Svátek má: Iva

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Již v létě budeme v jiném světě (1)

Kde táboří vojska, rodí se trní a hloží, po velkých bojích následují hladová léta…

Není většího neštěstí než lehkovážně útočit. Proto: kde se dvě vojska válečně střetají, vítězí ti, kdo bojují s těžkým srdcem (Lao-c' čínský filozof -604)

Za předpokladu, že prezident Putin bude zdráv, udrží si kondici, kterou potřebuje pro využití toho, co je mu shůry dáno, jarní úklid v Kremlu, ve vládě a různých organizacích (diplomatických, bezpečnostních i vojenských) bude pokračovat. Podobně tomu bude v sousední Ukrajině, nehledě na zvýšené dodávky všeho možného smrtícího, jenom ne oživujícího nebo nutného pro život v míru obyčejného člověka. Proto již v létě budeme (žít, někteří v obavách či strachu) v jiném světě. Numerologové, astrologové a různí věštci se budou moci cítit v pravdě. Proč? Odpověď je jednoduchá: První i druhá světová válka začaly v den, kdy součet dne, měsíce a roku dal výsledek 5 nebo 68 (28.07.1914, 01.09.1939). Přesně tak tomu bylo v den příkazu k intervenci na Ukrajině (24.02.2022 = 5 nebo 68 v závislosti od metody numerologa). Protože náhody neexistují, neuškodí vnímat sankce a dění na Ukrajině jako předehru dlouhé hry velkých a mocných a jejich slouhů.

Přicházím v stařecká léta, stále jsa života žák (Solón aténský zákonodárce -638 - -558 př. n. l.)

Zmiňuji se o Solónovi, jehož dílo jsem nestačil důkladně prostudovat. Mozek mi i v pokročilém věku ale nabízí připomenout jeho ústavu. Ta vznikla ve starověkých Athénách po reformách v roce 594/593 př. Kr., Kromě jiných, Solón rozdělil obyvatelstvo podle velikosti majetku resp. jeho výnosu do čtyř majetkových skupin:
  1. Pentakosiomedimnoi – roční výnos jejich majetku byl nejméně pět set měřic (asi 26 000 litrů plodin – obilí, vína nebo olivového oleje).
  2. Hippeis (jezdci) – jejich roční výnos majetku byl 300–500 měřic a mohli si vydržovat koně (řecky hippos).
  3. Zeugitai – jejich roční výnos z majetku byl 200–300 měřic a mohli si dovolit spřežení (řecky zeugos, pár volů).
  4. Thetai (nádeníci) byli občané, jejichž majetek vynášel méně než 200 měřic (asi 5 000 litrů plodin).
Rozdělení do jednotlivých majetkových vrstev mělo význam i pro plnění vojenských povinností. Nebudu je dnes podrobněji popisovat. Podle velikosti majetku byla odstupňována politická práva příslušníků jednotlivých skupin. Připomínám, že všechny skupiny se mohly účastnit sněmu (eklésiá), zasedat na soudech a volit. Jenom Thétai nemohli být volenými úředníky. Od Periklových reforem (460–450 př. n. l.) bylo toto omezení zrušeno.

Solónova reforma zpřístupnila politickou moc nejbohatším skupinám obyvatelstva bez ohledu na původ. Zmiňuji se o Solónovi a ústavě i proto, že s pravděpodobností hraničící s jistotou nás čeká v rámci oprav a přepisu historie i oprava ústavy. A to nejenom české, ale i dalších států včetně Lisabonské dohody. Proč? Protože - Již v létě budeme v jiném světě.

Bůh - den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad (Hérakleitos, řecký filozof -535)

Protože budeme již v létě v jiném světě, a to plně segregovaném, rozhádaném a de-globalizovaném v širokém slova smyslu, všichni opravdoví vůdci a od nich závislí slouhové se budou muset připravovat na dlouhý zápas. Proč? Protože zápas (boj) je univerzální charakteristikou skutečnosti, protože v zápase se ustavují všechny věci. Jarní teplo odstraňuje sníh a kdo má zdravé oči nebo brýle vidí mnoho špíny na zemi. Jarní slunce je teplejší než sníh a výsledek jejich boje je dán poměrem jejich kvantity a kvality, metaforicky řečeno jejich bojem. Hérakleitos zdůrazňoval, že boj je řádným stavem skutečnosti, a proto jej nelze odsuzovat a upřednostňovat místo boje mír. Jestliže představuje svět boj, nemá smysl ho kritizovat z nějakých morálních pozic. Uvedená téze se nabízí pro zpracování v rámci projektu Paxologie, autora profesora Felixe Černocha. Jeho zastřešení se ujal Institut české levice (ICL). Kniha na téma paxologie byla přijata do edičního programu 2022 nakladatelství Olympia.

Léta, jak za sebou běží, nám postupně berou, co máme (Quintus Horatius Flaccus římský lyrik).

Jsem bytostně přesvědčený, že každý politik by měl vidět mnohem dále, než na konec svého funkčního období. Věřím, že by jeho vize a sny měly být větší, než strach ze ztráty moci a z toho, že by mohl jeho plány realizovat někdo jiný. Kouzlo nástupnictví, v němž je obsažena všeobecná pravda, že budoucnost vytváříme dnes, dokumentuje a vysvětluje Konfucius a mnozí jiní z dávné minulosti.

Není proto divu, že během posledního rozhovoru prezidentů Si a Bidena, čínský prezident řekl: Mír a bezpečnost jsou nejcennějším pokladem mezinárodního společenství. Jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN a dvě největší světové ekonomiky musíme nejen řídit vztahy mezi Čínou a USA správným směrem, ale také převzít náležitou mezinárodní odpovědnost a usilovat o mír a klid ve světě. Si rovněž poznamenal, že krize na Ukrajině není tím, co by si Čína přála. To, co se děje, podle něj opět ukazuje, že vztahy mezi zeměmi by neměly dospět do konfrontace. K uvedenému si dovoluji dodat, že každý boj by měl mít známá pravidla, která akceptují bojující strany, a že vítěz v boji by se nikdy neměl snažit zničit důstojnost poraženého.

Protikladné se shoduje — z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie, a všechno vzniká sporem (Aristotelés, Etika Níkomachova VII 1, 1155b4-6). Teorie se stávají ideologiemi, dokonce ve fyzice a biologii. Kdo zaútočí na převládající módu, je "venku" a nedostane už žádné peníze (Karl Raimund Poppe, rakouský filozof 1902 – 1994).

Protože západní společnost ve své většině akceptovala mnou vymyšlené tzv. Střížovo ticho, nemohou se zviditelňovat objektivně existující protiklady nejenom v dění na Ukrajině, v předehře totální hospodářské a informační války Západu proti RF a ve vývoji v ČLR. Protože prakticky nikdo z nás neví, zda si bude užívat večera či zítřejšího dne, je současně od přírody zvědavý a díky Střížovo tichu hladový po informaci, zmiňuji krátce jednu možnost, jak ukojit hlad po informaci. Přitom nevím, jak dlouho bude tato možnost existovat.Kanál Mash Telegram společně s projektem Gigarama vytvořil interaktivní mapu ruské vojenské speciální operace na Ukrajině. Je aktualizován v reálném čase. Uživatelé mohou na mapě vidět území, která jsou pod kontrolou ruských ozbrojených sil, vojenských skupin DLR a LLR. Uživatelé mohou také v reálném čase sledovat bojové zóny, pohyby vojsk a humanitární koridory.

Z uvedeného lze dedukovat, že teplé lze pojmout jako teplé jen ve srovnání se studeným, podstatu dne lze uchopit jen ve vztahu k noci a Nezjevné spojení je mocnější než zjevné (Plútarchos, De animae procreatione in Timaeo)

Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy (Winston Churchill).

Již v létě budeme v jiném světě. Ten nastolí nejenom EU a EAHU a dalším státům mnoho otázek, mj. týkající se vzájemného zúčtování v rublech. Jinými slovy, zúčtování mezi státy se nebude provádět jako doposud jedné – západní měně, USD nebo euro. Pro netrpělivé Evropany a podnikatele rádoby vše vědoucí předem a bez rizika neuškodí akceptovat skutečnost, že členské státy EAHU schválily zrušení dovozních cel u 458 položek. Jinými slovy: Celkový objem dovozu do Ruska na těchto položkách činí 19 miliard USD pouze v rámci EAHU. Pro její spotřebitele to znamená úspory o více než 0,5 miliard USD. V konečném výsledku by mělo dojít ke snížení tlaku na ceny, snížení inflace a nákupů v panice. Bude zajímavé pozorovat, jaké prostředky ke stabilizaci cen si vymyslí EK a vlády členských států EU a co navrhnou dělat s nezaměstnanými a zbídačelými v rámci snah o zmenšení rizika občanských nepokojů. To v době, kdy Bohem dnešní doby, který ovládá naši potravu / krev a způsob života, pořád ještě je trojice – peníze, strach, že je nebudeme mít a sebe potlačování.

Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba (Murphyho zákon). Vy lidé pořád chcete nějaké války nebo co. Strach o peníze, to je to celé. A tomu se říká krize (Čapek, Válka s Mloky)

Politicky korektní média nabízejí otázky bez odpovědi, co vše se prezidentovi Putinovi nedaří během intervence na Ukrajině, co by měla dělat fialová vláda profesora Fialy, jak posílit bezpečnost kotliny s pomocí investic do zbrojení, nebo jak pomoci Ukrajině. Jak se dalo očekávat, USA nabízejí pro některé výzvy staro-nová řešení. Jedno z nich nabízí Americká společnost. Ta podala inzerát na žoldáky s bojovými zkušenostmi, kteří mají být vysláni na pomoc ukrajinským ozbrojencům. Potenciálnímu cargo-200, jímž se označují mrtví a padlí v boji, je nabízen plat ve výši jednoho až dvou tisíc dolarů denně. Volná pracovní místa jsou zveřejněna na webových stránkách silentprofessionals.org. Specialisté jsou požadováni okamžitě a místo výkonu práce je definováno jako Ukrajina. Na uchazeče je kladena řada požadavků: pět let vojenské služby nebo praxe v soukromé vojenské společnosti, nejméně jeden rok bojových zkušeností v zahraničních operacích, dobrá fyzická příprava, schopnost orientace v terénu, znalost sovětských zbraní, zkušenosti s rozvědkou a kontrarozvědkou. Pod oficiálním krytím je uvedena údajná tajná evakuace osob.

Potenciálním zájemcům z české kotliny připomínám, že jedna z prvních várek žoldáků si příliš úspěšně neporadila se svými povinnostmi na vojenském cvičišti Javorivskij ve Lvovské oblasti. Díky přesnému raketovému úderu se podařilo zlikvidovat asi 180 zahraničních fanoušků války. Předběžná poučení z tragédie na Ukrajině:
  1. Západ vyhrál první část boje tím, že přinutil RF jít do války s Ukrajinou.
  2. Anglosasové výborně ovládají koncept racionálního myšlení, které nutí k jednání.
  3. Pravoslaví a pravoslavnému světu je anglosaský koncept racionálního myšlení člověka cizí, proto apriori neakceptovatelný.
  4. Mladé a střední západní generaci nebylo umožněno seznámit se s rozdílem vedení boje Západu a Rusů. Opravdový ruský voják nebojuje, ale pracuje.
  5. Peníze se dají vydělat, ale člověka zpátky k životu nepřivedeš. Souhlasu netřeba.
Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
67%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%