Svátek má: Oldřich

Politika

Velikost textu:

Štefec: Náš růžový virtuální svět zadluženosti se blíží svému konci

Štefec: Náš růžový virtuální svět zadluženosti  se blíží svému konci

Přišel mi od kamaráda „okružní dopis“. Když v principu shrnu jeho obsah, týkal se rostoucího rizika zatažení ČR do války, která není naše, a končil požadavkem, abychom jako občané apelovali na naše politiky, aby to nepřipustili. Ptal se, co na to říkám.

Jaroslav Štefec
12. srpna 2022 - 03:20

Dost dlouho jsem přemýšlel, jak mu odpovědět. Apelovat na naše politiky? To nemůže fungovat z mnoha důvodů. V první řadě lidé, kteří řídí náš stát, nejsou skuteční politici, schopní a ochotní samostatně rozhodovat o směrování našeho státu. Jsou to amatéři, kteří neví téměř nic o politice státu a už vůbec nic o tom, jak stát řídit, píše Jaroslav Štefec na facebooku.

Vlastně to ani nepotřebují. Skutečný stát totiž primárně neřídí politici, ale vysoce kvalifikovaní státní úředníci, které ČR zoufale postrádá. A co je daleko zásadnější, naše republika už dávno není skutečným státem, ale pouhou „exploatovanou kolonií“ (terminus technicus, kupodivu dohledatelný i na Wikipedii) bez vlastních rozhodovacích pravomocí, vlastních ekonomických zdrojů, vlastní zahraniční a bezpečnostní politiky a bez bojeschopné armády, připravené bránit její hranice a občany.

Čeští "politici" jsou v jejich „rozhodování“ takzvaně „vhodně směrováni“ ambasádou „jisté nejmenované velmoci“ (viz úsměvný český film Konec agenta W4C) a pracují v její prospěch bez ohledu na zájmy a názory občanů vlastní země. Výběr lidí pro tuto „práci“ probíhá už léta v prostředí různých lidskoprávních, genderových a podobně ze zahraničí koncipovaných neziskových organizací, které fungují jako startovní pozice pro jejich budoucí politické kariéry. Vybraní lidé jsou pak na příslušné role cíleně připravováni v tzv. "institutech" (Aspen Institute atd.), financovaných cestou pro tento účel zřizovaných nadací (Sorosova Open Society Foundations a další).

Důsledně je v nich pěstován pocit výjimečnosti a neomylnosti. Získávají lukrativní granty, cestují na zahraniční stáže a zároveň jsou prostřednictvím zmanipulovaného volebního systému nasouváni do politiky a na rozhodující posty ve státní správě. Ne vždy sice vše vyjde podle představ a něco málo se objeví na veřejnosti (naposledy viz „kauza Farský“), ale obvykle to velmi rychle zase zmizí. Publicita není žádoucí. Vše je navíc podchyceno „transformovaným“ školstvím a vhodně modifikovaným výkladem dějin.

Tento systém je pečlivě budován už třicet let nejen v ČR, ale na území všech států, považovaných za poražené ve studené válce, která skončila počátkem 90. let zhroucením tzv. „socialistického tábora“. Velmi negativně ovlivňuje všechny klíčové oblasti našich životů – ekonomiku, bezpečnost, obranu, sociální oblast, zdravotnictví a samozřejmě vzdělávání.

Jsou v něm zapojeni jak mladší lidé (20 až 45 let), vychovávaní v "lásce" k fiktivnímu "západu" a k nenávisti ke všemu, "co z východu jest", tak starší „úctyhodní občané“. Ti jsou pečlivě vybíráni podle míry ochoty prodat se za peníze a výhody. Do systému jsou zapojeny i specifické profese. Například „elitní“ vojáci, vychovávaní v misích k bezmezné "lásce a poslušnosti" vůči dnes už vlastně ryze fiktivní NATO, připravení v případě něčeho jako "vzpoury otroků" na rozkaz „NATOvěrných“ velitelů bez skrupulí zopakovat ve svých zemích řecký scénář z roku 1967. Je jich na to víc než dost, a pokud se podaří definitivně odzbrojit občany, budou to mít i snadné.

Apelování tedy viditelně nemůže fungovat. Výměna politiků? Ve stávajícím systému vyloučeno. Pokud něco podobného hrozí, bez jakýchkoliv zábran (a bez odporu veřejnosti) se prostě změní těsně před volbami volební zákon. A pokud se náhodou objeví někdo, kdo by byl skutečně schopen do systému hodit ony pověstné vidle, je buď zkorumpován a stane se jeho součástí, nebo nemilosrdně zničen a zadupán do země společensky, ekonomicky, psychicky a občas i fyzicky. Víte například, že Andrej Babiš byl za svou vzpurnost vyobcován z Aspen Institutu?

Takže co s tím? Možná hledat inspiraci v Bibli? Řečeno se sv. Petrem k falešným prorokům a učitelům: „ ... i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. Mnozí budou následovat jejich bezuzdnosti a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.  Z hrabivosti budou z vás těžit podvodnými slovy. Ale jejich odsouzení odedávna nezahálí a jejich zhouba nespí.“

Česká společnost je rozdělená. Její významná část víc než ochotně a s jásavým nadšením Pepka Vyskoče naslouchá všemožným falešným prorokům. Zatím to, co naši politici prohlašují za „vládnutí“, trpělivě snášíme. Včetně řečí o tom, že jsme ve válce od „premiéra“, který si vzápětí dovolí odjet na dovolenou do oblíbeného Chorvatska, nulové podpory v současné energetické krizi, nebo přípravy tzv. „válečné daně“.

Jediné, co se dá teď dělat, je mít trpělivost. Analyzovat situaci a připravovat se individuálně na nejpravděpodobnější krizové scénáře. Legální „demokratickou“ cestou se aktuální systém koloniální nadvlády prostě změnit nedá a náš růžový virtuální svět zadlužené hojnosti a neomezených možností pro všechny, který jsme si zvykli považovali za neměnný, se blíží svému konci. Probuzení nás nejspíš bude tentokrát skutečně stát i krev a utrpení. A ani my, ani naši „politici“ na to nejsme připraveni ani v nejmenším. Osobně z toho nevidím rozumné východisko. Snad jen prostě přestat hrát jejich hru.

(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?