Svátek má: Ondřej

Politika

Velikost textu:

Rozluštění neoliberálního newspeaku

Rozluštění neoliberálního newspeaku

Newspeak, termín vytvořený Georgem Orwellem pro jeho vědeckofantastický román „1984“, označuje jazyk, jehož cílem je zabránit myšlení a především zabránit kritice státu, píše se v článku na farncouzském webu Agoravox.

Ilustrační foto
20. října 2022 - 07:20

K tomu se kromě redukce slovní zásoby používá několik technik:
  • inverze smyslu
  • skrytí významu
  • blokování myšlení

Neoliberalismus, kromě ekonomického systému, na kterém je založen, v tomto případě kapitalismu, a víry, že volný a nedeformovaný trh může vytvořit harmonický a spravedlivý svět, je založen také na antropologii, která postuluje, že bytost je nedokonalá bytost, která se nedokáže přizpůsobit potřebám trhu.

Rovnost: Nejde o sociální rovnost, ale o rovné příležitosti. Jako by ve světě nerovnosti byly možné rovné příležitosti. Technika inverze smyslu.

Trh: Oblíbený termín neoliberalismu. Tržní společnost má tendenci představu kapitalismu mizet. Stejně jako liberalismus, který ve svém původu není kapitalistický.

Konkurence: Další fetiš neoliberalismu a kapitalismu. Ve skutečnosti nejde o znásobení konkurence mezi drobnými řemeslníky, ale mezi holdingovými společnostmi, které sdílejí totalitní monopol trhu. Technika inverze smyslu a skrytí významu.

Reforma: Ve světě dříve byla reforma o zlepšení pracovních nebo životních podmínek. Od nynějška mají reformy za jediný cíl přizpůsobit jednotlivce potřebám trhu. Význam techniky posunu.Sociální poplatky: Tentokrát jde o to, aby se část socializované mzdy jevila jako poplatek, který váží jako daň. Technika zatajování socializované mzdy, která nemá jiný cíl než zpronevěru finančních prostředků.

Lidský kapitál: Jinými slovy neosobní hodnota, kterou lze spravovat namísto lidské hodnoty, kterou je pracovní síla. Technika vymazávání, aby se pojmy pracovních podmínek, hrdosti na práci, spravedlivého odměňování staly nepraktickými.

Veřejný dluh odstraňuje jeho podmínku veřejného úvěru a ty, kteří nemají problém ho financovat, protože stát nemůže zkrachovat. Smaže také soukromý dluh, který je opravdu nebezpečný, protože když je příliš vysoký, nikdo neinvestuje. Tím maže skutečný stav ekonomiky země.

Flexibilita s sebou přináší trvalou změnu a flexibilitu adaptace. Ve skutečnosti skrývá nepružnost nadvlády kapitálu a trvalost jeho nadvlády.

Svoboda je ústředním pojmem liberalismu. V neoliberalismu jde o to, dát jej držitelům kapitálu a přimět ostatní, aby věřili, že mají svobodu, tím, že znásobíme situace volby, které zahrnují svobodnou vůli člověka: mnohonásobný výběr jogurtů nebo přijímání sušenek. Neoliberalismus je zároveň neschopným jedincem a rozvíjí individualismus, aby atomizoval lidi takovým způsobem, že suverenita se vrací do rukou vlády. Svoboda myslet a jednat jako občan se stává nemožným. Stačí ho gestem vhození hlasovacího lístku do urny přesvědčit, že jeho občanská svoboda je úplná.

(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%