Svátek má: Marek

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Rashomonův efekt a kocovina

Rashomonův efekt je termín související s notoricky známou nespolehlivostí očitých svědků.

Popisuje situaci, kdy je událost dána protichůdnými interpretacemi nebo popisy zúčastněných osob. V právní oblasti se o Rashomonově (také Rašomonově) efektu hovoří, když se jedná o případ, kdy svědci uvádějí svědectví, která jsou si navzájem zjevně protichůdná, nebo se stalo příliš mnoho věcí, aby byl platný pouze jeden z jejich příběhů. Jako dva z mnoha příkladů Rashomonova efektu v české kotlině slouží kauza s jízdenkami Dopravního podniku, kterou jsem začal studovat a kauza týkající se nafty Správy státních hmotných rezerv (SSHR) uskladňované zkrachovalou Victoriagruppe v Kraillingu (SRN).

Pokud jde o sociální vědy, termín Rashomonův efekt se používá k označení situací, ve kterých není zpochybněna důležitost určité události, hodnoty nebo cíle, ale existují různé pohledy nebo hodnocení týkající se toho, proč, jak, kdo a proč. Podobně je tomu s médii. Každá média vychází se stejnými zprávami odlišně, některá data vynechává a některá zvýrazňuje. Takové konání spadá do kategorie dezinformace, slouží současně jako příklad toho, jak rozmarný může být Rashomonův efekt a vysvětluje, proč na TV obrazovkách, médiích a analýzách se setkáváme s mnoha různými příběhy o jedné a té samé věci. V případě tohoto příspěvku mám na mysli říjnové volby do PS Parlamentu ČR 2021 a český příběh s prezidentem Zemanem.

Mnohé komentáře, analýzy a tzv. analýzy voleb v českých mediích a přípravu programového prohlášení nové vlády si dovoluji na základě dotazů čtenářů – příznivců a dvou neveřejných setkání s odborníky v diplomacii, vojenské a politické sféře krátce doplnit o několik skutečných potřeb a rizik týkajících se každého občana, obyvatele, včetně hostů v ČR.

Kocovina představuje vděčné a bezbřehé téma mající přímý vztah k lidské činnosti, včetně politické. Kromě toho disponuje rejstříkem frazeologismů, metafor a přirovnání jakým je opilectví, v přímém i přeneseném slova smyslu. Kocovinou se v minulosti označovaly pijatiky provázené rámusem, jaký provází pověstná popelnicová setkání koček. Posunutí významu kocoviny k dnešnímu jako nepříjemného fyzického stavu, který je výsledkem přehnané konzumace alkoholu nastalo až později, pravděpodobně po německém vzoru. V němčině 19. století existovala totiž jazyková hříčka ve formě záměny slov katar ve významu zánět (sliznice), nepříjemný tělesný stav a der Kater, kocour. Místo - nepřijde, má zase katar se říkalo, přeloženo doslova, má kocoura. Takový výraz zněl ohleduplněji a zároveň upomínal na nějaké noční toulání typické pro kočky.  Ekvivalent německé slovní hříčky v češtině je kocovina.

Předvolební konání politických koček bez jakékoli zmínky o zahraniční politice a postoji k dění ve světě ve stranických programech a volební výsledek představují velmi nepříjemný stav. V podstatě lze říci, že se jedná o důsledky určité otravy, v daném případě ne však alkoholem, ale politikou a pokrytectvím. Přesné příčiny vzniku kocoviny nejsou známé. Převládá odborný názor, že příčinou vzniku kocoviny je otrava organizmu acetaldehydem. Důležitým faktorem je genetická predispozice, protože lidé s určitou mutací genu pro enzym alkohol dehydrogenázu mají vyšší riziko vzniku kocoviny. Svoji roli hraje i věk a gender. Rozdíl v pohlaví je zásadním kritériem. Jak vidno, jedná se o aktuální témata dnešní doby změn. Ženy všeobecně jsou v porovnání s muži více ohroženy vznikem kocoviny. O těch frustrovaných, hledajících sama sebe, peníze a moc, nemluvě. V kontextu voleb a politiky problém kocoviny není jenom to nám všeobecně známé, ale především to, co je uloženo v podvědomí a neradi si připouštíme.

Obavy o práci, nefungující manželství, strach z nezvládnutí splácet hypotéku, či strach o děti a nejbližší, to vše a mnohé jiné patří do kategorie tzv. emocionální kocoviny. Ta může mít prokazatelně mnohem horší dopady než ta alkoholová. Jedná se o velmi komplexní a bolestnou záležitost, na kterou nezabírá žádná farmaceutická pilulka ani pirátská tráva. Proč? Protože se jedná o nesnesitelnou směs deprese, smutku, úzkosti, vlastní nenávisti, pocitu selhání a strachu z budoucnosti, jinými slovy - pocit marnosti. Bez ostychu a s plným vědomím očekávám pocit marnosti, částečně podpořené acetaldehydem u velké většiny obyvatel nejenom ČR, ale i u části politiků v EU. To již proto, že budou dlouho diskutovat, hádat se mezi sebou a hádat z karet naší budoucnost, používat doporučení tzv. expertů a nebudou mít čas přijímat zvýšenou dávku vitamínů skupiny B, čas na pohyb a cvičení, jež vyplavuje do organismu endorfiny.

Kocovinu různého původu bude podporovat staronová infekce, kterou na dnech ohlásila Světová zdravotnická organizace: tuberkulóza. Pacienti, kteří prodělali covid-19 mají zvýšené riziko vzniku tuberkulózy. Proto je třeba na začátku vyšetřování nemocného s podezřením na covid-19 odebrat vzorek na tuberkulózu. Toto doporučení bylo uvedeno již v desáté verzi doporučení MZ RF ohledně prevence, diagnostiky a léčby covidu-19 v únoru tohoto roku. Ke dnešnímu dni máme již dvanácté doporučení. Kolik doporučení je v ČR, nevím.

Vím však na základě vlastního pozorování, rozhovorů s lidmi po prodělaném covid-19 a po pohledu na rentgenové snímky, že u některých existují v plicích zjevné zůstatkové změny v podobě fibrózy. Proto opravdu nelze vyloučit, že pro tuto kategorii občanů existuje zvýšené riziko vzniku tuberkulózy. O tom, zda může vzniknout před, současně nebo po prodělaném covidu-19 by mělo informovat ministerstvo zdravotnictví. Mne jako občana členského státu EU zajímá jaká opatření připravilo MZ ČR a jaké úkoly zadalo vládě a SSHM. Zajímá mě to, protože covid-19 nemá prakticky zatím nikdo na světě pod kontrolou, tím i pod kontrolou jeho následky a dosavadní řízení pandemie strachu z covid-19 jasně indikuje, že 22 typových krizových plánů v ČR, jiné rizikové studie a vybavení SSHM s platnou legislativou daleko neodpovídají požadavkům zdravého rozumu. Odpovídají ale archetypu českého jazyka a z něho vyplývající psychologie a kreativity v chování a Rashomonovu efektu. Jemu plně odpovídá dosavadní postup vlády ČR a administrace hlavního města Prahy.

Návštěva české kotliny a hlavního města dovolují předpokládat, že tomu nebude jinak a že lépe již bylo. Stačí srovnat si krizovou studii s účastí generála Šándora, současný stav Prahy a osobní zkušenosti s minulými dodávkami vody v cisternách na Smíchově. Stačí uvědomit si, že SSHM má například k dispozici polní nemocnice z 60 let, tj. doby, kterou vítězové voleb proklínají. Prakticky nulové zásoby plynu a privatizovaná skladiště mluví za sebe a hospodářskou politiku vlád ČR a EK. Ta v žádném případě ČR nepomůže. S potravinovými zásobami a soběstačností to není jinak. Dnes máme potravinové zásoby na max. 1,5 dne, místo požadovaných min. 3 dnů. Nebudu se zmiňovat o nulových zásobách dětského mléka, nulových zásobách pitné vody, nekonečných kafkovských jednáních ministerstev o systému zabezpečení vodou v dobách dronů a terorismu. O srovnání skutečné situace, krizových plánů a konání u sousedů na západě (SRN), na severu (například Polsko), nemluvě. Připomínám pouze, že ČR nemá ani zásoby balené pitné vody pro občany. Nevím, jak je tomu se solí, cukrem, toaletním papírem, suchými toaletami apod. Voličům, učitelům všech vzdělávacích institucí a mimoparlamentním opozičním politickým stranám proto doporučuji analyzovat prohlášení nové vlády s cílem uvědomit si rostoucí rizika a zkvalitnit přípravu řešení rychle blížících se nových krizových situací prakticky ve všech oblastech každodenního života a lokalitách, bez ohledu na vládu. Příští rok bude pro ní zkouškou, nebude mít čas na občany-voliče a budou komunální volby.

Osobně v programovém prohlášení nové vlády budu hledat zmínku o úpravě legislativy týkající se SSHM, dovolující mj. zohlednit malou konkurenceschopnost českých výrobců. Ale i zmínku o urychleném smluvním zabezpečení ČR českými výrobci zdravotních prostředků a léků. Toto zabezpečení je důležité a aktuální. ČR se svými dvěma nebo třemi společnostmi výrazně kulhá například za SRN, ale i Polskem. Jeho vláda má smluvně pod kontrolou přibližně jeden tisíc společností! S vrozenou zvědavostí budu hledat zmínku o bezkonkurenční pozici Agrofertu v otázce zásob a uskladnění obilí v kontextu pokračování útoků na pana Babiše a představitelného prodeje Agrofertu západním investorům. Budu hledat i zmínku o finanční a legislativní podpoře obnovení městských studen a strategických vrtů v krajích a okresech. To proto, že i staré komunistické pojízdné čističky vody jsou mnohem lepší než moderní nic nebo sdílení a zamezí občanským nepokojům v situaci, podobné té s nedávným tsunami. Řešení zpracování zdravotních odpadů, včetně tzv. jednorázových roušek s omezenou dobou použití a v neposlední řadě zpráva o kafkovských nákupech vakcín bez existujících ledniček a těžkého vojenského zařízení v době, kdy nebude ve vzdálenosti dostřelu žádný nepřítel, kdy komunikace mezi NATO a RF se přesunula na úroveň generálních štábů velmocí, mohou napomoci vrátit občana ke čtení tištěných materiálů a tím zmírnit dopady digitální posedlosti.Předpokládám, že programové prohlášení vlády ČR bude ignorovat výbušnou směs namíchanou politiky a EK, kterou představují ceny za energii (plyn, elektřina), benzin (s následným omezením cestování) a rostoucí všeobecná chudoba. Ta postihne cca 60% českých občanů se sklonem k levicovému myšlení a levicovým hodnotám. Pro srovnání uvádím, že v RF lze identifikovat až 80 % levicově myslících. Předpokládám, že programové prohlášení vlády ČR občanům nezadá otázku týkající se počtu jaderných elektráren ve světě, které se obejdou bez ruské technologie nebo její části. A že vláda nevysvětlí voličům rozdíl mezi Novým údělem v USA, realizovaným ve 30. letech 20. století, údělem ve smyslu životního naplnění, osudu a poslání – něco, co je nám od přírody či od Boha dáno do vínku a Zeleným údělem se zeleným vodíkem, pro jehož výrobu formou elektrolýzy se potřebuje voda čistší, než je voda destilovaná, je nabíledni. Taktéž nabíledni bude ticho o investicích SRN v pohraničí do výroby strategických produktů, které přilákají poslední zbytek českých mozků a talentu.

Ve snaze vyhnout se nepříjemným pravdám a rozhodováním očekávám, že nová vláda ČR, podobně jako mnohé jiné v EU se rozhodnou pro popírání faktů. To se bohužel stalo vlastní i části voličů.  Oficiální média budou pokračovat ve svém konání ve smyslu Rashomonova efektu a proto se od nich nedovíme například, že výkonný ředitel Arianespace SAS - Stéphane Israël ze známých důvodů zapomněl po úspěšném startu satelitů společnosti OneWeb zmínit se, že je vynesla do vesmíru ruská raketa  Sojuz-2.1b a trapně doháněl slušnost a plnost informace až po vtipné připomínce GŘ Roskosmosu Dmitrije Rogozina. Že vyřešit problém nedostatku cca 25 miliard metrů krychlových plynu v Evropě je možné pouze tehdy, když západní politici přiznají své chyby, rozhodnou se pro dialog s Gazpromem, vezmou pod kontrolu zprivatizované sklady a nebudou se spoléhat výlučně na obnovitelné zdroje energie, občané také neuslyší a nepřečtou si. Přestože všichni vědí, ževětru a dešti neporučí ani kapitál. Ten nemůže dát záruku, že zelený úděl se nestane konečnou zastávkou na cestě k opravdové revoluci mas. Jako třetí a dnes poslední příklad se krátce zmíním o povolební situaci v SRN.

Tam se tři strany s různými tradicemi a různými názory rozhodly vytvořit koalici. Důvod jejich vítězství ve volbách a rozdíl oproti CDU a CSU byl stejný: vyzařovali energii. Jak to tak je, nemůže zůstat, věta FDP z volební kampaně vyjádřila politický postoj k životu mezi sociálními demokraty a Zelenými. Na otázku Jak to má být?, existuje odpověď ve formě naděje. O ní dnes nebudu psát. Připomínám pouze, že pragmatismus dovoluje lidsky spolupracovat, je nezbytný pro úspěch a může řešit i protiklady způsobené zelenou přísností v šíření větrné a solární energie a snižováním byrokracie. Nevyřeší ale problematiku spojenou s datem a otázkou - Kdy to začne? Před Vánoci, řekl Olaf Scholz včera, v pátek. Ve srovnání s formací v roce 2017 by to bylo extrémně rychlé. V té době totiž trvalo půl roku, než se černo-červená koalice ustanovila. Přesto je dnes nazvané datum absurdní: 26. října se sejde nový Spolkový sněm, poslanci volí prezidium, ale poté musí být celé týdny neaktivní.

V několika federálních státech se autoři ústavy přiznali, že taková věc ve skutečnosti není možná. Například v Meklenbursku-Předním Pomořansku má vítězka voleb Manuela Schwesigová na sestavení vlády pouze čas do 23. listopadu. Pokud by do té doby neuspěla, státní parlament by mohl být rozpuštěn. V sousedním Bavorsku je ústava ještě přísnější. Článek 44 stanoví: Předseda vlády je volen nově zvoleným sněmem nejpozději jeden týden po svém zasedání. V opačném případě bude sněm rozpuštěn. Rashomonův efekt a kocovina, jak vidíme, neznají hranice. V závěru příspěvku několik slov o našem velkém bratrovi, kterému by se mohla nová vláda věnovat, i když s pravděpodobností hraničící s jistotou je pozdě: Google. V roce 2018, v důsledku úniku veřejnost mohla seznámit se s 8 minutovým video, nazvaném (ve vlastním překladu) Sobecká kniha. Jedná se o interní projekt společnosti Google.

Z videa vyplývá, že společnost má všechny možnosti přeprogramování lidstva, a že hodnoty společnosti musí být distribuovány a chráněny po celém světě. Již z uvedeného vyplývá pravděpodobnost, že společnost Google byla založena utopisty. Ti mezitím dokázali, že jsou odhodláni nekompromisně aplikovat moc. Podobně jako se o to snaží EK. A to je vážná hrozba nejenom pro demokracii, ale i jiné formy řízení státu. Podle odhadů odborníků konajících ve stínu, které nebudu jmenovat, protože nikdo mi nemusí věřit, nehledám pravdu a rád se mýlím, od roku 2015 až 25 % volebních výsledků v různých zemích světa byly spolurozhodnuty Googlem. Jestliže zpočátku byl Google neškodný a pomocníkem, v průběhu svého vývoje se transformoval do metastazujícího monstra, které kontroluje lidstvo s pomocí více než dvou set služeb, programů a více než 3 tisíc změn vyhledávajícího algoritmu každý rok!

Jako jeden z mnoha příkladů uvádím akvizici výrobce inteligentních termostatů. Po akvizici v termostatech Google umístil mikrofony a nikomu neřekl ani slovo. GDPR (česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Google dodnes nezajímá. Jinak by se do termostatů nemohly dostat vestavěné kamery. V lednu tohoto roku Google oznámil uzavření transakce pro nákup FitBit. S jeho pomocí se sledují zdravotní data. Během pandemie strachu z covid-19 získal Google přístup k obrovskému množství dat o zdraví Američanů. Osobně předpokládám, že nejenom o zdraví Američanů, protože Google se podílí na správě amerického národního skladu DNA. To znamená například, že Google má pod kontrolou mj. i obrovské množství dat hledačů předků. Není proto divu, že Google v různých etapách svého vývoje změnil návrh kontextové reklamy, a že v USA žádná vláda nikdy vážně nevystupovala proti Google. Podpora demokratů a regulací nehořící republikáni stojí proti EU. Bylo by nejenom pro mne zajímavé najít v programovém prohlášení vlády něco konkrétního na toto téma v kontextu skutečnosti, že Google má cca 100 miliard USD volných peněz na placení pokut nebo cokoliv jiného. Že Google již dnes může oslovit až tři miliardy lidí a ve světě bezpečnostních profesionálů se předpokládá, že v příštím roce to číslo dosáhne 4,5 miliardy. Uvedené představuje komplexní výzvu týkající se ovlivňování bezmocných a zranitelných dětí a vnuků a odpovědnosti rodičů, jimiž jsou i někteří členové budoucí vlády ČR. Ať dělají, co dělají, nikdo z nich a voličů popírajících fakta se nevyhne Rashomonovu efektu a kocovině. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Rakety nad Chrámovou horou

Rakety nad Chrámovou horou

Jan Campbell 

17. dubna 2024
Množství dotazů ve smyslu, co bude dál, bude velká války, co dělat apod., které dostávám, vybízí mě odpovědět krátce: Nevím.

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné… (2)

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné… (2)

Jan Campbell 

15. dubna 2024
2.1 Krátce k charakteru Pattona v kontextu současného vojenského dění

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné…. (1)

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné…. (1)

Jan Campbell 

13. dubna 2024
Rok 2024, jako každý rok, přináší dárky, kterých bychom si měli vážit. Dárky příjemné i nepříjemné, v každém případě ale vytvořené člověkem s jeho výjimečnými schopnostmi: lidskými a zvířecími. Přičemž obě mají nadčasový charakter a platnost.

Sláva vědcům, letcům a kosmonautům

Sláva vědcům, letcům a kosmonautům

Jan Campbell 

12. dubna 2024
Příspěvek jsem napsal 12. dubna, v den, kdy jsem měl vystoupení na konferenci v Jekatěrinburgu na téma-Analýza domácích a zahraničních hodnotových praktik (v kontextu, jak migrace mění hodnotové orientace).

Hlavní přístupy a strategie Kazachstánu v ŠOS

Hlavní přístupy a strategie Kazachstánu v ŠOS

Jan Campbell 

6. dubna 2024
Hlavními cíli ŠOS (Šanghajské organizaci pro spolupráci) v souladu s Chartou ŠOS ze dne 7. června 2002, jsou posílení vzájemné důvěry a dobrých sousedských vztahů mezi členskými zeměmi;...

Proměna

Proměna

Jan Campbell 

4. dubna 2024
Teplejší období tradičně přináší nejen jarní únavu, ale také obnovu a jistý nový začátek. Krátce: proměnu.

Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
71%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
14%