Svátek má: Iva

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Výhled ze Smíchova (15 minutový)

Ať se dívám ve dne nebo v noci, nahoru, dolu, do leva nebo doprava, bez brýlí nebo s brýlemi, černými, růžovými či bezbarvými, které mi předepsala lékařka, s dalekohledem nebo bez něho, vidím pořád to samé:

Nekonečnou řadu otázek bez jasných odpovědí, neposlušnost části společnosti, ticho na pěšině vedoucí ke zmenšení pandemie strachu a mezinárodní solidaritě. O autoru koronaviru a o někom ochotnému prohlásit konec vyčerpaného a začátek rodícího se nového systému, nemluvě: absolutní ticho.

Příspěvek nemá ambici šířit poplašnou zprávu, vyzývat k nenávisti nebo plnohodnotně odpovědět tak, jak může biolog nebo virolog. Nemám k dispozici originály dokumentů. Mám ale k dispozici – jako by měla mít každá vláda, všechna klíčová ministerstva a bezpečnostní služby celou řadu veřejně dostupných referencí, které věrohodně indikují s pravděpodobností 50 : 50, že potenciálně máme co dělat s trestuhodnou lidskou vědeckou tvorbou zneužívající přírodu, zneužitím vědeckých znalostí o člověku a jeho chování ve prospěch neviditelných, nebo s aktivní obranou přírody. Ta fungue podle zákona: útok je nejlepší obrana.

Výchozí téze

Výchozí téze pochází ze zatím nezveřejněné práce - Zamyšlení nad Leninem, jehož 150. výročí se blíží. Cituji: Moderní, globální sociálně – hospodářská a finanční krize, jejíž vrcholy představuje rok 2008 a současný rok 2020 v prvním čtvrtletí, představuje pandemii strachu ze zcela vyčerpaného mnohokrát s pomocí válek transformovaného kapitalismu, založeného na expansi, dluhu a virtualitě. Není daleko doba, kdy symbol kapitalismu – USD se stane pouze jednou z několika měn v rodících se nových vztazích mezi státy.

Je možné s pravděpodobností hraničící jistou tvrdit, že dojde v celé řadě států k revolucím ve známých, méně známých a dnes mnohým z nás nepředstavitelných formách revoluce. Nabízí se otázka: Co bude s ČR, kde bude a kde by mělo být její místo v novém řádu a nových vztazích mezi státy minimálně atlantické, eurasijské a asijské civilizace?

Z pozice cyklického charakteru historie je očividné, že zraje to, co přivedlo Lenina k moci a je možno zjednodušeně formulovat: Moc není schopná ekologicky, efektivně a ekonomicky vládnout po staru a lid není ochoten žít po staru. Oslabené křesťanství a pravoslaví se svým silným národním duchem, která se přijímají, a pokrytecký ateismus a mesiasmus končí v nouzi a před svojí smrtí. Vše je vystaveno islamismu, který se nepřijímá, protože je vrozen.

Cynthia

Cynthia (1956) je jméno americké tanečnice a zpěvačky známé v české kotlině především z vedlejší role v Hříšném tanci. V roce 1983 tančila po boku Johna Travolty ve filmu Staying Alive (režie Sylvester Stallone), který bývá často označován jako Horečka sobotní noci 2. Ve filmu Cynthia zpívá mimo jiné písničku, jejíž název popisuje aktuální úkol vlád prakticky všech států světa: Finding Out The Hard Way.

Cynthia (1939 – 2015) je také jméno první manželky britského hudenbníka John Lennona.  Cynthia (B. Whitchurch) je světoznámá australská mikrobioložka, zakladatelka Microbial Imaging Facility  a vedoucí výzkumu na Institute of Infection, Immunity and Innovation. Ke třem stejným jménům lidí různých karier a osudů řadím název umělé bakterie. Ta již dnes, spolurozhoduje o našem s vámi osudu: Cynthia. O cestě k ní mluví za sebe veřejně dostupná vědecká fakta bez pomoci fantazie.

Trochu historie

Německy mluvící, v českých Hynčicích narozený přírodovědec, zakladatel genetiky, působící jako mnich a později opat augustiniánského kláštera ve Starém Brně - Gregor Johann Mendel (1822 – 1884), zveřejnil v roce 1866 svůj objev základních zákonů dědičnosti.

Johannes Friedrich Miescher (1844 – 1895), švýcarský lékař a přírodovědec učinil v roce 1869 na půdě Tübingenské univerzity objev: Z jader bílých krvinek izoloval směs různých látek bohatých na fosfát, kterou pojmenoval nuklein. Skrývaly se za ní nukleové kyseliny DNA a RNA. Proto musí a také je Miescher  považován za objevitele DNA.

Na první pohled nebude mnohým zřejmý význam uvedených objevů a spojení se současnou pandemií strachu. Zdůrazňuji strachu, ne koronaviru. Nikde totiž nenacházím srovnání statistik průmerně úmortnosti států před koronavirem a po jeho působení. Platí to i pro ČR. Stačí však připomenout a uvědomit si, že obejvy zlákaly a i dnes lákají mnohé, často ješitné, falešně ambiciózní vědce s chutí an velké peníze k pokračování, modifikaci vývojů objevů z minulosti, nehledě na představitelné a nepředstavitelné následky pro lidstvo a Planetu.

Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht Kossel (1853 – 1927) nepatří do uvedené kategorie. Tento německý lékař navázal v roce 1878 ve Štrasburgu na práci Friedrich Mieschera. V roce 1910 obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za výzkum v cytologii, zvláště proteinů a nukleových kyselin. Ve svém projevu během předání Nobelovy ceny 12.12.1910 mimo jiné řekl: Es gelang mir, eine Reihe von Bruchstücken zu erhalten … welche durch eine ganz eigentümliche Ansammlung von Stickstoffatomen gekennzeichnet sind. Es sind hier nebeneinander … das Cytosin, das Thymin, das Adenin und das Guanin.

Do řady uvedených tří vědců patří další třetice: Richard Altmann (1852 - 1900), německý patolog a histolog, objevitel mitochondrií v roce 1886 a nukleové kyseliny v roce 1889. Hermann Emil Fischer (1852 – 1919), německý chemik, autor Fischerovy projekce a nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1902 syntetizoval cukry a určil jejich strukturu. Alexander Robertus Todd (1907 – 1997), skotský biochemik, je nositelem Nobelovy ceny za chemii (1957) za výzkum v oblasti struktury a syntézy nukleotidů, nukleosidů a koenzymů.

Za oceánem to byl mimo jiné Oswald Theodore Avery (1877 – 1955), americký lékař kanadského původu a jeden z prvních molekulárních biologů vůbec. Nejznámější je jeho podíl na Averyho - MacLeodově - McCartyho experimentu v roce 1944, kterým bylo dokázáno, že genetickým materiálem je DNA. Kyvadlo výzkumu DNA se vrací do Evropy.

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887 – 1961), rakouský teoretický fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky známý zjednodušenou formulací Schrödingerova rovnice, za kterou obdržel v roce 1933 společně s Paulem Diracem Nobelovu cenu přispěl významnou měrou nejen ke kvantové fyzice, ale i historií a filozofií fyziky a vědy obecně. Jeho kniha Co je život? (1944) ovlivnila celou řadu vědců, kteří stáli u zrodu molekulární biologie, včetně objevitelů molekuly DNA Francis Crick či James D. Watson.

Tito pánové se ve své práci z roku 1953 zmínili pouze několika slovy o Rosalind Elsie Franklinové (1920 – 1958). Tato anglická biofyzička, chemička a bioložka se zabývala rentgenovou krystalografií a velkou měrou přispěla k objasnění molekulární struktury DNA, RNA, virů, uhlí a grafitu. Její práce na difrakčních obrazech DNA byly totiž následně použity k správnému určení struktury DNA Watsonem a Crickem. Franklinová s pravděpodobností hraničící s jistotou proto sama rozpoznala strukturu DNA dříve než Watson a Crick.

Krátká zmíňka o historii mikrobiologie a genetiky dovoluje zamyslet se nad vědou a směrem jejího vývoje, nad charakterem člověka - vědce, pýchou, ješitností a ambicích a možnostech zneužití vědecké práce dnes plně závislé na mocných finančnících bez duše. Grantový, průmyslem a finančníky bez duše placený vědecký výzkum vede společnost oslabených států jednou nohou do pekel a druhou k naději, že příroda svým útokem nás zastaví.Bakterie Cynthia

Hamilton Othanel Smith (1931) je americký biochemik a mikrobiolog. Patří mezi průkopníky genomiky. Spolu s Wernerem Arberem a Danielem Nathansem je nositelem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1978. Cenu dostali za podíl na objevu restrikční endonukleázy typu II. Mnohem důležitější pro nás malé smrtelné je vědět, že tento pán od roku 1998 pracuje jako klíčový vědec v organizaci Celera Genomics a pravděpodobně ještě dnes vede tým výzkumníků na J. Craig Venter Institute. Ten se věnuje především výzkumu a výrobě syntetických bakterií, například Mycoplasma laboratorium, zvané Cynthia. Česká Wikipedia nemá asi ráda umělé minimální geny, jejichž výzkum začal variací genu schopného komplexních biotechnologických procesů potřebných pro výrobu paliv z cukru, vytažení kysličníku uhličitého z atmosféry apod. Jinak by bylo možné ji doporučit a z ní více citovat.

21. května 2010 zveřejnil časopis Science, že Venter-Gruppe úspěšně syntetizovala gen bakterie Mycoplasma mycoides z komputerového protokolu a úspěšně ho transplantovala do existující buňky Mycoplasma capricolum po té, co její DNA bylo odstraněno. Tady pozor!  Již předtím, a to v roce 2003 ta samá skupina vědců syntetizovala gen viru Phi X 174 bacteriophage. Jestli se nemýlím je pan Smith také vědecký ředitel privátní společnosti Synthetic Genomics založené v roce 2005 Craig Venterem. Její výzkum se koncentroval na průmyslové využití recombinantu algae a dalších microorganismů. V roce 2008 Smith Hamilton a Drs. Craig Venter a Clyde Hutchison zveřejnily syntetizaci známou pod M. mycoides JCVI-syn1.0. Tím se dostávám blíže k jaru 2010, Mexickému zálivu a jádru věci.

Na jaře roku 2010 došlo k největší ekologické havárii v dějinách USA. Dosud tento primát držela havárie tankeru Exxon Valdez u Aljašky v roce 1989. Tehdy do oceánu vyteklo 257 000 barelů ropy. Podle oficiálně zveřejněných dat uniklo od potopení těžební plošiny Deepwater Horizon 2010 za pět týdnů něco mezi 64 a 148 milióny litrů ropy. Denně z něj neunikalo 800 000 litrů, jak se dlouho tvrdilo, ale cca tři milióny litrů. Světová veřejnost byla obelhávána společností BP (CEO Doug Suttles), koupenými vědci a politiky jako málo kdy předtím v historii. O trestech a pobytech někoho z uvedených ve vězení nic nevím.

Vím však, že zpočátku vědci vzali k utěsnění intracelulární organismus, známý jako Mycoplasma genitalium. Ten obsahuje 482 genů. S pomocí chromozomů vytvořili bakterie s plně počítačovou DNA. Hlavním úkolem umělé Cynthia, která je rezistentní na antibiotika bylo odstranit následky havárie, aktivně zpracovávat ropu a rychle se množit. V roce 2011 byla Cynthia vypuštěna do oceánu, dnes již prokazatelně rychle, bez řádné vědecké přípravy, profesionální etiky a bez klinických zkoušek na lidech. Proto se dodnes nemluví a nepíše o příčině smrti více než 5 tisících ptáků v Arkansasu, více než 100 tisících mrtvých rybách na pobřeží Louisiana a 128 mrtvých zaměstnancích BP.

Podle dat University of the District of Columbia (UDC) onemocnělo v blízkosti Gulf of Mexico do 40 % obyvatel infekcí vyzývající dušnost, horečku a onemocnění kůže. Nikde se nepíše o diagnoze. Nebudu pokračovat v popisu trestuhodné chamtivosti BP, jejího vedení a nezodpovědných a koupených vědců a zneužití jejich práce zástupci kapitálu. Nebudu se rozepisovat o známých a představitelných následcích požívání geneticky manipulovaných produktů, zákonech (i EP) ani o obludném soudním sporu Bayer ve věci herbicidu Roundup.

Doporučení

V závěru příspěvku nabízím odkaz na článek v angličtině ze 14. září 2016 nazvaný Cynthia: Flesh-Eating Synthetic Bacteria that has Gone Wild - 中文分享按钮. Obsah článku indikuje cestu k pochopení diplomatické ofenzivy ČLR na adresu USA jako potenciálního autora koronaviru a pandemie strachu. Pravdivost diplomatické ofenzivy a zmíněného přísloví - útok je nejlepší obrana indikuje v českých médiích nezveřejněná a naTwitteru prezidenta Trumpa také, žaloba USA na ČLR o náhradě škod způsobených koronavirem a pandemií.

Dle veřejně dostupných informací oficiálních agentur, USA jsou zastoupené společností financující prezidentskou kampaň prezidenta Trumpa. USA požadují v žalobě maličkost, kterou si neumím představit, podobně jako si neumím představit bez pomoci koronavirus: prý se jedná o 6 trilionů USD! USA obviňují ČLR z vědomého utajovaní objevení koronaviru v ČLR. V USA si dělají naději, že s pomocí exteritoriality, která jim umožnila se zmocnit aktiv společností RF, se dostanou k aktivám čínských společností. Bude-li žaloba přijata a dojde-li k odsouzení ČLR, přiblížíme se k začátku mnohem většího konfliktu, než představuje obchodní válka, válka proti koronaviru nebo nebezpečí zadlužených států.

EU a její členské státy by si proto měly rychle připomenout známou výzvu USA na adresu Mexika po katastrofě způsobené BP a škodám způsobeným zkorumpovanými vědci a jak na ní bylo reagováno ze strany souseda a ve světě: Mexiko to musí zaplatit! Po Mexiku následovala výzva Venezuele: Venezuela to musí zapaltit! Až přijde podobná výzva EU, která se s jistotou bude líbit Trumpovým příznivcům během současné volební kampaně nebude pochyb o vítězství amerického typu globalizmu a totálním podčinění předlužené se EU a každého členského státu svému spojenci USA. S NATO nebo bez, cvičení v kybernetické, biologické a rozumové válce v nové finanční struktuře budou mít zelenou.

Ať se divám ve dne nebo v noci, nahoru, dolu, do leva nebo doprava, bez brýlí nebo s brýlemi, černými, růžovými či bezbarvými, které mi předepsala lékařka, s dalekohledem nebo bez něho, tvoří se mi v hlavě v kontextu uvedených faktů, které nelze popřít, analýza blízká vojenským, často označovaným jako konspirační teorie. Přelidněnost Planety, nesplatilený dluh USA, největší veřejná zadluženost EU, ČLR jako hlavní hospodářský a finanční konkurent USA a RF jako hlavní vojenský konkurtent USA indikují dlouhý boj v mlze pandemie strachu o nový řád ve světě, dvě možnosti původu koronaviru a začátek a konec pandemie strachu, k jejiž vytvoření koronavirus slouží z důvodu konkretizace akce.

Jestliže je koronavirus dílem člověka, a je jedno s jakým záměrem byl stvořen (občankým nebo vojenským), lze s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že autorský kolektiv ví velice dobře, co dělal, jak ho zničit a ukončit tím pandemii strachu. Autorský kolektiv nebudu jmenovat. Historie veřejného a utajovaného biologického a genetického výzkumu to nedovoluje a mluví sama za sebe. V každém případě lék a lečení člověka budou drahé a současně bezpředmětné již kvůli mutaci viru. Ten za rok, za dva, až budou léky nebo vakcína veřejně dostupné a jejich finančníci bohatší nebude tím, kterým se nám dnes jeví.

Jestliže koronavirus je dílem přírody utočící proti lidské pýše, která vždy předchází pád, nedává smysl tisknout a slibovat peníze, zachraňovat průmysl, spekulanty a platit výzkum léku či vakcíny. Žádný lék a vakcína z vědecké laboratoře nepomohou stát se zoon politikon se zdravou imunitou Tj. imunním tvorem společenským. Jedinou pomocí se mi jeví uvědomit si nutnost okamžitého návratu k všeobecně platným a historií prověřeným hodnotám. Přechod k nim by měl být doprovázen věděním, že srdce člověka bývá před pádem zpupné a slávě předchází pokora. Jestliže pýcha podkopává vše dobré, co by člověk mohl udělat nebo udělá, pokora přerůstá člověka a vše, co mu přijde velké a před čím si člověk se zdravou pokorou přijde malý. Tak malý, nebo ještě menší než je koronavirus.

Všem, již teď spekulujícím podnikatelům, politikům a občanům, kteří přijali současný systém, doporučuji adresovat svá přání autorům koronaviru a pandemie strachu: globálním finančníkům bez duše. Ne vládě - slouhovi a již vůbec ne s odkazem na zákony. Jakmile byl totiž vytvořen zákon, objevil se podvod. Žadatelé o finanční pomoc zcela jistě obdrží odpověď jako Rusové a jejich společnosti v případě Russiagate: Máme důkazy, že jste to byli, ale nemůžeme je zveřejnit před soudem, protože bychom prozradili tajemství. V případě koronaviru tajemství o jeho autorech a pandemii strachu zůstane utajeno až do doby nového řádu na úsvitu. Po té bude vše jasné a pro většinu lidstva pozdě.Indikativní výhled

Nový řád se setká se splátkou globalizace, přičemž pandemie nebude hrát rozhodující roli. Příkladem může sloužit globalizace na konci 19. století, kterou ukončila válka. Ta umožnila konečný rozpad Britského impéria, vzestup USA a zavedení nového finančního systému. Pauzy mezi první a druhou světovou válkou a po ukončení druhé dokázaly nepoučitelnost člověka – pěšáka a vůdců států – figur na velké šachovnici geopolitiky určených k obětování.

Nový řád bude charakterizovat větší a širší používání technologií v mnoha sférách každodenního života, včetně on-line vzdělání. Protože jenom málokdo bude mít možnost a prostředky na personální semináře s profesory, které jsou nezbytné pro kvalitní vzdělání člověka, on-line přivede k úpadku kamených státních a privátních univerzit, zbídačení většiny vyučujících a obohacení vlastníků amerických a čínských vzdělávacích platforem. V následku dojde k urychlené separaci a neléčitelné debilizaci absolutní většiny populace a cílenému zvýšení liteární úrovně a vzdělání tam, kde není žádné nebo je mizerné a potřebné.

Změna v chování člověka způsobená návykem nepřibližovat se, nepodávat si ruku, neobjímat se apod. dovoluje předpokládat známé: Přivyknutí se transformuje do zvyku, nebo do extrému. Historie po ukončení první světové války je příkladem, kterému následoval veselý rozvrat. V době kvetoucího LGBT a roustoucího očtu genderů nelze vyloučit nové stránky sexuality, intimnosti a komunikace mezi individui.

Nový řád bude ovlivněn ČLR. Ta v boji s koronavirem nepraktikovala autoritativní metody jak mnozí sinofobové tvrdí, ale dokázala využít předpoklady vítězství v jakékoliv válce: sociální mobilizace, nekompromisní přístup k disciplíně a fundamentální schopnost řídit stát v duetu: státní administrace – stranicko ideologická vertikála. Proto se zvětšila kontrola KS nad obyvatelstvem, upevnila se její role a zvětšil respekt k ČLR jako takové. Růst západních protičínských akcí a prostředků a spolupráce s ČLR doprovázené pandemií strachu to potvrdí.

Nový řád přinese nové zákony a pravomoci. Příkladem nechť slouží vývoj po 11. září 2001. Lineární prodloužení vývoje po 11. září vede k absolutní kontrole společnosti a finančních toků. Dojde li k ní v atomizované společnosti, kterou představujeme, hrozí jí kolaps. Medicína v prostředí kontrol všeho představitelného a méně představitelného se bude vyvíjet směrem, který lze označit jako sekularizace medicíny podobné válečné a medicinalizace společnosti. Již dnes se jeví, že bez pomoci vojáků se v boji proti pandemii neobejdeme. Méně mrtvol zastřelením nebo výbuchem raket – více omezení s pomocí našich technologií. Místo staré známé výjezdní doložky, nová lékařská, finanční a Bůh ví ještě jaká doložka. O Více bezpečnosti – méně svobody napsal Steven Arthur Pinker, kanadsko-americký experimentální psycholog, kognitivní vědec, lingvista a obhájce evoluční psychologie a komputační teorie mysli ve své knize Better angels of our nature.


Více bezpečnosti – méně svobody se uskuteční s pomocí nepřímého násilí: Přesvědčování pomocí strachu, propagandy a příklady. Nevidím důstojný pohřeb umírajícího systému. Již dnes v případě pandemie strachu jsme svědky psaného. Není mnoho států na světě schopných udržet výjmečný stav, poslat do ulic tanky a kontrolovat ulici. Jinými slovy: Méně mrtvol, a mnohem větší politické změny než byly ty po konci první a druhé světové války, včetně nového finančního řádu. V něm bude mít hlavního slovo nad CB zadlužených států a vládami bez praktické moci něcopodobné nadnárodním investičním fondům. RB OSN se tak může změnit v Radu protivirusové bezpečnosti nové OSN. Karavany z USA v nové podobě, dočasně oslabené ČLR, nejméně potrestané RF a na vedlejší koleji Indie & Co, pojedou dál.

Nevylučuji, že svět bez hranic skončí, vízová politika států, včetně EU se změní a mnozí pochopí, že tzv. černé labutě, k nimž někteří řadí pandemii strachu a koronavirus, nepřilétají náhodně, ale tehdy, když je pro jejich přílet vše připraveno. My, jako společnost bavící se a tím podporující nemorální bohatnutí uměle vytvářených idolů kultury a sportu s prázdnou hlavou, schopnou objednat si v karanténě na Madéře Bugatti za 9.5 milionů Euro, jsme se nepřipravili na pohřeb beznadějně vyčerpaného systému nehledě na skutečnost, kterou představuje ne méně 20 studií provedených v ČR s cílem - jak se chovat a řídit extrémní situace. Budeme se snažit vše řešit po staru, s penězi ve, a ze strachu před novou revolucí. Výhled ze Smíchova potrvzuje: Komu není rady, tomu není pomoci. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell.

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%