Svátek má: Zdeněk

Regiony

Velikost textu:

Jičínští zastupitelé rozhodnou o rozpočtovém opatření

Jičínští zastupitelé rozhodnou o rozpočtovém opatření

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, které reaguje na výpadek příjmů v důsledku koronavirové situace.

Jičín
15. září 2020 - 08:00

Kvůli výpadku příjmů z daní a dalších příjmů, například z poplatku za parkování, je nutné adekvátně snížit i výdajovou stránku rozpočtu. Pokud zastupitelé opatření schválí, rozpočet bude zkrácen o 27 165 100 Kč. Veřejné zasedání Zastupitelstva města bude ve středu 16. září od 15 hodin v Porotním sále zámku.

Z důvodu úsporných opatření byl zaprvé pro letošek snížen provozní příspěvek základním školám, ZUŠ, K-Klubu a Knihovně Václava Čtvrtka, a to o 5 procent. Zadruhé se přistoupilo ke zkrácení městských dotací do sportu, kultury a cestovního ruchu o 12,5 procenta. Zatřetí je navrženo vyřadit z rozpočtu realizaci některých kulturních a stavebních akcí, například jde o Valdštejnské slavnosti, festival Jičín – město pohádky, výměnu nákladového výtahu v domově pro seniory, instalaci klimatizace v jednom patře v bývalém Arisu a další.  


Největší propad v příjmové stránce je u položky daň z příjmu právnických, a to o 18 milionů Kč. Daň z příjmu fyzických osob je v plánu snížena o 15 milionů Kč a daň z přidané hodnoty je zkrácena o 12 milionů Kč. Snížení řádově o miliony Kč se týká položek daň z technických her a správní poplatky, snížení řádově o statisíce Kč je v položkách sankční platby, parkovné, nájem nebytových prostor, daň z příjmu fyzických osob z podnikání a daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou.

V Jičíně byly odhaleny Kameny zmizelých, připomínající Háhnovy

Rozpočtové opatření ovšem navrhuje i nové příjmy, které pomohou výpadek kompenzovat. Státní rozpočet poskytl kompenzaci obcím ve výši 1250 Kč na obyvatele, což pro město Jičín znamená příjem 20 896 000 Kč. Další příjem je očekáván z prodeje pozemku, kde by jičínský rozpočet mohl získat o 7 milionů více, než kolik bylo původně plánováno. Je vhodné zdůraznit, že rozpočet je pouze plán, který pracuje s jistou míru odhadu, proto nyní nelze říct, jak skončí závěrečný účet za rok 2020. Město Jičín je však na propad příjmů připraveno. Pro překlenovací období má k dispozici kontokorentní úvěr, který hodlá dle potřeby čerpat.   

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)