Svátek má: Naděžda

Regiony

Velikost textu:

Kostel sv. Ignáce v Jičíně potřebuje opravit střechu

Kostel sv. Ignáce v Jičíně potřebuje opravit střechu

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 150 tisíc Kč Římskokatolické farnosti na opravu střechy kostela sv. Ignáce.

Kostel sv. Ignáce
14. června 2021 - 08:00

Zastupitelé rozhodnou o dotaci na opravu střechy kostela sv. Ignáce. Dotace bude použita jako spolupodílení farnosti k dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Žadatel uvádí, že dotační prostředky budou použity v druhé polovině letošního roku. Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 16. června.

Tato dotace není prvním příspěvkem města Jičína na rekonstrukci budovy. Kostel sv. Ignáce je nejstarším v Jičíně a až do doby vévody Albrechta z Valdštejna byla zasvěcen sv. Jakubovi. Vévoda však v rámci svých velkorysých plánů nechal vystavět nový kostel u Valdické brány a původní věnoval jezuitům, jež pozval do města. Ti jej nově vysvětili jako kostel sv. Ignáce. Nyní je v majetku Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín. V uplynulých letech kostel prodělával postupnou rekonstrukci. Důležitá byla hlavně oprava věže, která již byla v havarijním stavu.


Budova kostela vydala nečekaná tajemství. Po snesení svrchní části věže v listopadu 2014 byl v kovové makovici nalezen odkaz předků. Historický poklad obsahoval drobné mince, mapku, soupis tehdejších cen potravin a další listinné materiály. O několik let dříve kostel vydal ještě vzácnější nečekané dědictví, a to relikviář sv. Sekundiny a zapomenutý obraz od Karla Škréty.

Kostel sv.Klimenta stojí na starověkém hradišti

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)