Svátek má: Zina

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Telata tleskají svým řezníkům

Příspěvky - Volkswagenu začal kritický rok (Zbyněk Fiala, 18.1.2020 Vaše věc), Zelený úděl a Zelení gardisté (Jaroslav Bašta,19.1.2020 První zprávy) a projevy rozjetého páru Gréta – Trump v Davosu mě přesvědčily,

že přišel čas několika myšlenkami, odkazy a krátkou provokativní rozvahou přispět do diskuze týkající se epidemie způsobené zeleným virem Gréty a jejími sufléry, doprovázenou koronávirem, prý s kořeny čínského hada, ne myši.

Jak mnozí z nás vědí, zelená epidemie se již dávno před Grétou usadila nejenom v zaskleněných budovách EK a EP, ale i v kancelářích automobilek, politických stran a hnutí a hlavách mnohých poradců a expertů. V Davosu se včera prezident Trump snažil šířit virus optimismu, asi i proto, že je to to nejlepší, co může člověk udělat pro své zdraví a imunitu v době, kdy se značným vědeckým zpožděním a bez důkazů, jak se virus dostal do Wu-chanu, se požadují opět miliony USD, Euro na boj s koronavirem a jeho možnými následky. Hned v úvodu sděluji, že epidemie virů zelené Gréty a optimisty Trumpa se mi jeví mnohem nebezpečnější než epidemie koronaviru včetně ptačí chřipky na Vysočině. Proč?

Jestliže Gréta tvrdí, že Náš dům stále hoří. Vaše nečinnost rozdmýchává plameny každou hodinu… S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda, tak má důvod běhat po světě, aby neshořela v plamenech hořícího domu. Jestliže Trump tvrdí, že vše je doma v pořádku a nikde není a nebude lépe než u něho doma v Americe, tak má důvod pro co nejkratší, ale zcela určitě nejdražší pobyt v Davosu, ve srovnání s pobyty elit, jejich tisíc jetů a slouhů. Jestliže existuje podezření na vědecké zpoždění a nemožnost dokázat skutečný původ koroaviru a jeho následky, neexistuje důvod plnit novoroční hrdlo farmaceutické husy čerstvými milióny či miliardami, pokud nám vědci přesvědčivě nedokáží, kam a jak zmizely miliardy dané v nedávné minulosti (2002 a 2003). V té době jsem měl možnost osobně pozorovat paniku lidí a chladné hlavy šéfů farmaceutických firem schopných rychle prodávat teploměry a další novinky v koronavirem rozbouřeném jihoasijském trhu s jeho neviditelnou rukou.

Předpokládám, že počet obětí šířící se epidemie páru Gréta – Trump v Evropě se bude počítat na miliony, časová osa bude mnohem delší než osa čínského Velkého skoku vpřed a EU nenajde dostatek občanů se selským a vědeckým rozumem, který by jí umožnil konat pro blaho ne tak obdařených a obdařených, rozhodnutých bojovat s konkurencí. Ta již plánuje v Asii zavedení G6 k roku 2030. V té době budeme pořád ještě bojovat s Huawei, s autokolonami na pražském okruhu a jinde a pozorovat kytky, trávu a ptáky z vlaků.

Asi i proto Ursula von der Leyen & Co začala konat podle staro - nového pravidla EK: Z malé hlouposti je možné udělat ještě větší hloupost a v tradici, že Německé chyby nikdy nejsou malé. Vydala příkaz připravit Konferenci k budoucnosti Evropy po té, co ji došlo, že její volba do současné funkce poškodila důvěru mezi Evropskou Radou (ER) a Evropským Parlamentem (EP) a tím i důvěru občanů k celé EU. Jsem zvědavý, jak se bude popularizovat konference v ČR, jak se budou vybírat občané členských států EU, kteří mají být pozváni účastnit se tohoto politického grémia s právem vyjádřit se k problematice zlepšení demokracie v EU, a bude - li výsledek jiný, než mé očekávání: Nula.

Co se týče Zeleného údělu, cituji z posledního odstavce příspěvku kvůli popisu údělu, protože blbost je opravdu nakažlivá i přes propast času a protože ani mladá politická hnutí a strany neintegrují vědecké poznatky do svých politických programů a propagandy. Tím podporují debilizaci společnosti v očekávání, že telata budou i nadále tleskat svým řezníkům.

Citát: Zelený úděl totiž splňuje všechno, co charakterizovalo čínský Velký skok vpřed – jde také o ideologicky motivovanou špatně připravenou modernizační politiku. Míra škod bude přímo úměrná tvrdosti při jejím prosazování. Zatím naštěstí chybí ten Velký kormidelník, protože Ursula von der Leyen ani Frans Timmermans nevypadají, že by tuto roli zvládli. Leda by pan Thunberg konečně Gretě dopsal těch symbolických 427 citátů, vydali Zelenou knihu, se kterou by každý pátek mávali nad hlavami Zelení gardisté a pokřikovali na nás, že jsme jim zkazili dětství, že se z toho nevykroutíme, a že nás postaví ke zdi. U nás by se toho mohl chopit Milion chvilek, a na svých pódiích konat veřejné procesy s klimaskeptiky, protože také navazuje na tradici čínské kulturní revoluce. Blbost je holt nakažlivá i přes propast času.

Co se týče problematiky elektro-automobilů, EU norem a podobných bičů, kterými se pohánějí divoké technologické dostihy v EU, popsané v příspěvku Volkswagenu začal kritický rok, omezím se na odkaz: Některé důsledky hromadného rozšíření elektromobilů pro ČR (11.11.2019),strana 30, Rubrika: Infrastruktura, Oborové tituly). Studium pouze tohoto jednoho českého materiálu ČVUT by mělo stačit vládě, lobbyistům a politikům přehodit výhybku a vydat se cestou selského rozumu.

Ti, kteří chtějí vědět více a pochopit rozsah bludu zelených gardistů doporučuji podívat se do historie, zopakovat si fyziku a dostudovat si následující, aby mohli lépe pochopit kritická hodnocení a z nich vyplývající skepsi k nové módě.

Historie skleníkových plynů sahá až k roku 1824. Tenkrát byly plyny zobrazeny pomocí klamu, ne - li podvodu. Čekaly až do 70. let minulého století na znovuobjevení mocnými démony, kteří zvítězili nad suchou vědou. Od té doby se stala velká část obyvatel obětí globálního oteplování. Málokdo si uvědomuje historický kontext, klimatické periody a jejich průběh v minulosti. Démoni, včetně Gréty se proto mohou radovat, podobně jako optimista Trump se zlobit, vyhrožovat (EU i v Davosu) nebo se smát.Globální oteplování je blízké deficitu selského rozumu. Provokuji: Jedna molekule oxidu uhličitého obklopená cca 2.500 molekulami vzduchu nemůže totiž za žádných podmínek nic ohřát. Stačí si představit stavbu z 2.500 cihel, kterou by měla vytápět jedna teplá cihla. Zjednodušeně lze také dokázat deficit selského rozumu na příkladu oděvu Eskymáků. Jejich oděvy by nemohly být hřejícími, kdyby existovala radiace na často uváděné úrovni (vně 524 W/m2, tj. 37°C, uvnitř 221 W/m2, t.j. - 23°C) a kdyby neexistoval ohřívající efekt způsobený vzduchovým prostorem. Takový efekt nemůže existovat při zvýšené nebo vysoké radiaci. Do třetice stačí si představit následky ignorování již jazykového rozdílu mezi fyzickými a biologickými procesy, aby i málo vědecky vzdělaný člověk začal mít pochybnosti.

Fyzikové většinově nepraktikují koncepční analýzu a často ignorují intuitivní logiku. Proto není pro mnohé pochopitelné, že výfuk spalovacího motoru s lambda sondou a platinovým filtrem lze srovnat s lesním vánkem proti uhelné elektrárně. Absurdity vzniklé aplikací pouhé matematiky v kontextu přírodních jevů, které nelze zjednodušovat, dovolují tvorbu pohádek zelených gardistů o akumulaci tepla. Protože se pohádky používají při hodnocení globálního oteplování, je nutné připustit, že mezivládní panel o klimatických změnách (IPCC) není nezávislá vědecká instituce. Opak je pravdou.

IPCC je instituce vymyšlená politiky s cílem produkovat výsledky definované jejími loutkovodiči. Několik vědců, kteří se ještě angažují v IPCC po odchodu kritiků a kriticky myslících vědců nemění nic na tvrzení o skutečné funkci a roli IPCC. Důkazy nabízí popsání saturace ve zprávě IPCC z roku 2001(AR3), zprávy z roku 2016 (11-13.4 v Kenya) a z roku 2019 (2 – 6. srpna v Ženevě, Švýcarsko). Argument, že radiace chladí Planetu, protože jí neprochází, naopak, pohybuje se kolem ní, a že atmosféra nepotřebuje skleníkové plny absorbovat a udržovat teplotu je pro zelené gardisty a démony nepochopitelný.

Podobně nepochopitelná jsou pro ně následující fakta: 1) Teplo nemůže být zachyceno a uschováváno v atmosféře. 2) Ředění (dilution) v řádu 2,500 tvoří (prakticky) nulu. 3) Zmiňovaná radiace Země ve výši 79% se rovná rozžhavenému železu. 4) Vzduch nemá tepelnou kapacitu, která by mohla vyhřívat oceány nebo zapříčinit tání ledu. 5) Nesprávná měření teploty (fake temperature measurements) skrývají malé množství tepla. 6) Výpočty začínající na očekávaném konci přinášejí téměř vždy nepravdivý výsledek. 7) Je pravděpodobné, že dojem zmenšujícího se počtu kriticky myslících vědců a kritiků IPCC je způsoben zkorumpovanými médii a neznalostí patologické vědy. Její principy a symptomy definoval laureát Nobelovy ceny za Chemii (1932) Irving Langmuir (1881 – 1957). Tento americký chemik a fyzik jako první pojmenoval ionizované prostředí s kolektivním chováním plazmou, zabýval se mj. meteorologií, pohyby vod v oceánech a objevil povrchovou cirkulaci vodních mas v Sargasovém moři, známou jako Langmuirova cirkulace.

Zájemci o podrobnější vědeckou kritiku zelených gardistů a démonů si mohou nastudovat Stefan-Boltzmannův zákon. Ten byl publikován v roce 1879 rakouským fyzikem a zakladatelem statistické fyziky Ludwigem Boltzmannem (1844 – 1906) a matematikem a básníkem slovinské národnosti s rakouským občanstvím Jožefem Stefanem (1835 – 1893). Zákon popisuje celkovou intenzitu záření absolutně černého tělesa a sděluje, že intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa.

Boltzmann založil společně s Jamesem Maxwellem statistickou mechaniku, významné Maxwell-Boltzmannovo rozdělení, popsal entropii jako mikroskopickou veličinu a byl zastáncem atomistické představy. Jeho dočasný odpůrce Max Planck se však při svém Planckově vyzařovacím zákoně vrátil k Boltzmannově představě. K ní se řadí i Boltzmannova konstanta, často zvaná slavná rovnice. Ta popisuje mj. schopnost každého plynu zaujmout během doby stav rovnoměrně rozdělené energie. Jako první použil statistickou metodu pro popis tepelného záření a odvodil zákon nazvaný svým jménem (speciální případ Planckova zákona) popisující část tepelného spektra těl.

Dnes poslední nabídku k zamyšlení nad bludem zelených gardistů  nabízí práce švýcarského fyzika a matematika, zakladatele hydrodynamiky, Daniel Bernoulliho (1700 – 1782). Po něm nazvaná Bernoulliho rovnice představuje vztah užívaný v mechanice tekutin, který vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny. Z rovnice vyplývá, že tlak proudící kapaliny klesá s rostoucí rychlostí. Pokud plyn proudí trubicí dostatečnou rychlostí, tlak v tom místě se natolik zmenší, že toho lze využít například pro odsávání. Tomuto jevu se říká hydrodynamický paradox. Využívá se mimo jiné u rozprašovačů, natěračských stříkacích pistolí, ejektorů nebo v karburátoru apod.

V závěru příspěvku připomínám, že mnohá rozhodnutí velkých koncernů jsou chybná. Proč? Rozhodnutí jsou většinově odvozená z vojenských procesů rozhodování (například dieselgate) a nemohou integrovat průmyslový konkurenční boj na život a na smrt (například Fiat-Daimler-Chrysler-Renault-Citroen-Opel proti VW). Proto realizace elektro-auto-mobility v Evropě má část symptomů patologické vědy dovolujících představit si, že cílem je potlačení vlivu evropského automobilového průmyslu. Ten se rozvíjí v Číně, podobně jako v Japonsku po svém, jinak. Evropa se snaží dohnat trend, ale nechápe princip jak předběhnout a přitom nedobíhat. Tento princip používám často v rámci lekce o kritickém myšlení.

Nechá se použít i při hodnocení zdražování dálničních nabíjecích stanic v evropské síti na 0,79 Euro za kWh. Při takové ceně našinec zaplatí za hodinu při spotřebě 30 kWh cca 600 korun a dovolenou v Chorvatsku na vlastní ose si bude moci zapsat do knihy vzpomínek a přání. Protože EU není t.č. schopná vyhrát obchodní válku s USA,  kde se tisknou dolary v množství potřebném pro udržení optimismu a hollywoodského úsměvu, mohu si představit, že s pomocí Elona Muska (1971) a vyhrůžky ohledně cla na automobily ve výši 25% pohádka o elektromobilech bez emisí může obsahovat i scénu, ve které Mladá Boleslav se bude podobat opuštěnému Detroitu a v české kotlině budou jezdit oprášené škodovky.

Vím, že žádný věštec neví nic o svém osudu. Jeví se mi ale, že kritika projevu a vyhrůžek prezidenta Trumpa v Davosu předsedou německých Zelených, Roberta Habecka (interview Instagram německé ZDF) míří správným směrem. Nebude ale stačit ani ve spojení s kritikou šéfa německé levice Bernd Riexingera ke změně hospodářské politiky SRN a EU. A to ani tehdy, až v Bruselu uvěří dvojstránkovému (A4) srovnání nesprávně interpretovaných faktů prezidentem Trumpem. Srovnání vypracoval a s pomocí své manželky rozdával v Davosu laureát Nobelovy ceny za ekonomii (2001) Joseph Stiglitz (1943). Nevěřím, že cca 600 účastníků v neděli započatého cca 50 km dlouhého zimního pochodu za klimatickou spravedlnost (Winterwanderung für Klimagerechtigkeit) z Landquart do Davosu, dosáhne svého cíle: Zrušení světového hospodářského fóra (WEF Davos). Proč? Telat tleskajících svým řezníkům zatím neubývá. Naopak. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
21%
Ne
transparent.gif transparent.gif
8%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
71%