň potřeby a zájmu pochopit specifiku Rusi, jejího obyvatelstva a role ve světě umožnila redukovat vztah Rusko – Evropa na úroveň kulturně – historických otázek. Ty se s pomocí ducha času (Zeitgeist) a quasi privatizací obsahu pojmu Evropa Západem dále redukují až na primitivní srovnávání demokracie, lidských práv a hodnot, tam i zde. Včetně paradoxní snahy Západu udělat z RF více evropský stát a trestat ji, když neposlechne, co současná nesuverénní Evropa, jako hlásná trouba chce. Vinu na tomto procesu mají obě strany. O vině, její velikosti, kdo, kde, jak a proč se šíří, a zda je možné proces zastavit nebo alespoň zpomalit, nebude dnes řeči.

Tři fáze hry

Letošní 56. Mnichovská bezpečnostní konference přinesla praktické potvrzení vývoje tří fází hry popsané ve Velké šachovnici: 1) V krátkodobé perspektivě (přibližně 5 let) USA mají zájem udržet a upevnit geopolitický pluralism na mapě Eurasie…vyloučit nepřátelskou koalici, o to více nepřátelských států schopných výzvy. 2) Ve střednědobé perspektivě (do 20 let) předem uvedené ustoupí své místo důležitějšímu i ve strategickém smyslu, tj. společných partnerů, kteří by měli pod vedením USA vytvořit transeurasijský bezpečnostní systém sjednocující velké množství zemí. 3) V dlouhodobé perspektivě (od 20 let dále) vše předem uvedené by mělo přejít k vytvoření světového centra s jednotnou politickou odpovědností.

Ve skutečnosti se začalo intenzivně mluvit a psát o vícepolárním světě přibližně před pěti roky v kontextu představ Brzezinského: Geopolitický pluralismus, to není cíl, ale prostředek k řešení střednědobého úkolu. Jinými slovy: pod rouškou vícepolárnosti konsolidovat vazalské státy USA tak, aby věřily, že se stávají subjekty vícepolárnosti. Tímto způsobem by bylo možné kompenzovat skutečnost, že USA nejsou Eurasijskou velmocí. S pomocí kopie britské blended isolation, manipulace s prakticky neřešitelnými kontinentálními protiklady a s pomocí prověřené Palmerstonovy praxe (Rozděluj a panuj. Anglie nemá trvalé přátele nebo nepřátele, ale trvalé zájmy) by USA mohly udržet pozici hegemona. Na jak dlouho, nevím.
Ruská federace


Protože není neochotná se stát více evropsko – americko - západní nebo dokonce plnohodnotným vazalem USA začala opět pečovat a léčit kořeny své civilizace. Koná tak již po několikáté a vždy po nezdařeném pokusu páté kolony prodat Rus(ko). V ruské civilizaci je ukotven primát veřejného zájmu nad zájmem individua. Respekt před vlastní suverenitou a hodnotami a suverenitou a hodnotami jiných států a specifický vztah jedince a společnosti ke kultuře, vědě, historii a umění, tvoří trojici. Stůl o třech nohách se nikdy nekývá! RF je proto logicky z hlediska Západu hromosvodem a viníkem všeho možného. Podobně jako dnes i Huawei a další čínské společnosti a samotná vláda ČLR. Nejsem daleko od pravdy s tvrzením, že RF a ČLR, které nevyužívají kriminální organizace, různé NGO, nezákoné sankce, exteritoriální akce a sofistikované formy vydírání ke změně režimů nejenom u nepřátel a konkurentů, ale i spojenců – vazalů mají větší šance na dožití se Novus ordo seclorum, indikativně popsaného ve stjenojmenném příspěvku z 12. ledna t.r. než má EU.

Mezivýsledek

Analýza referátů prezidenta Steinmeiera a ministra Pompeo přesvědčivě indikuje dvě věci:
1) Plán Brzezinského se nachází v přechodné fázi ze střednedobé do dlouhodobé perpsektivy. V přechodné fázi mizí a budou ještě rychleji mizet z veřejné scény známí lídři, aby mohlo být ohlášeno světové centrum jednotné politické odpovědnosti. Centrum má podobnou strukturu jako Trilaterální komise roku 1973. Jejím prvním ředitelem byl sám Brzezinski. V kontextu se nachází mj. vztah RF – Japonsko. To ztrácí jemu původně zamýšlenou roli. Nová role ČLR po prvním samostatném kroku během krize 2008 – 2009, po odmítnutí amerického návrhu velké dvojky G2 a v neposlední řadě přístup k řešení teritoriálních sporů ČLR v Jihočínském moři (s Vietnamem a Filipinami) dělají škrt v plánech USA podobně jako ukončení smlouvy o vojenské spolupráci mezi USA a Filipinami.
2) V přechodné fázi ze střednedobé do dlouhodobé perpsektivy neexistuje a nebude v představitelné budoucnosti moci existovat proamerické světové centrum. Proč? RF se nerozpadla, USA dluh roste jako houby po dešti a ČLR se nepodčinila a nehodlá se podčinit USA. To nehledě na komplexní výzvy, včetně koronaviru a dalšíc, širší veřejnosti neznámé události. Již proto USA jako pragmatický hegemon dnes nepočítají se součanou RF a ČLR v zamyšleném světovém centru jednotné politické odpovědnosti. Dokazuje to referát šéfa Pentagonu doplňující ministra Pompeo. Mark Esper (1954) obvinil RF a ČLR z pokusu podčinit si světový řád narušováním suverenity sousedních států, a vyzval Evropany připravit se na konflikty vysoké intenzity.

Turbulence a dehermetizace

Deficit analýzy referátu šéfa Pentagonu v příspěvku nemění nic na celkovém hodnocení Mnichovké bezpečnostní konference a tvrzení, že Brzezinského světové centrum jednotné politické odpovědnosti nepředstavuje nic jiného než kamufláž monopolu a monopolarity v jejímž čele nebudou stát USA, jak je známe, ale stínová centra s privatizovanou státní mocí.

Široká reakce na vystoupení ministrů zahraničí ČLR Wang Yi (1953) a RF Lavrova (1950) na výzvu Evropanům (šéfa Pentagonu) ukončila Mnichovskou bezpečnostní konferencí předstíraný souhlas RF a ČLR s americkou formulací vícepolarity. Reakce nabídla možnost zabývat se alternativním obsahem vícepolarity v pojetí RF a ČLR (jako si konkurujících různých systémů schopných sebeobrany nebo obrany v koalici) a v neposlední řadě, reakce představila odhodlání RF a ČLR se postavit čelem hegemonu v odcházení.

Prezident Putin již udělal první krok: vyzval k setkání a jednání trvalých členů Rady bezpečnosti OSN. Ve výzvě leží mnohé týkající se osudu EU a NATO a jejich členských států. Organizace neschopné si za celá desetiletí vypěstovat svoji identitu, vyformulovat rozdíly k USA a vlastní ideologickou platformu a definovat, kdo je vlastně opravdovým nepřítelem a kdo opravdovým přítelem nejsou již dnes považovány RF a ČLR jako suverénní prvky vícepolarity. V zamýšleném americkém světovém centru jednotné politické odpovědnosti mají EU a NATO roli pěšáka ve hře s minimálním kombinančím potenciálem, za to s velkým potenciálem být obětován, když bude potřeba prodloužit hru. V Mnichově se nemohl nejednotný Západ dostat do bouřlivých vod. Nachází se v nich totiž již mnoho let. Nedostal se ani do turbulencí. Ty trvají také léta a neprobudily ho. Západ se ale nachází v procesu poruchy hermetizace, tj. dehermetizace. V ní končí legrace. Souhlasu netřeba. 

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%