Svátek má: Oldřich

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

QAnon v české kotlině

QAnon (vyslovuj /kjuːəˈnɒn/) je podle Wikipedie označení pro řadu neprokázaných a volně propojených krajně pravicových konspiračních teorií.

Vzniklo v říjnu 2017 na imageboardu 4chan ve spojení s anonymní osobou pod uživatelským jménem Q. Jméno Q vychází z americké prověrky typu Q, která zaručuje přístup k přísně tajným informacím. Nikdo do dnes neví, kdo je skutečným Q. Výraz Anon je zkratkou slova Anonymous (anonym, anonymní). Konspirační teorie si postupně vybudovala řadu přívrženců a dočkala se značného mediálního zájmu. Předpokládá se, že dnes jde již o skupinu lidí.

Konspirační teorie vyrostla z mediálního pokrytí dřívější konspirační teorie z roku 2016 známé jako Pizzagate. V srpnu 2017 na imageboardu 4chan založil uživatel Q Clearance Patriot vlákno s názvem Klid před bouří. Výraz bouře značí den, kdy proběhne organizovaná a koordinovaná akce na zatčení přívrženců tajného spolku pedofilů. V listopadu 2017 konspirační teorii zpopularizovali Paul Furber, Coleman Rogers a Tracy Diaz. Asi nejslavnějším hostem kanálu byla republikánská poslankyně Lauren Boebertová. V srpnu 2019 se komunita přesunula na imageboardy Endchan a 8kun. V mainstreamových médiích teorii rozšířili konzervativní komentátor Sean Hannity a herečka a bavička Roseanne Barrová. Šíření teorie pomohl také server InfoWars. Zájem o konspirační teorii vzrostl během pandemie strachu z covid-19 na Facebooku třikrát, Twitteru a Instagramu dvakrát. V téže době si QAnon a další konspirační teorie našly řadu přívrženců i v Evropě, zejména SRN (cca 200 000), UK a samozřejmě i ČR.  V USA MSNBC zveřejnilo 27. května 2021 studii PRRI-IFFYC z dubna 2021, podle které 15 % Američanů věří tomu, že Washington je ovládán skupinou satanistů, kteří ovládají obchod s dětmi, 20 % věří alespoň jedné z teorií, které QAnon šíří a předpovídá, že dojde ke konfliktu, který smete elitu od moci a místo ní nastolí právoplatné vůdce.

Připomínám, že pro žádnou konspirační teorii není důležité, zda se předpoveď splní, splnila nebo ne, a že v době globalizace, IT, UI a důležitosti informace pro politiku a mocneské vztahy konspirační teorie mají mnohem větší vliv a sílu, než například ve středověku, v době epidemie moru, (zvané také černá smrt, 1346 – 1352). V neposlední řadě platí, že faktografie není jejich hlavním prvkem. Ani jeden z konglomerátu prvků, které tvoří konspirační teorie, není nový. QAnon historické kořeny sahají do doby Kýrose (umřel 580 před n.l.), sv. Augustina (351 - 430), apoštola Pavla z Tarsu (hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס -Ša’ul mi-Tarsos) a připomněly se současné veřejnosti ve spojení s ex-prezidentem Trumpem a inaugurací prezidenta Bidena s politickou komponentou, kterou dříve neměly. A to ani v době satanské paniky 80. let. Protože symbolizují duchovní válku, střet mezi Bohem a Satanem, anděli a démóny a žijeme v době boje a transformace hodnot civilizací, neměli bychom jejich vliv podceňovat.

O to méně, protože politická komponenta QAnonu představuje inkluzivní teorii. Ta dovoluje integrovat bohaté, zhýralé a zkorumpované osobnosti s deficitem morálky a etiky, které se rozhodli vyměnit kabát s pomocí pokrytectví a lží. To platí i pro určité české politiky a kandidáty na funkce v nové vládě ČR, a v neposlední řadě i pro covid-19, jeho původ a smysl, včetně přípravy realizační fáze procesu, ve kterém půjde o zrušení dluhů, dematerializaci peněz, aktivizaci Velkého resetu, digitálního portfolia a zabavování nemovitostí, aktiv apod.

Co vysvětluje přitažlivost takových konspiračních teorií bez důkazů?

Klasická psychologická vysvětlení se zaměřují na negativní emoce: když se lidé cítí úzkostliví, mimo kontrolu nebo nejistí, stávají se náchylnějšími ke konspiračním příběhům. Konspirační přesvědčení proto získávají vliv v krizových situacích a jsou častější u skupin, které zažívají strukturální (ú)tlak. To je jedna strana mince. Tu druhou stranu mince představuje jeden z charakterických prvků konzumní společnosti, kognitivního kapitalismu zavedeným digitálním kapitálem: zábava. Nové výzkumy totiž naznačují, že k přitažlivosti konspiračních teorií nepřispívají jen negativní emoce. Lidé mnoha věkových skupin často považují konspirační teorie za zábavné. Čím zábavnější jsou nebo se zdají, tím pravděpodobnější je, že v ně uvěří.

Je tomu proto, že konspirační teorie mají ve skutečnosti mnoho společného s fiktivními příběhy. Jsou strašidelné, mají děj, který často zahrnuje statečného hrdinu a skupinu darebáků (např. Trump bojující proti spiknutí satanských demokratů), představují klasickou bitvu mezi dobrem a zlem, zahrnují neškodné oběti (např. malé děti, archetyp nevinnosti) a pachatele, kteří nemají svědomí a nezastaví se před ničím, aby dosáhli svých zvrácených cílů. Konspirační teorie proto mají velký potenciál vyvolat napětí a představují těžko řiditelné riziko. Dokazuje to komerční úspěch mnoha filmů, které obsahují klíčové prvky konspiračních teorií: James Bond, Matrix (1999), The Net (1995), The Truman Show (1998), ale i bestseller Dana Browna - The Da Vinci Code (2003) a mnoho dalších.

Intenzivní emoce vyvolané konspiračními teoriemi mohou nejenom ovlivnit výchovu a vzdělání mladých, ale i potlačit schopnost o nich racionálně přemýšlet. Na tomto místě se nabízí zásah do práce médií, která příliš senzacechtě osvětlují politické a společenské otázky. Snahy o to, aby zprávy byly zábavnější, stimulují předpoklady, že nepřátelská spiknutí fungují ve stínu. Jinými slovy: snaha omezit dezinformace cenzurou (vládní, korporativní a autocenzurou) a snaha snížit pocit úzkosti a marnosti v době krize nemají šanci na úspěch v boji proti konspiračním teoriím. Je proto důležité, aby rodiče, učitelé a média informovala o tom, že nejzábavnější příběhy často neodpovídají realitě, a že pravda je téměř vždy jiná a může být nudná. Rabinova moudrost a díla mnoha autorů platí i dnes: Vše je jinak. Proč zábavné vlastnosti konspiračních teorií mohou podporovat víru v ně?

Část odpovědi spočívá v kvalitě, kterou psychologové označují jako plynulost. Informace, které jsou zajímavé a poutající pozornost se snadněji psychicky zpracovávají než informace, které jsou nudné a vysvětlovány bez emocí, suše a autoritativně. Těmi jsou ve srovnání například realistické, ne příliš vzrušující informace o životě, o zákonech, o smyslu vzdělávání jako přípravy pro řešení překážek v životě. Výzkumy potvrzjí, že snadné zpracování a plynulost podporují pravdoláskařské úsudky. Protože popírání faktů je lidské, o čemž svědčí mimo jiné i výsledek voleb do parlamentu, a nepravdivé informace se lehce zpracovávají, lidé snadněji odvozují, že informace jsou správné. V kontextu popisovaného doporučuji seznámit se s problematikou heuristiky ve filozofii, psychologii, právu a informatice. Jestliže intenzivní emoce mohou potlačit schopnost lidí racionálně přemýšlet a emoce jsou součástí systému v lidské mysli, který vytváří rychlé úsudky, kombinace plynulosti a potlačení racionality indikuje, že v zábavné konspirační teorii je pravda. V politice to mj. znamená, že (vládní) černo - bílé vidění světa páchá obrovské škody. Ty již pociťujeme ve formě inflace, výmluv a obviňování bez důkazů. V kontextu dění ve světě, rostoucí nejistoty a marnosti, lokálního dění ve spojení s covid-19, hospitalizací prezidenta Zemana a krátkozrakostí většiny Senátu PČR je možné tvrdit, že QAnon není poslední konspirační teorií a že máme se na co těšit, především po té, až bude prezident Zeman propuštěn z nemocnice jako vyléčený z akutního onemocnění, nebo s pomocí jim podepsaného reverzu, nebo – což si osobně nepřeji – jako mrtvý a bez pitvy.

Než se dovíme o jedné z uvedených možností riziko konspiračních teorií, vývoje ve světě a mediální nezodpovědnosti poroste, protože bez řádného a kvalitního znaleckého posudku minimálně dvou psychiatrů, kteří by se shodli na tom, že rozpoznávací a ovládací schopnosti prezidenta republiky ve vztahu k výkonu funkce prezidenta jsou vymizelé, a hodonocení nezávislého lékařského konzilia není možné seznat prezidentovu nezpůsobilost.Následky QAnon a podobných konspiračních teorií pro českou kotlinu

1) NATO
Před několika dny se v Bruselu konal summit NATO. Sešli se ministři obrany, jak se mi ale jeví, nediskutovali o bezpečnosti států ale o tom, jak držet mýty a QAnon při životě, Ruskou federaci na uzdě a kdo předá nepřátelům zprávu se staro-novým obsahem.  V době intenzivního obsazování vedoucích politických pozic ženami, ministryně obrany SRN Annegret Kramp-Karrenbauerová (1962) 21. října si vzala slovo a prohlásila, že aliance by měla rezolutně reagovat na agresivní akce Kremlu a ruské vojenské manévry. Ty jsou prý zaměřené na destabilizaci Evropy. Dále, že je nutné Moskvě dát jasně najevo, že nelze vyloučit použití zbraní. Nikdo by neměl zvažovat možnost útoku na partnery aliance v pobaltských zemích a Černém moři, zdůraznila. Obvinění, že Moskva porušuje vzdušný prostor, provádí kybernetické útoky a je zodpovědná za migrační krizi v EU dokazují, že prohlášení paní ministryně neodráží skutečné události na mezinárodní aréně a již proto živí konspirační teorie a napětí ve vztazích.

Mnou dlouho předvídané ukončení práce delegací RF v NATO a vice verza, návštěva zástupce Pentagonu Lloyd Austina v Gruzii, Rumunsku a Ukrajině, návštěva Moskvy paní Nuland se zvláštním posláním a poslední vystoupení prezidenta Putina na Valdajském fóru indikují, že vyhlídky na spolupráci s NATO se blíží nule a diplomatické salvy budou nahrazeny jinými. Potvrdil to sám pan Stoltenberg. Hřímal, že budoucí konflikty budou vedeny nejen náboji a bombami, ale také s bajty a velkými daty. Proto se ministři obrany dohodli na novém fondu ve výši jedné miliardy euro na podporu rozvoje technologií soukromými společnostmi, zejména v kybernetickém sektoru. Nic o této novince jsem nečetl v českých médiích.

Nečetl jsem ani o jeho nedávném interview, které dal Finacial Times: Všechny rozdíly mezi Čínou, Ruskem, APR a Evropou jsou podmíněny; Jedná se o jedno velké bezpečnostní prostředí, a proto musíme řešit všechny problémy spojené s ním komplexně. Přijetí nové strategické koncepce se předpokládá v roce 2022 na summitu v Madridu. Návrh tohoto dokumentu byl publikován v listopadu 2020 pod názvem NATO 2030: společně v nové éře. Pod tímto přáním šéf NATO prozrazuje dalekosáhlé plány globalizace aliance. Neuškodí proto seznámit se s nimi a iniciovat veřejnou diskuzi na toto téma co nejdříve. Pro NATO se totiž stává sleďový bazén malým. Tak nazval Atlantik jeden z otců západní geostrategie a ex-vedoucí Chatham House Arnold Toynbee (1889 – 1975).

Aby toho nebylo málo, pan Stoltenberg nahlas meditoval o změnách v pokračující diskusí o budoucnosti americké vojenské přítomnosti v Evropě. Tento evropský QAnon sdělil, že Evropané se snaží minimalizovat činnosti mimo své hranice, aby posílily vnitřní obranu, a tím zvolil balancování nad propastí a diplomaticky obvinil americké satelity v NATO, včetně ČR. Ti přece mohli pokračovat ve vojenské misi v Afghánistánu, poskytovat Washington Cart-Blanche na odraz čínské hrozby. Nezapomněl připomenout, že Afghánská mise aliance vznikla kvůli teroristickému útoku v USA (2001) a přítomnost Evropanů v Afghánistánu byla zdůvodněna smyslem článku 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně. Světe, div se!

Již toto málo uvedené, rozšifrováno znamená, že problém NATO není RF ani ČLR, ale samotná Evropa. Jedná se totiž o výzvu k placení příspěvku NATO ne jenom ve výši 2%, ale více, protože byl identifikován a veřejně prohlášen dvojitý nepřitel (RF a ČLR). Nová česká vláda alpinistů bude proto ještě rychleji hledat komfort v teple vnitřních orgánů svého spojence USA. Za odměnu bude přinucena souhlasit s transformací ČR do skladiště pro boj Polska a Ukrajiny, zastupující NATO proti RF. Současně a s obavami před domácími nepokoji bude přihlížet, jak se NATO transformuje do organizace podporující americkou vojenskou strategii s aktivní účastí NATO mimo území členských států. O konceptu AUKUS, QUAD a dalších nemluvě. Neuškodilo by, kdyby účast NATO v Afganistánu, a tedy i českých vojáků, byla hodnocena jako cvičení pro budoucí dobrodružství daleko za hranicemi nejenom ČR pod vedením USA. Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO v odcházení, odhalil strategii kolektivního západu. Ta obsahuje maximální revitalizaci všech předností periferií: Evropy, Turecka, Izraele, Středního východu, Indie, Jižní Koreje a Japonska s tranzitem přes ASEAN. Proto v Evropě bychom měli být si vědomi nové reality. Ruskou fedraci a Čínskou lidovou republiku se USA snaží s pomocí NATO dostat do známé smyčky anakondy. Ta představuje pro Západ instrument ke splněníní největšího přání Západu a konečného cíle Anglosasů. Toho doposud nedosáhli ani s pomocí válek s miliony obětí, materiálních škod a probíhajícího sebeničení.

2) Izrael
Na pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina navštívil izraelský premiér Naftali Bennett (1972) Ruskou federaci. Návštěva se uskutečnila v Soči a byla načasována k 30. výročí obnovení plnohodnotných diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Bennett vede vládu od června t.r. Před ním po dobu 15 let byl předsedou vlády Benjamin Netanjahu (1949). Jemu se podařilo vybudovat zvláštní, důvěryhodný vztah s prezidentem RF. Nelze ignorovat skutečnost, že Putin a Netanjahu udržovali speciální dialog formou mnoha setkání a telefonních rozhovorů, o nichž nejenom česká veřejnost ví málo podstatného nebo téměř nic.

Setkání s premiérem Bennettem, které trvalo zcela neobvyklých téměř pět hodin, prezident Putin otevřel zdůrazněním existence výjimečného vztahu mezi oběma státy. Zmiňuji se o Bennettovi z několika důvodů. Tento izraelský úspěšný podnikatel, politik, poslanec Knesetu a lídr strany Jamina byl dříve předsedou strany Židovský domov, sloužil v elitních jednotkách Sajeret Matkal a Maglan a zúčastnil se bojových operací. Patří do kategorie lidí, kteří proto mají respekt prezidenta Putina. Proto neudivují závěrečná pozitivní prohlášení z jednání, ačkoli neobsahují žádné konkrétní výsledky nebo dohody a ani komentáře izraelských novin The Times of Israel. Respekt je totiž kategorie, bez které nelze vybudovat žádný důvěrný vztah. Zmiňuji respekt, protože si nedovedu představit, že ho mohou získat senátoři bojující za odstranění prezidenta a kandidáti do vlády v době změn, kdy pouze profesionální loajalita se mi jeví jako druhá část vztahu. Jak s respektem, tak i s profesionální loajalitou bude mít nová vláda problémy, které nebyla schopna vyřešit dosluhující vláda za osm let. Přopomínám tři výzvy z mnoha, které čekají na prahu vládních dveří: 1) přání USA vrátit se do tzv. Společného komplexního akčního plánu, ve kterém Izrael vidí hrozbu pro sebe. 2) problematiku Sýrie, kdy Izrael nepožaduje odstoupení prezidenta Asada a 3) sankce proti RF, které Izrael nepodporuje a kterých se proto neúčastní. Z toho vyplývá kvalita obchodních a ekonomických vztahů. Podle Putina jsou stále skromné, ale stále se rozvíjejí úspěšně. Jinými slovy: během sedmi měsíců 2021 vzrostl obrat mezi Ruskem a Izraelem o 50%, a to navzdory všem pandemickým a jiným omezením. Jestli toto není příklad k zamyšlení nad ekonomickou diplomacií ČR ve vztahu k RF, tak nevím.

3) Eurasie, OSN a Turecko
Stoltenbergem představený návrh nové strategie NATO bez pochyb indikuje rozšíření Eurasie o USA, Kanadu a další členy Pax Americana. Není proto divu, že se kanadská vojenská loď nacházela a provokovala společně s americkými v tchaj-wanské úžině. Není proto divu, že Arktida, kde dominuje Rusko a kde byla Západem zjištěna dávno známá přítomnost ČLR nemůže být ovládána revizionisty. I proto NATO se musí stát globálním blokem. USA budou totiž zaneprázdněny jinde ve světě. Washington použije a zneužije Evropany, včetně Ukrajiny pro své potřeby, zájmy a konfrontaci s RF a v rámci svýh zájmů AUKUS s účastí Londýna a NATO. Prosincový sumit demokracií přinese návrh alternativního OSN bez účasti RF a ČLR. Jeho předzvěstí byly nedávné výpady prezidenta Erdogana ohledně RB OSN, dnešní vyhoštění 10 velvyslanců spojeneckých států, srovnání nezávislostí ESD a národního soudu, paradoxní výroky premiéra Japonska a v příspěvku zmíněná výzva německé ministryně obrany k NATO.

Pokud Wasington neplánuje velkou válku, pak ale její hybridní verzi. Nové, možná i poslední kolo velké hry nebylo ještě roztočeno jenom díky rusko-čínskému sblížení. To představuje sílu, která udržuje globální rovnováhu a mír. Bez Moskvy a Pekingu, které dohromady přrdstavují dvě třetiny velké Eurasie hrozí nebezpečí, že zbytek světa ztratí volbu své budoucnosti a stane se otrokem na periferii v konceptu Pax Americana. To není hláška QAnona nebo nějakého jeho příznivce, ale blížící se mílovými kroky skutečnosti. Souhlasu netřeba.
 
Jan Campbell

Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?