Svátek má: Václav

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Dilema prezidentů (1)

V písemném interview daném PL 19.12.2019, které mi neumožnilo ukončit avizované pokračování Adventního zamyšlení a jehož osud zveřejnění mi není k hodině psaní tohoto příspěvku (28.12 dopoledne) znám, jsem uvedl v posledním odstavci pod bodem 2) následující:

Proto se občas dívám na mapu projektu EU z roku 1920. V něm se s Prahou jako kantonem nepočítalo. Budu si i nadále klást otázku, zda tehdejší projektanti Evropy věděli více než dnešní, když nepočítali s Prahou, a zda by nebylo opravdu lepší pro klid a kvalitu života v české kotlině, kdyby Praha byla přinucena k pokornému chování. Tím jsem se dostal chtěně nechtěně k jednomu z mnoha očekávaných dilemat roku 2020 a hlavní myšlence následujícího příspěvku ve třech částech.

Dilema prezidenta Zemana

Formulování a hodnocení komentáře MZV RF týkající se podepsání novely zákona o státních svátcích, zřizující Den památky obětí invaze roku 1968 a následné okupace (21. srpna), které zveřejnil prezident Zeman - Je to, samozřejmě, absolutní drzost… a teď přemýšlím o tom tam buď vůbec nejet, anebo, což asi udělám spíše, tam jet a říci Rusům: Co kdybyste obrátili list a přestali si toto výročí připomínat, indikuje, že emoce vyhrály nad rozumem a kontextem výzev, před kterými stojí téměř všechny evropské a světové instituce založené USA po ukončení první a druhé světové války a všichni prezidenti Evropy, USA, RF, včetně ČLR.

Předpokládám, že panu prezidentovi nebude odebráno pozvání, které doporučuje řada významných osobností RF, a že pojede v květnu 2020 do Moskvy. Předpokládám také, že bude-li v Moskvě, protokol mu dovolí říkat to, co se mu zachce, a také to zveřejní, i když účast na oslavách vítězství Rudé armády nad fašismem by nikdy neměla být nikým hodnocena jinak, než jako čest, doprovázená pokorou a mlčením. Je očividné, že přítomnost prezidenta s omluvou nebo bez omluvy, nebo jeho nepřítomnost na oslavách nic nezmění na důležitém trendu. Ten charakterizuje všeobecné zhoršení vztahu ČR s mnohými státy světa a nejenom s RF, transformace a transfer tradiční diplomacie do ulic městských čtvrtí se samosprávou a zmenšující se politická váha pana prezidenta Zemana v zahraničí.

Co významného se událo v poslední době ve vztahu k RF

Není pochyb, že i pro současnou sekulární RF a její vedení druhá světová válka a oslavy vítězství nad fašismem, podotýkám nad fašismem, ne nad německým národem, představuje svatou věc. Kdo si to neuvědomuje nebo nechce uvědomit, ale chce mít jasno o co se jedná, udělá dobře, když si poslechne a zamyslí se nad výroky prezidenta Putina během posledního zasedání kolegia MO RF a dá je do kontextu s částečným otevřením státních archivů RF a formulací odpovědi a vysvětlení velvyslance RF v Polsku Sergeje Andrejeva řediteli východního oddělení MZV Polska: Nikomu nedovolíme, aby nám dělali kázání. Máme co říci, a to i co se týče tématu historické politiky.

V kontextu oslav vítězství Rudé armády nad fašismem je proto nutné hodnotit také hlavní události doby mezi koncem první a začátkem druhé světové války a události doby po rozpadu SSSR a přibližujícími se oslavami 75 let vítězství ve Velké vlastenecké válce.

K hlavním událostem doby 1919 – 1941 patří odmítnutí členství USA v Lize národů, krach Versailleské mírové smlouvy (1919), založení nacistické strany v témže roce a ovládnutí strany Hitlerem s pomocí finanční oligarchie a tajných služeb již v roce 1921. Podepsaní změn aktu o založení FED (z roku 1913) v únoru 1927, hra s úrokovou sazbou během výměny vládce Bílého domu (Warren Gamaliel Harding, 1921-1923, jeho nástupcem Calvin Coolidge, 1923-1929). V roce 1920 byla úroková sazba extrémně nízká, v roce 1929 byla vysoká a spolu vyvolala velkou depresi. Založení BIS (Bank of International Settlement) v roce 1930, podle slov Woodrow Wilsona – klíčový kámen světového oligarchického finančního systému, nebylo proto náhodné, podobně jako nebyla náhodná Mnichovská dohoda. Ta, uzavřena jako instrument sloužící v přípravě široké západní protiruské aliance dokresluje obraz historického vztahu Západu k Rusku.

Události doby 1990 – 2019, k nimž patří pomatenost západních elit vedoucí k idealizovanému hodnocení vlastizrady Michaila Gorbačova & Co, amorální zneužití oklamaných, vlastní inteligencí zrazených a Západ idealizujících Rusů, zakotvení RF do západního finančního systému a systematická práce prezidenta Putina na obnově vojsk, abych jmenoval některé z hlavních událostí, umožnily jeho nepozvání na oslavy do Normandie, vznik nedávné rezoluce EP týkající se historického vědomí, reakci Polska na zveřejnění pořadí podepsaných dohod s Německem, dokumentované konání polského ministra zahraničí, zveřejnění příprav operace Unthinkable a v neposlední řadě chování Minářů, Kolářů, Novotných & Co. Následné hodnocení reakce MZV RF na rezoluci EP prezidentem Zemanem je bohužel pouze částí zvětšujícího se kruhu výpadů a provokací RF před oslavami historického dne.Ke štěstí i neštěstí, nikdo neví dne ani své hodiny a jaké karty má prezident Putin v ruce. Proto bychom se měli řídit obsahem citátu řeckého historika, filozofa a autora historických a moralistických děl Plútarchosa (asi 46 - asi 127): Rozum a z něho vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék, nejlepší prostředek k zmírnění zármutku. A nezapomínat větu Ayn Rand (1905 – 1982), rusko-americké spisovatelky a filozofky (1905 – 1982): Slova jsou ten nejlepší prostředek odcizení. A rčení: Kdo chce kam, pomožme mu tam.

Protože se jedná s pravděpodobností hraničící s jistotou o vážná, možná i fatální politická pochybení, která se v historii české kotliny opakují, a to většinově ne v její prospěch, doporučuji před hodnocením následků seznámit se s Deníkem spisovatele (1877) F. M. Dostojevského. V něm je přesně popsán nevděk slovanských kmenů, jejich strádání, strach o svobodu a strach z Ruska, ale i prosba o pomoc Ruska v době vážných existenčních problémů, které Slovany neminou. Pomoc nabízí i Benjamin Franklin (1706 – 1790): Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.

Je na bíle dni, že RF a ČLR v roce bílé kovové krysy (začne 25. ledna 2020), který je podle dlouhé čínské tradice skvělým rokem pro zakládání a rozvíjení vztahů, bude pokračováním přestavby mezinárodních vztahů v neprospěch ČR. Nejenom kvůli obsahu uvedeného citátu z interview PL, ale i proto, že nic nevystraší štěstí víc než pochyby. Nevylučuji také, že otevření státních archivů RF může způsobit mnohým obavy nebo dokonce strach (opět z Ruska, jak jinak), může umlčet na dobu neurčitou nejenom české mladé a starší dědy – vševědy, a může způsobit další zhoršení mezinárodní situace s následky, které dovoluje identifikovat povrchní hodnocení předem zmíněné operace Unthinkable.

Profesionálové vědí, že v každé analýze, kriminalistice, psychoanalýze osobností a jejich konání a řízení komplexních procesů hraje empatie neboli vcítění, to jest porozumění emocím a motivům druhého člověka, důležitou roli. To platí pro prezidenta Zemana, jeho kolegy, a všechny ostatní veřejné mínění formující osobnosti, včetně předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kuberu. Ten plánuje návštěvu 24 milionového Taiwanu v roce 2020.  Protože žádné rozumné království (byť i bývalé, nebo vymyšlené) nechce píchnout do vosího hnízda, a probudit spícího draka, doporučuji všem se zájmem o mír a pohodu v české kotlině studium a reflexi obsahu článků posledních vydání The Economist. Ty mohou pomoci pochopit: Kdo není schopen vcítění se do historie a obětí válek, včetně klíčových momentů druhé světové války a objektivního vývoje ve světě, není schopen správného myšlení. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


.


Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
69%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%