Svátek má: Antonín

Regiony

Velikost textu:

Město Jičín má nulové zadlužení

Město Jičín má nulové zadlužení

Saldo příjmů a výdajů z loňského roku je kladné a město Jičín má nulové zadlužení.

Jičín kasárna
13. března 2021 - 08:00

RM projednala zprávu o plnění rozpočtu v roce 2020 a doporučuje Zastupitelstvu města ji vzít na vědomí. Město Jičín v covidovém roce udrželo kladné saldo hospodaření. O zdravém hospodaření města svědčí i to, že v loňském roce odešla poslední splátka úvěru za výstavbu zimního stadionu ve výši 7,5 milionu Kč.

V současné době je město Jičín bez jakýchkoliv úvěrů. Lze to chápat i tak, že hospodaření města je připraveno zvládnout rozsáhlé investiční akce – chystá se zejména výstavba infrastruktury v lokalitě kasárna.  

Příjmy celkem v loňském roce dosáhly výše 531 106 140 Kč, což je plnění rozpočtu na 101,69 procent. Celkové výdaje včetně 7,5milionové splátky úvěru byly oproti tomu 518 139 088 Kč, což představuje 93,22 procent oproti plánovanému rozpočtu. Některé naplánované položky rozpočtu nebyly dočerpány – důvodů je více, ale tím hlavním je nepochybně dopad Covidu-19, který paralyzoval například kulturní aktivity.

Činnost Krizového štábu ORP Jičín pokračuje

Saldo příjmů a výdajů z roku 2020 tak představuje +20 467 052 Kč. Tato částka se přelila do hospodaření v roce 2021. Bylo díky tomu možné posílit investiční část letošního rozpočtu. Bude zateplena sportovní hala a dojde zde k rekonstrukci elektroinstalace, výměně osvětlení a vybudování přístupové rampy. Na ZŠ 17. listopadu se uskuteční rekonstrukce sociálního zařízení, posíleny budou také prostředky na obnovu vybavení Technických služeb města Jičína a bude pokračovat rekonstrukce střechy úřadu na Žižkově náměstí. Počítá se také s vypracování projektové dokumentace na multifunkční sportovní halu. Posílení rozpočtu již schválilo Zastupitelstvo města při posledním veřejném zasedání.

Královéhradeckénovinky.cz informoval Mgr. Jan Jireš, tiskový mluvčí, MěÚ Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.)