Svátek má: Jonáš

Regiony

Velikost textu:

Na obnovu památkově chráněných objektů přispěje město miliony

Na obnovu památkově chráněných objektů přispěje město miliony

Město Hradec Králové se v letošním roce chystá rozdělit více než 9,4 milionu korun mezi veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu.

Hradec Králové
8. června 2023 - 08:00

V rámci prvního kola tohoto dotačního titulu bylo rozděleno téměř 2,8 milionu korun. Nyní je vypsáno druhé kolo dotačního programu, ve kterém bude dělen zbytek financí. Žádosti mohou zájemci podávat do poloviny července.

„Naše město je proslulé kvalitou architektury a památkovými hodnotami a my si samozřejmě uvědomujeme, že je třeba se starat nejen o nejdůležitější památky ve veřejném vlastnictví, jako je například Bílá věž, ale udržovat také ty, které jsou v soukromém vlastnictví. Proto město už léta finančně přispívá vlastníkům památek. V rámci letošního dotačního programu se chystáme rozdělit více než devět milionů korun a podpořit tak projekty zejména v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast památkové péče Adam Záruba.

V prvním kole dotačního programu město rozdělilo téměř 2,8 milionu korun. Finance budou směřovat především na rekonstrukce domů spadajících pod ochranu památkové péče. Jedná se například o domy v Dlouhé ulici nebo na Malém náměstí v centru města. Největší částka, 450 tisíc korun, půjde na opravu domu na Pražské třídě č. p. 363 v areálu ZVU v Kuklenách, jehož majitelem je Veteran car club Hradec Králové. Součástí této první etapy dotačního programu je také příspěvek ve výši 950 tisíc korun na část oprav dřevěné zvonice u kostela sv. Jana Křitele na kopci sv. Jana.

Dalších přibližně 6,6 milionu korun se město chystá rozdělit ve druhém kole dotací. „Dotace se poskytují zejména na obnovu nemovitostí, restaurování, publikační, vzdělávací a osvětovou činnost vztahující se k architektuře a k památkám města a na zpracování stavebně-historických průzkumů a dendrochronologie,“ uvádí Jan Falta, vedoucí z odboru památkové péče magistrátu města.Podmínky a formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách města nebo úřední desce. Zájemci mohou své žádosti podávat až do 14. července letošního roku.

Královéhradeckénovinky.cz informovala Kateřina Rohlíčková, tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch)Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%