Svátek má: Petr

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Před koncem roku 2017 v Pekingu

Každý z nás živých žil v den, kdy ho rodiče drželi v náručí naposledy.

Ne každý z nás živých bude mít možnost žít, navštívit a prožít jeden z mnoha novoročních festivalů v Pekingu (New Year light festival). Organizátoři letošního, desátého Lights Festival of the Solana Lifestyle, který začal před několika dny a skončí 28. Února 2018, pozvali ke spolupráci světoznámý kolektiv Amsterdam light festival a mnoho dekorovaných zahraničních umělců, kteří vytvořili oceněné instalace. Krásu světla podpoří v sobotu film Carmen režiséra Tiziano Mancini. Bude se promítat v originálu, francouzštině, s titulky v angličtině a čínštině.

Komu se více líbí elektronická hudba, má možnost navštívit Karneval elektronické hudby v Pekingu. Karneval organizuje Delegace EU pod názvem EUPHORIA. Program karnevalu uvádí řadu umělců a skupin, včetně Rumuna – Izraelce Moscoman, italské Distant Echoes, a v Berlíně žijící a působící DJ duo Brax Moody a Vamparela. Čínská ikona elektronické hudby SHAO a jeho spolupracovník, visuální umělec Wang Meng doplní evropskou část programu a je velice pravděpodobné, že posluchači, včetně zahraničních, zažijí něco, co si jenom těžko mohou představit: surrealistický svět hudby.

Kdo nemá pro karneval elektronické hudby čas, chuť ani pochopení či dobré slovo, může se ponořit do historie diplomacie a snahy otevření obchodních vztahů v 18. Století. Tenkrát v roce 1793 se uskutečnila první britská diplomatická mise do Číny, kterou vedl George Macartney (1737-1806). Diplomatická část mise skončila neúspěšně. Umělecká část přinesla plody, které i dnes nabízejí skvostný požitek. Člen delegace, malíř William Alexander ve věku 26 let (1767 - 1816) měl talent a štěstí: Traduje se, že nakreslil během cesty celkem více než 2 tisíce skečů a akvarelů. Některé z nich obdržely konečnou podobu až po návratu do Londýna, kde byl zaměstnán v Britském Muzeu jako opatrovník obrazů a tiskovin.
 
Letošní výstava bude obsahovat ukázku 7 leptů a 1 unikátního akvarelu William Alexandera. Jedná se o první výstavu a možnost pro lokální návštěvníky se seznámit s pohledem Evropana na historickou Čínu. 


Koho zajímá mladá historie avantgardního divadla, přijde si také na své. Rhinoceros in Love (hra uváděná v Mandarin) populárního čínského režiséra avantgardního divadla, Meng Jinghui's vstupuje letos do 18 roku nepřetržité nabídky ve větších a velkých městech ČLR. Premiéra této Bible lásky mladých lidí, jak se hra často nazývá, byla v Pekingu v roce 1999. Letošní verzi nabízí od 20. Prosince Beijing Comedy Theater. Titulní role představuje alegorii na lidskou duši. Hra vypráví příběh muže Ma Lu, který se zamiluje do Mingming a dělá pro ni vše představitelné.  Mingming neopětuje lásku k Ma Lu. Tvrdohlavý jako nosorožec, ale s velmi citlivým čichem a sluchem, ale špatně vidící, se rozhodne unést Mingming ve jménu lásky. Příběh je postaven na standartním trojúhelníku lásky a zklamání: Miluješ mě, já miluji jeho, on miluje jinou. Příběh obsahuje poetické, ale i docela nestandartní, emoce podněcující pasáže. Otvírací monolog vysokého, štíhlého a mladého muže v bíle košili, který se vůbec nepodobá nosorožci, zní v angličtině: You are my warm mittens, my cool beer; you are a shirt with the smell of sunshine, and also my dream…you are pure, innocent…my lover, my lover. V minulosti hráli v hlavní roli mimo jiné Guo Tao, Hao Lei a Duan Yihong.

Návštěvníci ČLR by neměli propustit možnost seznámit se s představiteli národnostních menšin žijících na území ČLR. Jednou z takových menšin je Tujia. Její příslušníci žijí převážně v provincii Hunan, Hubei a Guizhou a municipalitě Chongqing. Pro lepší srozumitelnost uvádím, že za národnostní menšiny v ČLR jsou považovány nechanské národy a etnika žijící na území ČLR. Naprostou většinu, přes 91 %, obyvatelstva ČLR tvoří Chanové.  Oficiálně úřady ČLR uznávají 55 menšinových národů. Koncem roku 2010 patřilo k národnostním menšinám 8,49 % obyvatelstva, které obývají oblasti tvořící asi 60 % celkové plochy ČLR. Oblasti jsou velmi řídce obydleny, nachází se v nich přibližně 80 % zásob masa, mléka a zvířat na výrobu vlny, a významná naleziště materiálních zdrojů. Proto mají oblasti skvělý potenciál přijímat migranty. V době Mao měly oblasti a národnostní menšiny dokázat, že principy socialismu jsou aplikovatelné i v jiných oblastech, než jen v těch, osídlených chanskými Číňany. V posledních letech jsou oblasti osídlené menšinami, především díky svým krásným scenériím a možnosti vidět tradiční kulturu a umění menšin, vyhledávaným cílem turistů.  Oblasti nejsou čínskou vládou přehlíženy. To dokazuje i výstava brokátů vyrobených menšinou Tujia. V Číně se při výrobě používají z části tzv. brokátové stavy s tradičním vzorovacím zařízením. Zařízení funguje na stejném principu jako žakárový stroj.

Současná výstava představuje malý pohled do umění výroby brokátu, původně těžší hedvábné tkaniny se žakárovým vzorováním z nití obsahujících kovová vlákna. V Pekingu lze vidět 156 kusů různého brokátu. Magnetem výstavy je brokát vyrobený pod vedením ženy v roce 1950. Na 4,5 m dlouhém a 1,5 m širokém produktu pracovalo přibližně 100 lidí více než 5 měsíců. Výstava obsahuje mimo jiné 300 fotografií Tujia vesnic a video prezentaci výrobních technik bavlněných brokátů s žakárovým vzorováním, stuh vyráběných horizontálním (tzv. backstrap) nebo destičkovým tkaním. Výstavu, která bude ukončena 20. Ledna 2018, organizuje China National Women and Children Museum and the Chinese National Museum of Ethnology. Zmiňuji se o výstavě i proto, že vím z vyprávění o historii hedvábného gobelínu Slavnost granátového jablka a vím, kde se nachází originál. Slavnost granátového jablka (rozměru 4,15 x 1,33 m) daroval Mao Ce-tung na jaře roku 1952, českému vyjednavači dohody o uznání ČLR ČSSR. V kontextu současné situace ve světě a vztahu mezi ČLR a ČR platí i dnes slova čínského chargé d ́affairs Tseng Te z 19. 12. 1945: …Je velmi mnoho příčin, proč v minulosti byly vztahy mezi oběma státy, Čínou a Československem, tak srdečné, z nich však nejzřejmější jsou ty, že oba státy vznikly ze společné ideje, a také že jejich osudy byly stejné. Můžeme to ukázati na celé řadě příkladů… V Číně, která se sama stala obětí útoku, každý projevoval účast a rozhořčení nad osudem Československa. Ideje, z nichž oba státy vznikly, jsou si velmi blízké… (Více: Před velkou a krátkou návštěvou, Vaševěc.cz, 1. 5. 2017)


V závěru příspěvku několik dat k aktuální problematice: ochrana životního prostředí. Společnost SparkLabs Group hodnotila s pomocí 8 kritérií (funding ecosystem and exits, engineering talent, active mentoring, technical infrastructure, startup culture, legal and policy infrastructure, economic foundation, and government policies and programs) nejlepší ekosystémy světa. Světe div se, Peking se dostal na 2. místo, kromě jiného, díky talentům a aplikaci UI. Šanghaj obdržela 7 místo. Pro úplnost uvádím pořadí nejlepších ve světě, začínajíc posledním: 10) London - Score: 54, 9) Boston - Score: 58, 8) Seoul - Score: 60, 7) Shanghai - Score: 60, 6) New York City - Score: 64, 5) Los Angeles - Score: 65, 4) Stockholm - Score: 65, 3) Tel Aviv - Score: 66, 2) Beijing - Score: 66, 1) Silicon Valley - Score: 77. Přeji nové vládě ČR, aby našla materiální a nemateriální zdroje dovolující při dalším hodnocení zařadit Prahu během svého působení do užšího výběru.

Jan Campbell

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
79%
Ne
transparent.gif transparent.gif
11%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%