Svátek má: Ambrož|Benjamín

Politika

Velikost textu:

Politicky pubertální počin ministra vnitra za hranicí vkusu

Politicky pubertální počin ministra vnitra za hranicí vkusu

Výtvor z dílny ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana neboli „vyvěšení české a ukrajinské vlajky spolu s mrtvým Vladimirem Putinem" sklízí nebývalou kritiku. 

Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka
1. listopadu 2022 - 09:01

Podle advokátky a senátorky Jany Zwyrtek Hamplové se Rakušan mohl dopustit hned několika přestupků a trestných činů. Jednak že státní symboly použil nedůstojně a nevhodně. A také, že připravil stát o 50 tisíc korun, což jsou náklady na výrobu plakátu. Senátorka Hamplová je toho názoru, že se zcela jistě nejednalo o projev v kompetenci ministra vnitra a proto vyzvala premiéra Petra Fialu (ODS), aby ministra vnitra Víta Rakušana odvolal.

O co přesně jde? Ministr vnitra Vít Rakušan si při příležitosti oslav státního svátku vyvěsil na budovu ministerstva plakát s českou a ukrajinskou vlajkou, kterou odděluje obrázek černého pytle s mrtvým prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. O nevhodnosti Rakušanova počinu, který navíc sdílel na sociálních sítích, se už vyjádřilo mnoho opozičních politiků.

Senátorka Hamplová však nezůstala jen u slov, a začala konat. Proti Rakušanovi podala podnět na městské státní zastupitelství v Praze. Tento podnět má redakce serveru Prvnizpravy.cz k dispozici. 

„Nešlo o výkon jeho pravomoci, ani o oslavu státního svátku, ani o výkon působnosti ministerstva, ale o vyjádření jeho osobních politických postojů za státní peníze a za zneužití funkce ministra formou zneužití státní budovy k politickým zájmům jednotlivce,“ řekla Hamplová o plakátu, který stál dle ČTK 50 tisíc korun a který měl být vzkazem pro demonstranty na Letné, ačkoli ministr Rakušan si podle senátorky neuvědomil, že demonstrovat se bude na Václavském náměstí.

Rakušan podle ní plakát umístil mimo své pravomoci, mimo působnost Ministerstva vnitra, v naprostém rozporu s podmínkami užití státního symbolu a za zneužití státní budovy a veřejných prostředků. 

„To, že vše obstaral za veřejné finanční prostředky a realizoval to za zneužití funkce ministra vnitra vlády ČR na budově MV ČR, násobí nebezpečnost a dopad tohoto jednání,“ uvedla Hamplová v podnětu, který zaslala na státní zastupitelství.


Rakušan se dle jejího názoru mohl dopustit hned několika přestupků a trestných činů. Jednak se mohlo jednat o přestupek vůči zákonu o užívání státních symbolů České republiky (zákon č. 352/2001 Sb.), který mimo jiné praví, že státní symboly se ve svátek vyvěšují na čelní straně budovy a jsou užívány „jen vhodným a důstojným způsobem“.

„V daném případě došlo k vyvěšení české státní vlajky na budově, kterou užívá Ministerstvo vnitra, na adrese Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v den státního svátku ČR, a to za současného vyvěšení vlajky cizího státu bez jakéhokoli vztahu tohoto státu ke státnímu svátku, a doplněné naprosto dehonestující formou ‚3. vlajkou‘. Jednalo se přitom nikoli o aktivitu ‚státu‘ nebo aktivitu Ministerstva vnitra jako státního orgánu (nic podobného nespadá totiž do jeho působnosti, je oprávněno vyvěsit jen českou státní vlajku), ale výhradně o jednání Víta Rakušana jako soukromé osoby motivované vytvořit ‚výzdobu‘ pro připravovanou demonstraci na Letné. Ostatně on sám se k tomuto jednání a k jeho motivům přiznává a hlásí se k němu,“ obviňuje ministra Hamplová a připomíná, že o státním svátku má ministr jménem státu právo vyvěšovat jen českou vlajku.

Kromě toho, kompetenční zákon (zák. č. 2/1962 Sb.) neuděluje ministrovi vnitra žádné právo se vyjadřovat k zahraniční politice nebo k záležitostem spadajícím pod Ministerstvo obrany. Nebo k tomuto účelu využívat státní budovy.

Pak je zde výdaj 50 tisíc korun na výrobu plakátu. „Jedná se o nehospodárný výdaj, který je jasným porušením povinnosti při správě cizího majetku,“ míní senátorka a dodává, že z veřejného rozpočtu Ministerstva vnitra nelze hradit výrobky, které vyjadřují soukromý politický názor ministra, tedy z veřejného rozpočtu nelze hradit žádnému politikovi jeho vlastní osobní politickou prezentaci. Což by platilo, i pokud by se jednalo o iniciativu vlády. Advokátka Rakušanovo jednání připodobňuje k hypotetickému případu, že by starosta obce bez souhlasu zastupitelstva vyvěsil plakát dehonestující jeho oponenty, a to vše za obecní peníze. „Podobné jednání je v civilizované zemi a v právním státě nepřípustné,“ konstatovala dále Hamplová.

Psali jsme také:

V konečném shrnutí se tedy Rakušan mohl dopustit jednak přestupku proti zákonu o užívání státních symbolů České republiky, dále trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. A advokátka má i podezření na to, že se Rakušan mohl dopustit nebezpečného vyhrožování a podněcování k trestnému činu. A kromě toho, ministr mohl spáchat i trestný čin pomluvy. 

„Ministr vnitra označil několik desítek tisíc lidí účastnících se demonstrace 28. 10. 2022 nepravdivými tvrzeními o jejich cílech, přáních a důvodech demonstrace, tedy hovořil o nich lživě. Nebyl to názor, byla to jasná lživá tvrzení, podávaná jako pravdivá a nezpochybnitelná, tedy vyslovil jasnou pomluvu,“ uvedla Hamplová ve svém podnětu.

Zároveň doporučuje opatřit písemné stanovisko bezpečnostních složek, jež měly instalaci schválit, a také účetní doklady a smlouvy vztahující se k návrhu, výrobě a umístění vlajek včetně obrazu uprostřed. Rakušan by prý měl také vysvětlit, o jaká práva se opírá.

Hamplová kromě zastupitelstva oslovila i premiéra Petra Fialu, kterého jednak informuje o svých podezřeních ze spáchání několika trestných činů a přestupků, a nejen kvůli tomu ho žádá, aby ministra odvolal. Co Rakušan vyvěsil na ministerstvo, označuje za bulvární, nepřijatelné a také protizákonné.

Psali jsme také:

„Dané jednání je jednáním zcela mimo působnost ministerstva a jednáním mimo pravomoci ministra vnitra. Zveřejněné video s projevem ministra prokazuje motivaci jmenovaného, když touto motivací není ani plnění úkolů ministra, nejde ani o výkon působnosti ministerstva, ale cílem bylo realizovat provokativní krok vůči pokojné demonstraci občanů, a to za státní prostředky,“ vzkázala senátorka premiérovi.

„Chci tím vyjádřit, že uvedený čin je politicky pubertálním projevem, pohybuje se za hranou nejen politického vkusu a odpovědnosti, ale i za hranou zákona. Vít Rakušan současně projevil jako ministr vnitra absolutní neznalost dění ve vlastní zemi, když výdaj 50 000,- Kč za onu provokativní instalaci vynaložil z veřejných prostředků kvůli demonstraci, která se konala ve skutečnosti zcela jinde, a neváhal znevážit tímto degradačním užitím státního symbolu na budově Ministerstva vnitra datum státního svátku. Schází mu tedy i sebemenší úcta k zemi, ministrem jejíž vlády si troufá být,“ shrnula pro Fialu svá obvinění senátorka Hamplová. 

A soudí, že kvůli výše zmíněnému nemůže Vít Rakušan zastávat funkci ministra vnitra. „Věřím, že to, co ministr Vít Rakušan realizoval, rovněž odsuzujete, a že se tak stalo bez Vašeho vědomí. Dovoluji si Vás proto vyzvat, abyste za toto lidské i profesní selhání ministra Víta Rakušana odvolal z funkce ministra vnitra,“ vyzvala pak premiéra Petra Fialu.

(dan, prvnizpravy.cz, foto: fb)Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
68%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
16%