Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Festival Jičín – město pohádky zažívá nejistotu, Pohádka pokračuje

Festival Jičín – město pohádky zažívá nejistotu, Pohádka pokračuje

Rada města Jičína vyslovila podporu pořadatelům festivalu Jičín – město pohádky, který tak jako mnoho jiných velkých akcí zažívá těžké týdny.

Jičín
9. května 2020 - 08:00

Letos v září se měl konat jubilejní třicátý ročník, místo toho se však festival uskuteční ve výrazně skromnější výpravě a kulaté výročí se přesouvá na příští rok.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění městské dotace ve výši 200 tisíc Kč, se kterou je každoročně počítáno v rozpočtu a která je poskytována na základě smlouvy mezi městem Jičín a Nadačním fondem Jičín – město pohádky. RM také doporučuje Zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 65 tisíc Kč na úhradu nájemného v budově Knihovny Václava Čtvrtka, kde má Nadační fond Jičín – město pohádky své kanceláře. Je třeba dodat, že knihovna je příspěvkovou organizací města, tudíž nájemné za kanceláře zůstává „na půdě“ města.

Samotný festival bude letos pořádán tak, aby proběhl v souladu s vládními nařízeními platnými v září. Je těžké nyní odhadnout, jak budou přísná. Nadační fond je závislý na příjmech z festivalu a na darech od sponzorů. První zdroj příjmů je velmi nejistý, druhý jmenovaný zdroj je již očividně zasažen a snížen, a proto byly v zájmu krácení výdajů propuštěny obě produkční, které zajišťovaly administrativu nadačního fondu a přípravu festivalu. Aby mohl být festival vůbec udržen, je nezbytná asistence města. RM proto pověřila vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Mgr. Zuzanu Vavřincovou, která vypomůže s organizací festivalu a s chodem nadačního fondu.  Aktualizace po veřejném zasedání Zastupitelstva města. Zastupitelé většinou hlasů schválili poskytnutí každoroční dotace 200 tisíc Kč a dotaci 65 tisíc Kč na úhradu nájemného. Druhá zmíněná dotace bude čerpána z příspěvku na činnost Technických služeb města Jičína během festivalu. Předpokladem je, že tento příspěvek nebude čerpán (rozhodně ne v plně schválené výši) – festival se totiž uskuteční jen v malém rozsahu.  

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. et Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)