Svátek má: Zdeněk

Regiony

Velikost textu:

Další miliony půjdou drobným podnikatelům

Další miliony půjdou drobným podnikatelům

Město Hradec Králové odpouští nájmy a vybrané poplatky, další miliony půjdou drobným podnikatelům.

Ilustrační foto
20. června 2020 - 08:00

Od dubna funguje v Hradci Králové program Antivirus, jehož cílem je zmírnit dopady spojené s koronavirovou krizí. Jeho součástí je například prominutí poplatků za zábor veřejného prostranství nebo odpuštění nájemného v městských nebytových prostorách pro některé nájemce. Město po dobu nouzového stavu zároveň odpustilo školkovné, platbu za školní družinu a za pobyt dětí v jeslích Orlická. Zatím tímto způsobem město podpořilo obyvatele a podnikatele částkou téměř deset milionů korun. Dalších deset milionů korun město vyčlenilo na podporu drobných podnikatelů.

„Od dubna se snažíme dělat veškeré možné kroky, kterými bychom obyvatelům města a podnikatelům usnadnili návrat zpátky do běžného pracovního života, což samozřejmě není jednoduché. Hradeckým občanům se snažíme vycházet maximálně vstříc a ušetřit jim alespoň nějaké finance. Čísla, která nyní máme, jsou jen předběžná. Konečný účet budeme mít k dispozici na podzim. Očekáváme, že částka, kterou město pomůže podnikatelům a obyvatelům bude kolem dvaceti milionů korun. Další desítky milionů bude třeba nalézt na krytí ztrát městských společností a firem. Vzhledem k nakládání s veřejnými prostředky musíme postupovat hlavně rozvážně a transparentně,“ říká primátor Alexandr Hrabálek.

Součástí programu Antivirus je celá řada opatření, která mají snížit negativní dopad koronavirové krize v Hradci Králové, podrobné informace najdete zde.

Mezi prvními kroky v rámci programu Antivirus bylo prominutí úroků za pozdní platby nájemného a odpuštění nájmů nájemcům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své provozy, především se to týkalo podnikatelů a jejich restaurací či obchodů. Za toto období město podnikatelům poskytlo slevu na nájemném více než 420 tisíc korun.


„Další slevy na nájemném budeme projednávat v červnové radě. Řešit budeme jak nové žádosti o zpětné prominutí nájemného od podnikatelů, kteří splňují podmínky programu Antivirus, tak otevřeme také otázku finanční pomoci ve formě slevy na nájemném pro městské organizace, které rovněž splňují stanovené podmínky,“ vysvětluje náměstkyně Věra Pourová, do jejíž gesce spadá správa městského majetku a správa městských organizací.V rámci další městské pomoci podnikatelům byla zrušena také platba za zábor veřejného prostranství, kam spadají i předzahrádky u restauračních zařízení.

„Dalším příspěvkem města podnikatelům ve výši zhruba 4,4 milionu korun jsou odpuštěné poplatky za zábor veřejného prostranství do konce letošního roku,“ říká ekonomická náměstkyně Monika Štayrová s tím, že do přímé pomoci podnikatelům má město připravené další miliony. „Ke konci minulého týdne skončil příjem žádostí o tuto finanční pomoc, kdy na magistrát dorazilo 412 žádostí. Včera se sešla výběrová komise a již teď víme, že plánovaná částka na poskytnutí pomoci podnikatelům bude dostačující. Dostat by se mělo na všechny, kteří splnili stanovené podmínky,“ dodává Štayrová.

Město také zrušilo poplatky pro rodiče za školní družinu. „Výpadek těchto plateb znamená ztrátu ve výši více než dvou milionů korun, které budeme muset v městském rozpočtu nalézt jinde. Podobná ztráta je také u mateřských škol, kde jsme odpustili platbu za školkovné v měsíci dubnu, v ostatních měsících to bylo na rodičích. Pokud se rozhodli své děti do školek neumístit, tak pochopitelně nebylo nutné, aby školkovné hradili,“ říká náměstek pro oblast školství a sociálních věcí Martin Hanousek. Toto opatření město později rozšířilo také na odpuštění plateb v dubnu a květnu za využití městských jeslí. „Město je zřizovatelem jeslí Orlická v Hradci Králové. Poplatek za jesličky se skládá ze tří částí, a to paušální částky dva a půl tisíce korun, pro trvale přihlášené občany města jsou to dva tisíce korun, dále pak denního poplatku padesát korun a stravného ve výši stravovací jednotky. Celkem se jedná o částku zhruba 300 tisíc korun, o kterou bude snížený příjem města z tohoto zařízení,“ sděluje Hanousek.

Kralovehradeckenovinky.cz informovala Kateřina Šmídová, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz foto:arch.)