Svátek má: Barbora

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Z USA s láskou

Mohu si představit, že prezident Trump neví nic o dnešním koncertu v Salisbury nazvaném Z Ruska s láskou, ale že ví něco o česneku.

(Prý) ho má rád a tudíž, by mohl vědět o starostech amerických česnekových farmářů: cca 90% suchého česneku pochází totiž z ČLR. 10% daň na čínský česnek přinese proto několika farmářům malou šanci na přežití a prezidentovi zvětší o několik tisíc počet volebních hlasů v blížících se volbách. Pro doplnění uvádím, že cena amerického česneku v San Francisco je cca 68 USD za 30 funtový balíček, cena toho samého balíčku čínského česneku je 38-40 USD podle informace USDA. Christopher Ranch v Gilroy, Kalifornie, je největším producentem česneku v USA.

Větší efekt než 10% daň na čínský česnek pro americké farmáře a kompenzaci ztrát Číňanům představuje podle mne rozhodnutí China Feed Industry Association. Asociace doporučuje snížení obsahu americké sóji v krmivu pro čínská prasata. Rozhodnutí doporučit snížení obsahu sóji v krmivu zapadá do plánu ČLR s velkými ambicemi: Přeměnit venkov ČLR v bohatou, čistou, scénicky zajímavou a ekologicky vyrovnanou část země, snadněji se integrující s velkoměsty. V  plánu na přeměnu venkova zaujímá kvalita a bezpečnost potravin první místo. I proto přijel na severovýchod ČLR v posledním zářijovém týdnu prezident Si na inspekci a zdůraznil the importance of ensuring China’s food security so that the country can always control its own food supply.  Plán na přeměnu venkova, jako každý plán obsahující sociální složku, obsahuje komplexní výzvu. Dnešní otázka zní: Jak zvýšit konkurenci schopnost čínských zemědělských produktů a rizikový management výroby. Integrované platformy – farmáři, zpracovatelé, dodavatelé a služby, se nabízí jako řešení. Podobnou platformu inicioval a nedávno prodal jeden z mých studentů žijících v ČLR v oblasti oděvního designu. V modifikované formě je řešení pomocí platformy možné i v českých podmínkách.

V těch si mohu jen velice těžko představit, že široká veřejnost si všimne lingvistické maličkosti z USA. Tu nám nabídl prezident Trump v rámci amerického předvolebního boje, obchodní války s ČLR a sankcí proti RF. Prezident totiž rozehrál zajímavou lingvistickou hru. S ní obohacuje práci některých analytiků. Jakou? K zamyšlení navádí myšlení ex-šéfa CIA John Brennan o výrazech. Výraz interference se totiž podstatně odlišuje od výrazu influence. Proč se zmiňuji o této lingvistické maličkosti? V projevu prezidenta Trumpa na zasedání OSN byl použit výraz China has been attempting to interfere in our upcoming election. Při obviňování Rusů se také používal a ještě používá výraz interfere. Ale: během nedávného 40 minutového projevu, prakticky vyhlašujícího studenou válku, viceprezident Pence v Hudson Institut použil při obvinění ČLR výraz, China was trying to influence the election.

Nevím, samozřejmě, zda prezident a viceprezident koordinovali své výrazy, měli a mají na mysli dva různé koncepty, nebo pouze jeden, který označují různým způsobem. Následky takového zacházení s výroky ale mohou být vážné. Proč?

Protože někoho ovlivňovat nebo ovlivnit – influence – podle právního porozumění v západní Evropě a USA nepatří do kategorie nezákonného jednání. Chci věřit, že je tomu tak i v ČR. Na druhé straně výraz zasahování nebo rušení - interference – představuje aktivní zásah, například pomocí hackerů, technických a jiných prostředků. Rád se dovím od místních pozorovatelů volebního a obchodně výběrové dění, jak hodnotí působení USA v ČR a státech EU: Je to ovlivňování nebo je to zásah a zasahování?

Než se dovím odpovědi, proběhne na hradě CIF (China Investment Forum). Já si mezitím prostuduji 8 až 10 reakcí ČLR na projev viceprezidenta Pence. Zveřejnila je Xinhua a People's Daily. Ta pod evidentním pseudonymem Zhongxuanli 钟轩理. Reakce jsou důležité pro tvorbu představy o reakci EU na projekt mostu v Chorvátsku (který staví čínská společnost) a příští zasedání EU – ČLR iniciativy 16+1. Projekt tvoří jádro příštího příspěvku: Z ČLR s láskou.

Do třetice všeho dobrého i zlého. Dobré - pravděpodobně pro prezidenta Trumpa, zlé -  pro prezidenta Si. Pokud si dobře vzpomínám na události posledních dvou desetiletí je tomu poprvé, co byl vydán do USA v Evropě sloužící člen čínských bezpečnostních složek, (prý) odpovědný za hospodářskou špionáž. Belgie tak učinila předevčírem (11.10.)

Operativní důstojník Yanjun Xu, alias Qu Hui, alias Zhang Hui (Deputy Division Director - MSS’s Jiangsu State Security Department, 6) byl zatčen a obviněn z konspirace a snahy se nezákonně zmocnit obchodního tajemství americké letecké společnosti. Zmiňuji se o tomto případu, protože ho řadím do kategorie prostředků ke zvyšování nátlaku na ČLR, varování Rusům a ostatním (nesouznějícím s politikou USA) a současně k podpoře závěru americké volební kampaně. Případ vydání do USA bude podle mého hodnocení použit i při zatím oficiálně nepotvrzené přípravě setkání prezidentů Trump a Si, které očekávám během listopadového zasedání G 20. Po něm budou na oplátku zatčeni nebo vyhoštěni američtí špioni z ČLR. Na celkové kvalitě vztahu USA – ČLR se tím ale nic nezmění.

Proto se bude dále šířit do světa - Z USA s láskou každé vítězství prezidenta Trumpa. Dnes připomínám pouze hlasování o Brettu Kavanaughovi. Zmiňuji se o vítězství, protože Nejvyšší soud USA, obdoba našeho Ústavního soudu, řeší kauzy u ostatních soudů USA, verdikty nastavují precedenty platné desítky let a mají vliv nejenom na americkou domácí politiku, ale i na mezinárodní vztahy.

Mezinárodní vztahy, včetně s EU ovlivní rozkol Pravoslavné církve – pokud nebude nějakým mírovým způsobem (po)zastaven. O rozkolu a z něho pramenícím nebezpečí krvavých občanských nepokojů jsem psal v jednom z posledních příspěvků před několika týdny. Dnes je psané dokázáno: Rozkol podporují USA. Před námi probíhá proces, jehož následky – v kontextu historických událostí, si široká veřejnost vůbec neuvědomuje. Nejde jenom o to, že epocha západního vůdcovství, která začala v 16 a 17. Století, vstoupila do konečné fáze svého působení v první pětiletce po ukončení 2. Světové války (po vítězství SSSR, sjednocení ČLR a získání nezávislosti Indie) a blíží se neochvějně svému konci. Nejde ani o to, kdo v současné době hraje, nebo si myslí, že hraje první housle v politice, vojenství a hospodářství. Jde o to si uvědomit, že se jedná o nezvratný proces, ve kterém nelze ignorovat RF nebo ČLR podle přání USA a globalistů, a ve kterém je zakotveno potrestání sama sebe - iniciátorů sankcí a pokusu o izolaci. Proč?Globalisté, iniciátoři sankcí a snah o izolaci RF a ČLR nepředstavují národy, ale pouze zájmové skupiny. Izolovat RF nebo ČLR nelze. Nejenom kvůli geografii, vyzbrojení, ale především kvůli tomu, že mnohé národy a sám různorodý svět (čítající přibližně 6 miliard obyvatel Planety) si to ve své podstatě nepřejí. Cíl globalistů – unifikovat lidstvo do jedné masy konzumentů bez národnostní, religiózní a rodinné identity, předpokládá zlámat tradiční hodnotovou a religiózní identitu každého národa a zaměnit je uměle vytvořeným symbolem víry. V tomto pojetí a kontextu se Pravoslaví nehodí anglosaským globalistům.

Proto dochází k rozkolu. Je to jedna z posledních možností anglosaské koalice, jak oslabit ruskou společnost. Paralelně k jiným snahám, jakou je penzijní reforma, nebo poslední Kudrinovo vměšování se do strategie ruské zahraniční politiky. 10. Října Alexej Kudrin na zasedání Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů demonstrativně ukázal svůj nesouhlas s oficiální zahraniční politikou RF. Kudrin doporučuje zaměření zahraniční politiky RF na zlepšení vztahu se západními státy (нацелить внешнюю политику России на улучшение отношений с западными государствами), protože posílené sankce (prý) RF nevydrží, respektive RF nemůže dosáhnout splnění cílů rozvoje národního hospodářství (достичь целей развития национальной экономики). Připomínám tuto epizodu, protože Kudrin patří k těm, kteří zakotvili ruské hospodářství k Západu, předpovídali RF krach v případě nespolupráce s Pobaltím, a již v roce 2008 – po známém projevu prezidenta Putina v Mnichově, společně s Anatolijem Čubajsem zveřejnili otázku – Jaká bude cena konfliktní zahraniční politiky RF se Západem?  Dnes, na poslední chvíli se Kudrin & Co snaží zakotvit i zahraniční politiku RF k Washingtonu, Londýnu a Berlínu. To vše s pomocí USA.

Proto se rozkolem a jeho následky včera zabývala bezpečnostní rada RF. RF se tak dostává do nezáviděníhodné role zachránce civilizační samobytnosti jako takové, a států, včetně EU a Svaté hory Afon v Řecku. Ne nadarmo se proto připravuje na návštěvu v Kremlu bezpečnostní poradce prezidenta Trumpa, John Bolton. Ten se dnes nechal slyšet, že je potřeba snížit stupeň obvinění Ruska, protože se RF nesnaží ovlivnit podzimní volby do Kongresu USA. Světe, div se!

Vedle této novinky, Z USA s láskou se nám nabízí řada jiných možností: Prověřit si statistiku The Washington Examiner, ve které autoři rozdělili Trumpova vítězství na 173 velkých a 116 menších v 18 kategoriích. Celkem 289 vítězství. Uvědomit, že fake news nevymyslel a nezavedl prezident Trump. Válka ve Vietnamu totiž začala s fake news, podobně jako válka v Iráku a Bůh ví, kde ještě. Ukrajina s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude čtvrtým Římem, pokud bude existovat RF. V příštích dnech, jak předpokládám, se dovíme více o reakci RPC a Kremlu na rozkol v Pravoslavné církvi na Ukrajině.

Nehledě na uvedené si můžeme být jistí skutečností, že když má problém řešení, není potřeba si dělat starosti. Když problém nemá řešení, dělat si starosti, nepomůže. Do které kategorie patří problémy, které se k nám dostávají Z USA s láskou, problémy, které bychom neměly raději mít (například vojenská cvičení států bez atomových zbraní v součinnosti a používání atomových zbraní asymetrického spojence, DARPA biolaboratoře v sousedních státech, plánovaná vojenská infrastruktura v pěti státech EU, včetně ČR, apod.), nechť posoudí každý čtenář sám. Podle mého hodnocení, uvedené problémy lze řešit. K tomu se nabízí začátek druhého století od založení Republiky Československo v roce 1918 vyčistěním chlévu profesionály, nastolením nové formy mezinárodních vztahů a uvědoměním si jedné z mnoha matematikou a roboty prověřené skutečnosti: Při práci mravenců, která se mnohým jeví jako chaotická, jich pracuje přibližně 30%. Ostatní mravenci mají pauzu nebo odpočívají. A nepatří do kategorie lenochů nebo parazitů. Výsledkem pracovního procesu mravenců je obdiv člověka nad tím, co vše mravenci dokáží, a nám těžko pochopitelná a dosažitelná ekologie, efektivita a ekonomika práce mravenců. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Propojenost - Inovace – Inkluzivita

Jan Campbell 

14. listopadu 2023
San Francisco je již dlouho uznávánoU bránou do Asie a Tichomoří – a díky prezidentu Bidenovi a viceprezidentce Harrisové jsme hrdí na to, že můžeme hostit setkání lídrů na summitu APEC v roce 2023, řekla Nancy Pelosi.

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

CIIE - Čínský mezinárodní veletrh dovozu

Jan Campbell 

6. listopadu 2023
V době kdy čtete tento příspěvek byly otevřeny brány již k 6. CIIE – Čínskému mezinárodnímu veletrhu dovozu. Otevřen byl 5. listopadu a bude končit 10. listopadu 2023.

Jak se Peking stal Mekkou

Jak se Peking stal Mekkou

Jan Campbell 

1. listopadu 2023
Prezident Si představil plány na obnovu starobylé Hedvábné stezky před deseti lety a s ní i na přetvoření globálního obchodu a politiky, v jejímž středu bude Čína pevně usazena.

Budoucnost Střední Evropy

Budoucnost Střední Evropy

Jan Campbell 

27. října 2023
Pod záštitou a se závěrečným projevem J. E. Kardinála Dominika Duky, oddaného tradiční církvi a jedné z těch osobností, které současná církev potřebuje jako sůl, se ve dnech 13. až 15. října 2023 konala v Praze v Hotelu Pyramida v...

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Třetí mezinárodní fórum Pás a stezka

Jan Campbell 

17. října 2023
V době, kdy čtete příspěvek, probíhá nebo již proběhla velká událost, o které veřejně právní média referují způsobem, který neodpovídá významu fóra, za to ale plně odpovídá novodobé mediální praxi a principům žvanění.

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Vysoká sázka na výstavbu jaderných elektráren v Uzbekistánu

Jan Campbell 

14. října 2023
Někteří odborníci preferují výstavbu zařízení s malými reaktory, někteří odborníci vyjadřují obavy o bezpečnost jaderných elektráren.

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%