Svátek má: Servác

Regiony

Velikost textu:

Jičín odkoupí pozemky pro Odpočinkovou zónu Cidlina

Jičín odkoupí pozemky pro Odpočinkovou zónu Cidlina

Rada města navrhuje Zastupitelstvu města schválit koupi několika pozemkových parcel. Koupě všech pozemků je zcela nezbytná pro rozvoj Jičína a jde o pokrok ve strategických záměrech.

Odpočinková zóna Cidlina
26. března 2021 - 08:00

Zastupitelstvo města rozhodne o zakoupení pozemků pro chystanou Odpočinkovou zónu Cidlina. V roce 2009 město uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Římskokatolickou církví – Arciděkanství Jičín. Týkala se pozemků pro plánované propojení ulice Luční a ulice Popovická poblíž MŠ Máj, a dále pozemků podél Cidliny, kudy by mohla vést propojka ulice Pražské s ulicí Popovická. Pozemky u mateřské školy také poskytnou prostor pro výstavbu parkovací plochy, již je nutné vybudovat v rámci plánovaného rozšíření školky. V lokalitě také mají vzniknout stezky pro pěší a cyklisty, mobiliář s rekreačními prvky a park – to vše v rámci Odpočinkové zóny Cidlina. Je tu také možnost v budoucnu propojit plánovanou stezku s tou, která nyní vede podél Cidliny.  

S církví proběhla řada jednání o převodu pozemků. Nejprve se uvažovalo o směně pozemků, avšak nakonec nejvhodnějším řešením je koupě. Celkem jde o šest pozemkových parcel, jejichž celková rozloha je 36 453 m2. Kupní cena je 310 Kč za m2. V součtu jde tedy o částku 11 252 670 Kč.

Město Jičín navrhuje odpustit poplatek za předzahrádky

Město Jičín má také zájem o koupi dalšího pozemku pod novou přeložkou II/286 (severovýchodní část obchvatu). Vlastník požádal město o odkup na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Jde o parcelu poz. č. 2328/8 o výměře 1872 m2 v katastrálním území Jičín. Navrhovaná cena je 350 Kč/m2. Výstavba nové části obchvatu, která propojí Robousy a Valdice, je téměř u konce. Zakázku na výstavbu zajišťuje Královéhradecký kraj. Město Jičín v celé akci mělo důležitou úlohu v tom, že vyjednávalo o koupi pozemků. Pozemky zakoupené pro přeložku pak prodává kraji. Výstavba silničního tahu probíhá od podzimu 2018. Přeložka odvede tranzitní dopravu z Jičína a Valdic.    


Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.měú)