Svátek má: Bohumil

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Letem světem (2)

Boj svobody s covid-19

Ať se nám to líbí nebo ne, všichni se nacházíme v nějaké válce, zatím bez velkých ztrát na životech, v rodinách a ve státech EU. Ta to nemá lehké a bude to mít mnohem složitější v příštím roce, 2021. Současný boj o uzavření zimních středisek v Itálii, Rakousku, SRN nebo Švýcarsku představuje pouze předkrm bohatého menu výzev, které EU neřeší.

Určitě si nenecháme diktovat jinou zemí, kdy máme něco otevřít, řekla v úterý rozhlasové stanici Bayerischer Rundfunk ministryně Köstingerová a dodala: Nikdy bychom nenavrhovali, kdy se mají například v Německu zavřít školy nebo kadeřnictví. Zdůraznila, že zimní turistika by se neměla stát obětním beránkem pro koronavirus. Švýcarský nedělník Sonntagszeitung napsal, že bavorské Alpy nepatří k nejoblíbenějším destinacím lyžařů a ohodnotil případné ztráty z uzavření zimních středisek jako zvladatelné pro německý cestovní ruch a státní kasu. V Itálii platí také staro-nová zkušenost: Když politici vědí, že nevědí, co mají dělat, předstírají, že jednají, aniž by cokoli dělali. Ve skutečnosti se otevírají obchody a restaurace, aby se dala požadovat platba daní, veřejnost se nebouřila a tzv. političtí vůdci mohli konat podle vůle davu. Bez rozumu, morálky a etiky se snaží udržet si šanci na znovuzvolení. Vše ostatní slouží k odvedení pozornosti od zamilování se do nouzového stavu a ignorování skutečnosti, že případná vakcinace neléčí onemocnění covid-19 a již vůbec ne následky onemocnění. Kdo není unaven děním EK ve skleníku, doporučuji seznámit se pro začátek s Investigate Europe 2020 - .ue.eporue-etagitsevni@liamBoj NATO

Prý před rokem se octlo NATO v nouzovém stavu. Ministr zahraničí SRN Heiko Maas doporučil léčbu NATO terapií, dnes v mnoha státech zakázanou. Jedná se o omlazovací komplementární lékařskou terapii čerstvými buňkami. Terapii začal v roce 1931 praktikovat Ženevský lékař Paul Niehans (1882–1971). Terapie se používá především pro zvýšení imunity a proti stárnutí. Návrh ministra byl odůvodněn zbytečností NATO, kterou diagnostikoval prezident Trump a mozkovou mrtvicí, kterou zjistil prezident Macron. Protože diagnostika každého vážného stavu vyžaduje před rozhodnutím o zákroku poradu s jinými odborníky, vznikla tzv. reflexní skupina na léčbu NATO. Ta dostala za úkol zjistit skutečný stav a navrhnout léčení. Výsledkem práce reflexní skupiny je obsáhlá, zajímavá zpráva obsahující 138 idejí na 67 stránkách. Ohodnotit, posoudit a prodiskutovat takové množství idejí a rozhodnout o jejich realizaci, vyžaduje čas. Ten ale letí jako voda i pro NATO v nouzi.

V úvodu zprávy se čtenář dozví staro-známé skutečnosti: vnitřní napětí v NATO, napětí v členských státech NATO a výzvy reprezentativní demokracii. Ve zprávě se nenazývají státy nejenom z důvodů politické korektnosti a slušnosti, ale i kvůli rozdílným charakterům a emocionálním stavům představitelů členských států NATO. Ti mohou výsledek zprávy chápat zcela jinak, než její autoři. Dovoluji si připomenout několik maličkostí: USA nejsou a nebudou tím partnerem, jakým byly před deseti lety, co se týče komunikace, finanční podpory a pozic. A to nehledě na obyvatele Bílého domu po 20. lednu 2021. Turecko si hraje se zápalkami na Kypru, v Libyi, na Ukrajině a na Kavkaze. Mně se jeví, že v posledních letech ztrácí paměť. Historie totiž dokumentuje záchranu Turecka Leninem, za nedlouho po té Stalinem, po třetí SSSR. Proto si mohu představit z důvodů, které nebudu popisovat, že Turecko získá zpět paměť až v boji s Izraelem. V tu chvíli budou na kolenou se modlit mocní bezmocní ateisti v EK a válečníci NATO. Do té doby Maďarsko bude mít problém s nově požadovanou úrovní debat v NATO již během příštího summitu NATO 2021. Skutečnost, že všichni představitelé NATO mluví anglicky, neznamená, že myslí anglicky nebo dokonce americky a rozumí, oč se ve skutečnosti jedná a jakým směrem se ubírá loď zvaná NATO. Především v době, kdy se války nevyhlašují, ale vedou na mnoha frontách a úrovních bez pravidel. Kdy byrokracie žije v zabezpečeném skleníku otevřeném v roce 2018. Kdy nejenom ministryně obrany SRN zesměšňuje především sama sebe, reflexní skupina konstatuje ritualizovaná jednání a uzavřené formáty a skleněná fasáda nového sídla NATO nedostatečně signalizuje členským státům NATO větší otevřenost, transparentnost ve vzájemných stycích a slušné chování za sklem i před ním. Zmiňuji se o chování, protože u některých států neodpovídá očekávání a politické jednotě NATO. Proto reflexní skupina navrhuje vypracovat kodex chování. Má vyloučit akce bez předchozího odsouhlasení. Libye, Řecko a Karabach, o Sýrii nemluvě, se nabízejí jako učební příklad. Kdo bude školitel, nevím. Dovedu si ho ale představit. Podobně si dovedu představit to málo, co veřejnosti sděluje předseda ÚS ČR o své rodině po roce 1948, nebo když teolog - politik bublá o Bohu, pravdě a lásce.

Lásku k politice indikovala reflexní skupina svým doporučením zrušit princip jednohlasnosti a ukotvit právo veta ministrem, přestože musela vědět, že Wess Mitchell (USA), Hubert Védrine (Francie), Anna Fotyga (Polsko) a Tacan Ildem (Turecko) nebudou s návrhem souhlasit. Politická cena veto, dojde li k jeho přijetí, bude vysoká a neobejde se bez ústupků Turecku. Než se láska k politice a politikaření projeví v plné kráse a zhoubnosti veřejnosti přepíše NATO svoji strategii tak, aby si každý vrabec v české kotlině uvědomil, že na něho číhají ne jeden, ale dva systematičtí rivalové – Rusko a ČLR. Ani covid-19 a jeho mutanti nezastaví spolupráci NATO s Austrálií, Japonskem a Jižní Koreou. Špačci a trpaslíci budou muset hlídat evropské přístavy v čínském vlastnictví a ruské špiony ve městech, protože sen o strategickém partnerství s Ruskem se vypařil v horkém slunci Krymu roku 2014.

Předpokládám, že autorka zprávy o reformách NATO z roku 2010, paní Madeleine Albright bude diktovat a dbát na to, aby tentokrát ve zprávě bylo častěji možné číst slovo ČLR. S Moskvou bude chtít NATO jednat po staru a dvoukolejně: Zastrašování a dialog. Bývalý ministr obrany SRN, Thomas de Maiziére předpokládá, že požadavky demokrata Bidena na Evropany budou ještě větší, než za dob prezidenta Trumpa. Evropa (prý) již nebude moci ignorovat americké požadavky. Proč? Tón hudby Joe Bidena prý bude pro evropské ucho příjemnější a protože NATO je životní pojistkou pro SRN. Rád bych věřil, ale nemohu.


Boj s nepřítelem

Nedoporučují považovat NATO za životní pojistku občanů EU. Proč? 1) Svoboda v EU prohrává s covid-19, který umožňuje klamat, lhát beztrestně a konat pokrytecky ve vztahu k občanům jako nikdy předtím, nikde na světě a nikdy tak dlouho. Reakce občanů: nulová. 2) Žijeme v době, kdy se zabijí z automatických zbraní řízených na dálku s pomocí satelitní komunikace. Reakce občanů, politiků – demokratů a ochránců lidských práv: nulová. 3) Větší nebo velká, snad ale ne poslední válka, se jeví více a více pravděpodobnou, protože se nekomunikuje, nehraje a neválčí podle pravidel. Žádné pro Evropana citelné a viditelné reakce RF, ČLR a Iránu kromě slovních, tzv. asymetrických a podobných formulací diplomatů, dovolují USA a NATO bez odporu veřejnosti stupňovat provokace na moři (Dálný východ, Kaliningrad, Černé moře), ve vzduchu (to samé) a na pevnině (Polsko, Bulharsko a Rumunsko) v blízkosti státních hranic a zájmových zón států, které USA a NATO identifikovalo jako nepřátelské. Již proto lze tvrdit, že náhody neexistují a dojem pasivity svádí k falešnému hodnocení situace. To obsahuje vedle hodnocení vojenských kapacit i hodnocení hospodářské a demografické síly. Takové hodnocení situace po staru, zahraniční politika RF prezentovaná ministrem zahraničí Lavrovem a neskrývaná snaha části ruských elit sabotovat prezidenta Putina a vzdát se bez boje Západu v naději, že zachrání sebe, své slouhy a finance dovolují nevědoucím vnímat RF lehčí obětí, než ČLR. To svádí přeceňovat sama sebe, své síly a představuje trojí problém pro USA, NATO a české politiky:

1) S předpokládaným novým obyvatelem Bílého domu se zahraniční politika USA bude koncentrovat na přímé zničení RF a ne jako doposud na vyhladovění a lehké vítězství s pomocí provokací slouhů v NATO, páté kolony a regionálních bojů, včetně zabíjení osobností. 2) Slepost zaprodaných ruských elit nepostihne všechny jejich slouhy a proto jejich zrada bude více než sladká. 3) Skutečnost, že RF ztratila za posledních několik desítek let x - osobností podobných Iránu a nikdy si na mezinárodní scéně nestěžovala, neznamená, že vše je v pořádku, nebo že se zapomnělo, nebo důležité v archivech RF se ztratí.

V EU se nikdo nezmiňuje o pouličních bojích v Paříži a o důvodech, proč jsou trpěny. V EU nelze číst ani slovo o řízeném hladomoru Britů v Indii, o nucení USA platit za půjčku SSSR ne zlatem, ale obilím v době nouze. Ani slovo o zneužití pojmu genocida k šíření nacismu na Ukrajině, ani slovo o praktické genocidě. Ukrajina měla v roce 1945 po ztrátě cca 7 milionů vojáků ve válce 21 milionů obyvatel, v roce 1991 téměř 52 milionů, v tomto roce jich má přibližně 36 milionů. Služba národní bezpečnosti Ukrajiny není úspěšná v boji s korupcí a zneužívání moci, ale o to více v donášení. Jenom ve třech regionech (Oděsa, Cherson a Nikolajevka) v období 2018 - 2020 bylo evidováno více než 300 tisíc zpráv donašečů na osoby mluvící rusky, včetně lékařů, kteří donašeče ošetřovali. Jak je na tom ČR, nevím.

Boj se zrádci (nejenom z doby Stalina)

V roce 1889 v Galicii narozený Natan Markovič Poreckij studoval ve Lvově, během 1. světové války navštívil Lipsko, kde se seznámil s německými socialisty. V roce 1918 se vrátil do rodného města a pracoval na železnici. V roce 1919 se přestěhoval do Moskvy, oženil se, vstoupil do Čeky, stal se rozvědčíkem a přijal jméno Ignác Reiss. V době 1922—1929 pracoval převážně v západní Evropě (Berlín, Vídeň, Amsterdam), spolupracoval mimo jiné s Richardem Sorge a spoluzaložil agenturní síť ve Velké Británii. Po kratším pobytu v Moskvě (1929 – 1932) se přestěhoval do Paříže. Tam zveřejnil 17. července 1937 otevřený dopis proti čistkám Stalina po té, co byl vyzván vrátit se do Moskvy. Rozhodl nevrátit se a zůstat ve Francii. S ohledem na situaci a zkušenost rozhodl se tajně přestěhovat s rodinou do Švýcarska. Tam si myslel, že bude mít klid. Zapomněl přitom, že Stalin po seznámení se s dopisem představujícím odmítnutí rozkazu bude okamžitě konat. Zapomněl také na rozdíl mezi něco si myslet, a něco opravdu vědět. Proto byl 3. září zabit speciální skupinou. Jeho manželka byla ponechána na živu, což posloužilo k získání důležitých informací. Jedno z vedlejších poučení pro laiky a pro dnešek se týká návštěvy nejbližší přítelkyně rodiny před zabitím. Ta darovala jejich synu (jedem otrávenou) bonboniéru, kterou ale ještě před otevřením vzala zpět. Svědomí dalo o sobě vědět, proto musela draze zaplatit. Zmiňuji krátce tuto historku, protože tak, jak skončil rozvědčík Reiss, ve velké většině případů končí zrádci. Současní a zítřejší čočkaři, rozvědčíci, donašeči, vojáci a politici by měli vědět o známém českém úsloví: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%